Vindkraftens Historie i Danmark

I dag er vindmøller en rodfæstet realitet og en veletableret industri. Men det har ikke altid været tilfældet! Siden 5.000 f.Kr. er vindenergi blevet brugt til at drive både, slibe korn og pumpe vand (200 f.Kr.), men allerede i slutningen af 1800-tallet begyndte der at dukke prototyper op til at producere elektricitet (henvisning: EIA).

Det er klart, at den model der blev udviklet dengang var meget forskellig fra den nuværende, både hvad angår benyttede materialer og ydeevne; ikke desto mindre var konceptet innovativt og har også lagt grundlaget for den moderne udvikling af vindindustrien.

For at sikre, at denne viden ikke går tabt, har Folkecenteret sammen med Energimuseet, Poul la Cour Museet og Danmarks Vindkrafthistoriske Samling, udviklet en række brochurer, der forklarer de store skridt industrien har gennemgået. Resultatet af 14 års forskning i arkiverne resulterede i udgivelsen af 12 brochurer med både beskrivelse og billeder.

Den 29. oktober 2020 blev det besluttet, at gøre disse brochurer gratis tilgængelige for alle, for at sikre, at den indsamlede viden ikke går tabt; disse brochurer er nu tilgængelige på denne side

Vi håber, du vil nyde læsningen!Kapitler af Vindkraftens Historie i Danmark

Indholdsfortegnelse
Partnere

Energimuseet

Energimuseet - Oplevelser med energi

Energimuseet åbnede for publikum i 1985 med navnet Elmuseet, som l. januar 2011 blev ændret til Energimuseet. Museet ligger i et naturskønt område et par kilometer fra Bjerringbro ved den store kunstige Tange sø, der forslmer Danmarks største vandkraftværk med vand. Museets udstillinger rummer alt fra materiel fra gamle elværker til hjemmets husholdningsapparater samt skiftende temaudstillinger.

Der er en stor udstilling om vedvarende energi og en permanent udstilling om vindkraftens historie i Danmark. Danmarks første moderne vindmølle, Gedsermøllenfra 1957, er udstillet udendørs sammen med en RiisagermøIle, der snurrer, når vinden blæser. Skoler og grupper kan bestille rundvisning og undervisning, der va.retages af museet skoletjeneste. Museet ruÍìmer også bibliotek og arkiv.

Åbningstider: Fra 24. marts til 21. oktober: Åben daglig
Åbningstider udover det for skoleklasser: Se museets hjemmeside.
Energimuseet, Bjerringbrovej 44,8850 Bjerringbro. Tlf. 8668 4211.
www.energimuseet.dk, email: info@energimuseet.dk


Poul la Cour Museum

Poul la Cour Museet

Poul la Cour Museet er indrettet i amestedet for dansk vindmølleteknologi. Det var her, Poul la Cour lavede sine forsøg med brint- og vindenergi for over I 00 år siden. Museet blev indviet i juni 2001.

Bag museet står Poul la Cour Museets venner, v. Povl-Otto Nissen, tlf.7542 3933 og Poul la Cour Fonden ved Bjarke Thomassen, tlf. 2763 7036.

Addresse: Poul la Cour Museum, Møllevej 21, Askov, 6600 Vejen
www.poullacour.dk, email: plc@poullacour.dk


Danmarks vindkrafthistoriske samling

Danmarks Vindkrafthistoriske Samling (DVS)

DVS er en privat forening, der blev stiftet i 1997. DVS arbejder på at bevare de sidste 150 års vindmøllehistorie fra de første gardmøller til de møller, der var baggrunden for den modeme danske vindmølleindustri. DVS indsamler oplysninger og dokumentationsmateriale, bevarede mølledele og komplette vindmøller .DVS har ingen permanent udstilling, men arangerer udstillinger i samarbejde med andre interesserede organisationer og institutioner. Besøg og rundvisning i DVS'depot kan arrangeres efter nærmere aftale.

Medlemskab af DVS koster 200 kr. om året. Nye medlemmer modtager et eksemplar af bogen "Fra husmøller til havmøl7er" (2012).

DVS, Smed Hansens Vej 11, 6940 Lem St. Formand: Birger T. Madsen, Sekretær: Kurt Ganer-Tolsøeo tlf.2924 3228 el. 9734 1289.
www.vindhistorie.dk/, email: k.g.tolsoee@gmail.com