Klimaløsninger

 

Thisted, Nordisk Folkecenter

 

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi startede i år 2008 projektet Klimaløsninger Thy & Mors.

Projektet har det internationale klimatopmøde i 2009 som milepæl, og skal synliggøre Thy-Mors som den vedvarende energis og klimaløsningernes kraftværk.

Samtidig skal de mange skjulte reserver i erhvervslivet iværksættes, så der skabes udvikling og arbejdspladser indenfor et nyt globalt vækstområde.

Thisted kommune er allerede næsten selvforsynende med vedvarende energi. 100% af elektriciteten og ca. 85% af varmeforsyningen kommer fra vedvarende energi. Men kommunen har som mål at komme op på 100% i løbet af en kortere årrække.

Læs mere om Thisted kommune og vedvarende energi her.

Se Klimaløsninger Thy & Mors' hjemmeside her.