Nyheder

Boganmeldelse. NOAHs Forlag udgav d 9. marts bogen: ”Miljøbevægelsens rødder”

Offentliggjort den 11. Marts 2019


Miljøbevægelsen NOAH kunne d 9. marts 2019 fejre 50 års aktiv indsats for miljøretfærdighed, en bæredygtig verden og omstilling til økologi baseret på et demokratisk beslutningsgrundlag

NOAH har fra begyndelsen efterlevet at være en bevægelse for alle, der ønskede at skabe et samfund, der er indrettet til at leve med et fælles naturgrundlag i frodig balance og i harmoni med hinanden. Kom og deltag, vær aktiv og du er med. Hver aktiv stemme har lige vægt og det har virket i 50 år. NOAH har gennem alle årene udgivet bøger, rapporter, pjecer og blade, hvis faglige indhold man kunne stole på. De aktive NOAH-folk har deltaget i utallige debatfora. Der blev givet informationer om naturens naturlige kredsløb. Der blev skrevet om både det lokale og det globale.

Min personlige opmærksomhed på og interesse for NOAH skete efter at jeg i 1968/69 læste den amerikanske naturvidenskabelige forfatter Rachel Carson bog ”Silent Spring” der udkom i 1962. Allerede året efter blev bogen oversat til dansk med forord af professor Knud O. Møller, leder af Københavns Universitets farmakologiske institut. Rachel Carsons beretning om virkninger på dyre og planteliv på grund af masse-ud-spredninger af gifte, var voldsomme og meget bekymrende at læse. Jeg lærte ordet insekticider, og meget mere. På samme tid kom beretningen om Cheminovas giftdepot ved høfde 42 i Thyborøn, og statens deponering af 40 tons plantebeskyttelseskemi samme sted. Hvad der skete i Thyborøn blev berettet af de lokale til offentligheden: fisk lå døde på stranden og mågerne var syge. Vi så billederne og forstod sammenhængen.

På NOAH 50 års fødselsdag producerede Danmarks vindmøller og solceller 5.000 MW, produktionen var mere end det samlede forbrug af elektricitet, som den dag var 4.100 MW, og dermed et meget begrænset CO2 udslip pr. produceret kWh. NOAH har været med til at bane vej for, at vi i Danmark har en el-forsyning der i dag nærmer sig et mål om 50 % vedvarende energi, og på nogle tidspunkter 100 % grøn energi.

I anledning af 50 års dagen har NOAHs Forlag udgivet bogen: ”Miljøbevægelsens rødder”. Bogen giver indsigt i hele bevægelsens 50 års rejse med de mange udfordringer, kampe og sejrer som bevægelsen har været igennem. I bogen er der fortællinger af personer der har været med på hele turen, og andre personer der er stået på hen af vejen. Rejsen har på intet tidspunkt været ramt af klima-blindhed. NOAH fortsætter til målet er nået: Miljøretfærdighed, en bæredygtig verden og omstilling til økologi baseret på et demokratisk beslutningsgrundlag.

Jane Kruse, Forstander Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi i Thy