Medlemskab

Membership

Om Folkecenteret

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi blev oprettet i 1983 med det formål at bane vejen for en øget anvendelse af vedvarende energi. Decentralisering og lokalt ejerskab har altid været et centralt fokus for Folkecenteret, fordi vi mener, at energitransitionen også kan være en tankegangsovergang, hvor alle, og ikke kun få, kan drage fordel af rene ressourcer.

Derudover gennemfører vi forskning, udvikling og kommunikation med små og mellemstore virksomheder.

Folkecenteret udvikler værktøjer til lokal energiforsyning fra bæredygtige kilder, udfører tests og fremmer information og vidensdeling om vedvarende energi.
De nye opgaver

Forskning for forskningens skyld er værdiløs, hvorfor Folkecenteret forsøger at anvende nye begreber og ideer i praksis: Dette sker på en lang række områder, der indbefatter energiproduktion, affaldshåndtering, effektiv ressourceudnyttelse, byggeindustrien eller transport.

Den mangesidede tilgang fører til konstante forbedringer af vores ”Landsby for Grøn Forskning”, i det område, hvor Folkecenteret ligger. De fleste af de installationer, der er vises på kortet ovenfor, er allerede blevet realiseret, men nye ideer tilføres i hele tiden, og vi vil i hele tiden forbedre oplevelsen for vores besøgende. Ja, det er sandt! Alle installationerne er testfaciliteter, men de kan også besøges af alle interesserede. Det være sig både individuelle og grupper. Vores mål er ikke blot at fremvise løsninger, men også at inspirere folk. Disse tiltag har vist sig gode, da Folkecenteret hvert år har besøg af mere end 5000 mennesker fra hele verden og med hver deres baggrund.

New Task

Developing world

Verden rundt

I-landende lader en masse energi og ressourcer gå til spilde, og de bør derfor betragtes som ansvarlige for CO2-udledningen og være mere aktive i at reducere det. Modsat har store dele af verdens befolkning ikke adgang til elektricitet, og mærker de konsekvenser og begrænsninger, der er forbundet med det.

Det er klart, at vedvarende energikilder har et stort potentiale i udviklingslandene, da de kan bruges til belysning, vandpumpning, madlavning og for at effektivisere arbejdet. Der er derfor behov for nye løsninger og en optimering af de nuværende: måske skal små installationer foretrækkes, hvilket er et koncept, vi stadig ikke er meget opmærksomme på i Europa.

Vores vision er at etablere et bredt netværk af foreninger rundt omkring i verden, som kan hjælpe os med at videreudvikle og udbrede løsninger, der er gode for både miljøet og for landenes udvikling.


Organisation

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi er en selvstændig institution, der modtager støtte fra staten og fra lokale aktører. Et vel motiveret hold på 10 personer arbejder hos Folkecenteret i et dynamisk og udfordrende miljø, og udvikler en række energiløsninger til både Danmark og udlandet.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Folkecenteret og består af medlemmer fra støttegruppen, interesserede organisationer med tilknytning til energi og miljø, og af folk fra staten og fra kommunerne. En direktion har sammen med direktøren ansvaret for Folkecenterets daglige drift.

Støttegruppen udvælger 6 af bestyrelsens 11 medlemmer under den årlige generalforsamling, som finder sted før udgangen af juni.

her.

Organizational structure Folkecenter

Folkecenter needs you

Er du interesseret i at være en del af det?

Et medlemskab af støttegruppen kan erhverves helt ned til 100 DKK om året. Hvis du synes om vores arbejde, så tag del i det, og hjælpe os på rejsen for, at gøre visionen til virkelighed!
Som medlem får du følgende fordele:

  • Indbydelse til den årlige generalforsamling
  • Mulighed for, at udvælge 6 af bestyrelsens 11 medlemmer
  • Indbydelse til vores årlige julemiddag
  • Indbydelse til vores arrangementer
  • Mulighed for, at blive medlem af Folkecenterets Facebookgruppe
  • At abonnere på vores nyhedsbrev og blive informeret om vores aktiviteter
  • Som virksomhed mulighed for, at deltage gratis (eller med rabat) i vores selskabsmøder, der sideløbende foregår sammen med konferencer og andre aktiviteter arrangeret af Folkecenteret


Hvad koster et medlemskab?


Type Årligt gebyr (DKK)
Enkeltperson 100
Husstand 200
Virksomheder 1,000
Uddannelsesinstitutioner 1,000
Foreninger og organisationer 1,000

Betalingsmuligheder

Der forefindes forskellige betalingsmuligheder. Du kan enten foretage en bankoverførsel til nedenstående konto eller betale via Paypal. Paypal tilbyder også muligheden for automatisk betaling på årsbasis. Så slipper du for selv, at huske på det. De beløb, der er vist i tabellen ovenfor, er de minimumsbeløb der er nødvendige for at blive medlem. Det er også muligt at øge beløbet, hvis dette ønskes.

Ønsker du betaling via bankoverførsel, brug da venligst følgende oplysninger:

Pengeinstitut: Merkur Bank
Registreringsnummer: 8401
Kontonummer 000 1079 575
Grund FC støttekreds

Ønsker du betaling via Paypal, brug da venligst nedenstående valgmuligheder for at abonnere eller afmelding af abonnement. Bemærk venligst, at det i øjeblikket ikke er muligt at ændre beløbet via PayPal, så ønsker du at øge dit bidrag, kan du bruge funktionen "Donér".
Tilmelding