Folkecenter
Folkecenterets første 25 år
Rapportliste
Bliv medlem
Brev til støttekredsen julen 2006
Nyhedsbrev
Meddelelse til støttekredsen januar 2006
Tidligere meddelelser
Meddelelse 10/7-03
Hvad Folkecenteret kan tilbyde
Definitioner på vedvarende energi
Priser til FC
Nuclear-Free Future Award
El sello Cujae 2006
Publikationer & downloads
Til salg
Wind Power The Danish Way
Disaster cartoons
Raps-plakat
Forslag til Europa-parlamentets og rådets direktiv
Forslag om ændring af direktiv 92/81/EØF
Hjælp til download af pdf
En Solar Verdensøkonomi
Solcellelampe og bøger
Energien fra Thy
Links
Internationalt netværk
Aage Rosendal Nielsen
Aage Rosendal Nielsen 90 år
Æ verdensuniversitet
Billeder fra Fjordvang
Lust for Learning
Optagelseskriterier til NEC
Aage Rosendal Nielsens første tale
Indlæg & artikler
Politik
MF Margrethe Vestager
MF Mette Gjerskov
Per Ørum Jørgensen & Tage Leegaard
Ole Vagn Christensen
Politikerbesøg på Folkecenteret
Britta Thomsen
IRENA
Hermann Scheer
Solar Advocate
FC's virke
Stillinger på Folkecenteret
Kunst på FC
Folkecenter i medierne
F&U
Transport
Transport på Folkecenteret
Produktion af brint
Fokus på brint
Folkecenterets brintbil
Danmarks første brint tankstation
Indvielse af Danmarks første brint tankstation
Planteolielaboratorium
Planteolie produktion
Ladestation til elbiler
Biler
Brint biler
El biler
El- og hybridbiler - samspil med elsystemet
Lynx - dansk elbil
Fælles standarder til elbiler
Hvad bevæger os i morgen?
Who Killed the Electric Car
Dansk el-sportsvogn - Fisker Karma
Alternative drivmidler i transportsektoren
500 havvindmøller kan levere strøm nok til alle personbiler
Elektriske biler præsentation
RUF
Er det fornuftigt med elbiler i Danmark?
El-biler er fremtiden
Konvertering til el bil
Hybridbiler
Plantoil_biler
Ombygning af dieselmotorer til planteolie
Eksempler på konverterede biler
Godstransport og offentlig transport
Brintbusser kræver tre gange flere vindmøller
Elbusser/Trolleybusser
Letbaner
2-3 hjulede
Elcykler
Elknallerter
Liggecykler
Velomobil
Segway
Brændstoffer og forsyning
Brint til transport
Produktion af brint
Brint fra vindkraft
Ulf Bossel
Brint - energikilde eller energimedium
Kort over brinttankstationer i Danmark
Olieselskaberne kæmper for brintbiler
Biobrændstoffer - godt eller dårligt?
Ladestationen der bliver ved med at give
Bioetanol
Biogas til transport
Klimaministeriets vurdering af biogasbiler
Danmarks første tankstation til biogas
Gasgeneratorer til transport
Lagring af energi
Bakterielle batterier
Brændselsceller
Flow batteri
El-lagring
Batterier
Behandling af batterier
LPG til transport
Planteoile til transport
Hvad sagde Rudolf Diesel
Planteolie til mobile formål
Olieholdige planter
Emissioner
EMBIO
Raps
Planteolie-links
WGK (tyske vandforureningsklasser)
Publikationer & downloads
Spørgsmål 60
Vindkraft/vindenergi
Om vindkraft
Vindmøllemyter
Byvindmøller
Vertikale vindmøller
Havvindmøller
Fra vind til varmt vand
Tvindmøllen viste vej
Lov om vedvarende energi 2008
Tre vinger, et gear og et tårn og du har en vindmølle
2006 nyt rekordår for vindkraft
Zafarana wind farm
Vindkraft til skibe
Vindkraft på Folkecenteret
Prøvestation for vindmøller
Teknologi transfer indenfor vindkraft
DANmark vindmøller
Power generatorer
Gdansk
Kaliningrad
Komandorsky
Murmansk
Brasilien
Cuba
Samara
Skt. Petersborg
Prøvestation for vindmøller
Vindmølle teknologi kursus - diplomoverrækkelse
WWEI er startet
WWEI får ordre
WWEI kursus i Egypten
Vindkraft i Danmark
PTG vindmøllen
Godkendte vindmøller
Poul la Cour - den danske vindmøllepioner
Vindmøllelaug i Danmark
3. årgang af Vindkraftens historie
Husum messe for vindenergi 2008
Historisk dag for vindenergi
Vindmøllers tekniske forhold
Rekordhøj produktion fra vindmøllerne i januar 2007
Vinden dækker 56% af elforbruget
Husum wind 2007
Hvorfor tog Danmark føringen indenfor vindmøller?
Et vindmøllelav blev nedlagt
Fuglestudier ved vindmølleparkerne Horns Rev og Nysted
Dårlig økonomi i vindmøller
Godkendelse af vindmøller
Historiske vindmølle artikler
Små vindmøller i rivende udvikling
HAGI vertikal vindmølle
Osiris 10
Windspot
Godkendte husstandsvindmøller i Danmark
Skatteregler for ve-anlæg
Beregningsprogram til husstandsvindmøller
Ny lov - elmåleren må løbe baglæns
Ansøgningsprocedure for husstandsvindmøller
Husstandsvindmøller i Danmark
EasyWind
Billeder af små vindmøller
Godkendelsesregler for små vindmøller under 6 kW
Forhandlere af små vindmøller
Information om husstandsmøller
De danske husstandsmøller står stille
Husstandsmøller
Test - Windtalker 400
Katalog over små vindmøller
Whisper 900
2 KW Proven
Små vindmøller i Japan
Galleri
Publikationer & downloads
Vindmølle links
Biomasse/Biogas
Biomasse/Biogas på Folkecenteret
Biodomen
Dike pond system
Teknologi transfer indenfor biogas
Dansk biogas i Japan
Gårdbiogas anlæg
Kaunas
Japan
Biogas i Vycia
Vand for livet
Planteolie løsninger i Mali, Afrika
Biogas
Introduktion til biogas
Mikrobiogas til udviklingslande
Biogasanlæg til husholdninger
Lossepladsgas
Økologisk biogas
Morsø bioenergi
Biogas til transport
Biomasse - energiafgrøder
Elefantgræs som energiafgrøde
Energipoppel
Planter der renser jord
Hamp som energiafgrøde
Katost som energiafgrøde
Tang som fremtidens energi - blå biomasse
Søsalat som ny energikilde
Andemad til spildevandsrensning og energiproduktion
Naturlig vandrensning med muslinger
Tørv
Halmfyr
Alger som energikilde
Energipil
Information om biobrændsler
Brændeøkonomi
Biomasse mest miljøvenlig
Forklaring på brændværdier, energi og brændsler
Forsyning med og forbrug af træpiller
Information om biobrændsler
Teknologier
Hvad er geotermi
Træpillefyr
Masseovne
Komposttoilet
Flexovn
Affaldsforbrænding
Forgasningsanlæg
Brunkul
Jean Pain – energiproduktion via kompostering
Water for Life
Grøn behandling af spildevand
Hvad er saltkraft
Få dit eget rensningsanlæg
Azolla planten
Lukkede økosystemer
Opsamling af regnvand
CHP - Combined Heat and Power
Kraftvarme (CHP) i Danmark
Fjernvarme
Fjernkøling
Barmarksværker
Mikrokraftvarme
Gyllekøling
Publikationer & downloads indenfor biogas
Biomasse/Biogas links
Solenergi
Solceller
Teststation for solceller
Hvad er solceller?
Solceller i Danmark
Beregningsprogrammer til solceller
Solcelle selvbyg kursus
Spørgsmål & svar vedr. solceller
Forhandlere af solceller
Skatteregler for ve-anlæg
Solcelleproduktion på Folkecenter lige nu
Udnyttelse af varmen i solceller
Transportable solceller
Sol tracker
Nettomålingsordningen
Solindstråling i Danmark
Inverter til solcelleanlæg
Bliv selvforsynet med el i 30 år
Termofotografering af solceller
Kombineret solcelle og solfanger - hybridsolpanel
Plastsolceller
Hvordan fungerer solceller?
Solcellepriser.dk
Solcellefly
Flydende solenergianlæg
Kugleformede solceller
Byg dit eget solcelleanlæg
Tynd film vejledning
Space Based Solar Power - Elektricitet fra rummet
Silicium
Prisfald på solceller
Billigere solceller
Solcellelaug
Solar Bundesliga
Energi fra ørkenen
Solvarme
Markedet for solvarme
Passiv solvarme
Store solvarmeanlæg
Luftsolfanger
Forhandlere af solfangere/solvarme
Solfangere med vakuumrør
Solfangere
Teknologi transfer indenfor solenergi
Mali
Lys over Mali
Sopron
Albedo effekten
Solkomfur
Solenergi til køling - is fra solen
Solceller på Folkecenteret
PV-vindmølle hybrid system
Vandpumpe system
Polykrystallinske solceller
Luft cirkulation
Elektrisk hegn
Fjernsyn og små apparater
Solenergi og kunst
Publikationer & downloads indenfor sol
Links til solenergi
Til Folketingets energipolitiske udvalg
Bølgekraft
Bølgekraft/bølgeenergi
Bølgekraft data
Hvorfor er der ikke penge i tidevandsenergi?
Vandkraft
DanWEC
De danske resultater indenfor bølgeenergi
OTEC
Tidevandsenergi
Stig Vindeløv in memoriam
Bølgekraft notat 2008
Fakta om bølgeenergi
Bølgekraft links
Nissum Bredning Prøvestation for Bølgeenergi
Nissum Bredning Prøvestation for Bølgeenergi
Orientering om Nissum Bredning Prøvestation for Bølgeenergi
Besøg på Nissum Bredning Prøvestation for Bølgekraft
Billeder fra Prøvestationen for Bølgeenergi
Leje og opsyn af Nissum Bredning Prøvestation for Bølgeenergi
Arkitektur
Bygningsintegrerede solceller
Sol arkitektur på Folkecenteret
Integrerede solceller
Integration af PV solceller i bygninger
SkibstedFjord
Dronningegården
Regulering i el-systemet
Integrerede energi systemer
Strategi for integrerede system
Fra vind til varmt vand
Diagram over integrerede systemer
Energi box
Integrated RE for rural communities
Regulering i el-systemet på Folkecenteret
Folkecenterets integrerede system
Teknologi transfer indenfor integrerede systemer
Transylvanien
Fjernvarme
Fjernvarmen kan nu lagre vindmøllestrøm
Fjernvarme forklaret i billeder
Dansk kraftvarme
Nyheder
Arrangementer
Konference: Grøn Mobilitet: Fremtidens Transport i Danmark og EU
Konference: Community Power and Renewable Energy in Denmark and in the EU
Verdensspejlet, Aarhus Festuge: Folkecenteret til Stede!
Byg din egen 250 Watt Sol Generator
Seminar: Lokalt drevet energiomstilling i Danmark og EU
Workshop : Byg din egen solgenerator
Klesmermusik i verdensklasse gæster Thy
Konference om mikrovirksomheder
12. Fossil frie Thy konference
IRENEC 2016
RECEPTION
Preben Maegaard 80 år
Thy Masterclass 2015 på Folkecenter
Climate Innovation Day
WWEC2015
Generalforsamling i Folkecenterets Støttekreds 2015
Miljøudfordringer i udviklingslande
IRENEC 2015
Tvindkraft fylder 40 år
Informationsmøde om investering i husstandsvindmøller og solcelleanlæg
Atomaffaldskonference
Præsentation af prisbilligt passivhus
Kommende arrangementer på Folkecenter i 2015
Husstandsvindmølle seminar
Passivhus for bygherrer
Heldags konference om solceller
Thy Masterclass 2014
Workshop om klimaforandringer på Folkecenter
Nordic Biogas konference 2014
ICSA 2014
Konference: 9. Fossil Frie Thy
Generalforsamling i Folkecenterets Støttekreds 2014
Thy Mors på Rådhuspladsen
Konference 15. maj 2014 på Folkecenter
Frilandsmesse 2014
Kommende arrangementer på Folkecenter
Åben mølledag
Seminar om folkelig deltagelse i omstillingen til vedvarende energi
Energimessen.dk
Husum New Energy messe 2014
Åbning af Dansk Testcenter for Bioenergi
Åbning af klima- og miljøværksted
Incitament konference
Seminar om folkelig energi
Energi til Afrika
En verden af energi - energimesse
Thy Kammermusikfestival 2013 på Folkecenter
Aalborg Bæredygtighedsfestival 2013
Vedvarende energi og musik
Frilandsmesse 2013
Demonstration af energibesparende komfurer
5. konference Fossil Frie Thy og EU
Elbildag på Samsø
Limfjordsfortællinger 2013
Grobund aftenskole i København
Kommende arrangementer juni 2013
Åbent hus på Folkecenter
Konference: Vindmøller som løftestang
Kursus: Byg selv vindmølle
Energy Europe 2013
4. Fossil Frie Thy konference
Julefrokost på Folkecenter
Bølgeenergitræf november 2012
Fossil Frie Thy 3. konference
Foredrag om solenergi
Husum New Energy Messen 2013
Parlamentarisk høring på Folkecenteret
Martin Lidegaard deltager
LS Stoker præsenterer ny 7,5 kW husstandsvindmølle
Åbent Hus
Konference: Fossil Frie Thy
Prebens Maegaards rejseaktiviteter
Solar Days 2012
Seminar den 14. april på Folkecenter
Bestyrelsesmøder på Folkecenteret
New Energy Husum Messe 2012
Bolig & indretningsmesse
Tour De Future
Stiftende generalforsamling i foreningen for solcelleejere
Folkecenter julefrokost 2011
Kursus i masseovn bygning.
IRENEC 2011
Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds
Temamøde om husstandsvindmøller
Givskud energibevidst landsby
Åbent hus for solceller
Fokus på Vestafrika
Grøn Teknologi Tour 2011
Åben mølle dag
Energy Camp på Nordisk Folkecenter
Gratis kursus i solceller i Skanderborg
Folkecenter julefrokost 2010
Den Bæredygtige Familie
Husstandsvindmøller og solenergi
Åbent hus
Kursus i bygning af energibesparende lerkomfurer til udviklingslandene
Generalforsamling i støttekredsen 2010
Limfjordsfortællinger 2010
Husstandsmøller og solceller til private
Solcelle selvbyg
Program for solcelle selvbyg
Ny ide om Ungdomscenter for vedvarende energi og klimaviden
Kursus i vedvarende energi
Solfanger selvbyg 2010
Folkecenter deltager i COP15
Thyholm Midtpunkt
Afrika konference
Skt. Hans aften 2009
Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds 2009
Fremtidens energiforsyning i landdistrikterne
Dansk-bosnisk dag på Folkecenteret
Hvem skal eje vindmøllerne?
Universitarium
LØS & LØB årsmøde 2009
Solfanger selvbyg 2009
LØS & LØB årsmøde på FC
PV EXPO 2009
Biokonference på Mors
Foredrag om små vindmøller
Husum vindenergi messe
Thy Masterclass 2008
Energiseminar: Vindmøllestrøm og decentral kraftvarme
Vindmøller - styring og overvågning
Afsløring af buste for Aage Rosendal Nielsen
Generalforsamling 2008
Åbent hus - Aage Rosendal Nielsen
Husstands-el fra sol og vind
Solfanger selvbyg kursus 2008
Global opvarmning
Rejsearrangementer efteråret 2007
Balling skole
Abild skole
Åbent hus på FC
Hydrogen link workshop på FC
Thy Masterclass 2007
Planteolie kongres i Tyskland
Solfanger kursus
Solfanger teknisk møde
Solfanger selvbyg møde
Forskningens døgn 2007
Solfanger selvbyg
Raps-det-selv workshop's forår 2007
Biogas til Indien
15 franske politikere
Besøg på Poul la Cour museet
Dipal Barua modtager Den europæiske solpris
Reception hos Svend Auken
Odense tekniske skole
Ole Westergaard, Thisted kommune
Kursus i bæredygtig turisme
Pressemeddelelser
Margrethe Vestager taler på møde om nye EU regler for vindmøller og andre former for vedvarende energi
Nordjysk opfinder vil dele lys idé med hele verden
Dansk vedvarende energi i Tyrkiet
Fokus på sociale konsekvenser skal bane vejen for grøn energi
Reception for Preben Maegaard 80 år
MF Lise Bech besøger Folkecenter
Light over Africa
CEVELA, Center for Vedvarende Energi i Landdistrikter
Husstandsvindmøller er igen på dagsordenen
Simon Kollerup besøger Folkecenter
Konferencen 6th World Non-Grid Connected Wind Power
Så er der igen grønt lys for husstandsvindmøller og solceller i Danmark
PSO ordningen ligger i ruiner; genindfør den succesrige nettomålingsordning
Betal med MobilePay på Folkecenter
Hvide Sande vinder Den Europæiske Solpris 2013
Sol til energi
Incitamentskonference
Lys til Afrika workshop
Udstilling af Tiny House på Folkecenter i september måned
Folkecenterets generalforsamling 2013
Til pressen 25. juni 2013
Byg din egen vindmølle
Anlæg til spildevandsrensning
4. konference om "Fossil frie Thy"
Ny rapport: Vindmøller som løftestang
ARTE TV i Thy
Selvforsyning med solceller stoppes
Topmøde i Thy
Martin Lidegaard deltager
Åbent Hus på Folkecenter
Dialog konference "Fossil Frie Thy"
Spar 20 mia. kr. på vindkraft
Der er brug for Folkecentre for Vedvarende Energi i hele verden
WCRE pressemeddelelse 29. april 2011
WCRE insisterer på et globalt forbud mod nye kernekraftanlæg
Testcenter for husstandsvindmøller en realitet
Preben Maegaard modtager International Community Power Award 2010
Hermann Scheer er død
Solceller til Malis skoler
Høringssvar vedr. Green Labs
Solcelle selvbyg
Udnævnelse af Preben Maegaard
Prisopgave
Høringsudtalelse ang. testcenter for store vindmøller
Høringsudtalelse ang. fond til grøn omstilling
Klimaløsninger Thy & Mors på COP15
Klimatopmødet kommer til Thy og Mors
Midtpunktets fem års fødselsdag
Foredragsrække af Ruth Kiwanuka
Limfjordsfortællinger 2009
Klimaløsninger Thy & Mors modtager kinesisk energidirektør
Byg din solfanger selv og gå glad i bad
VisitDenmark forpligter sig til Thy & Mors
Connie Hedegaard besøger Folkecenteret
Delegation fra Nordkorea besøger Folkecenteret
Klima- og energiminister Connie Hedegaard besøger Folkecenteret
Verdens første fuldmurede passivhus
Internationalt fokus på energien fra Thy
Canadisk ministerbesøg i Nordvestjylland
International TV-stjerne i Thy
Klimaløsninger Thy & Mors til verdens største industrimesse
Møde med Connie Hedegaard
Folketingsmedlem besøger sekretariatet for klimaløsninger Thy og Mors
Ægyptisk delegation på Folkecenteret
Folketingsmedlem besøger Folkecenteret
Udtalelse til Energistyrelsen om anlæg til egenproduktion
Nej til kul - ja til vedvarende energi
Indvielse af Danmarks første brint tankstation
Så kan der bygges solvarmeanlæg igen
Cubas ambassadør besøger Folkecenteret 7. marts
Kulkraft hører til på teknisk museum
Folkecenter i Uganda
ENERGIAUTONOMI - ny bog af Hermann Scheer oversat til dansk
Ny bog udkommet om Preben Maegaard
Billeder fra symposium
Billeder fra Vedvarende modvind
Forlægger Steen Pipers tale ved symposiet
Symposium 15. september 2006
Bølgekraften i Danmark
Ambassadør på besøg
Agentur for vedvarende energi
Biobrændstof
2. årgang
Nyt fra os selv
KAL nyt december 2017
Nyt fra Uganda efterår 2017
EAP nyt februar 2017
KAL nyheder marts 2017
KAL nyheder januar 2017
Nyt fra JEEP Uganda
IEA Task 27
Konference om mikrovirksomheder
Midtvejs evaluering på KAL projektet
Dagbog fra Uganda
Projekt rykker på energifronten i Uganda
Besøg fra Mali
Folkecenteret på TV: 30 år på ti minutter
Community Wind Power for the World
Konference om EU og vedvarende energi
Høringssvar om husstandsvindmøller
JEEP 10 år
Artikel: Energy access in slum areas of Myanmar
Konference: Miljøudfordringer i udviklingslande
Konference: Towards 100 pct. Renewable Energy
Besøg fra Osaka Universitet
Besøg af MF Lise Bech
Besøg af tysk politiker
Nyheder fra KAL projektet juni 2015
Alternativet besøger Folkecenter
Nyhedsbrev fra Folkecenter juni 2015
EAP projekt i Uganda
Nyhedsbrev fra Folkecenter april 2015
Center for landdistrikter CELA
Informationsmøde om husstandsvindmøller
New Energy Husum 2015
Stillingsbeskrivelse, Vicedirektør
Husstandsvindmølle seminar på Folkecenter
Solenergi til skoler i Burkina Faso er et enkelt redskab mod analfabetisme
Præsentation af prisbilligt passivhus
Together for a Green Future
Høringssvar om pristillæg for solcelleanlæg
Høringssvar om nettilslutning af vindmøller
Nyt fra KAL projektet i Uganda januar 2015
Solceller til 20 skoler i Burkina Faso
Historier fra det arbejder vi støtter i Uganda
Solcelle konference på Folkecenter
Grundfos solpumpe
Vedvarende energi i Ukraine
Trio Mio gav koncert på Folkecenter
ICSA konference 2014
Workshop om klimaforandringer
Besøg af Ronald Manheimer
Nørrekær Biennalen 2014
Avis om NEC
Vindmølleprojekt på Sri Lanka
Trainee præsentationer
Solenergi kursus
Foretræde for Folketingets Miljøudvalg
Konference: 9. Fossil Frie Thy
Konference: 8. Fossil Frie Thy
Nyt fra Folkecenterets KAL projekt i Uganda
Wind Harvest International
Opstart af nyt projekt i Uganda
Opfølgende besøg i Burkina Faso
Besøg fra Belgien
Oplæg på Thy-Mors HF & VUC
Projekt besøg i Vetovo
Ny brochure om e-mobilitet
Nyt Uganda projekt
Passivhus rejsegilde
Test: Her er de bedste solceller
Solcellelys til 15 skoler i Burkina Faso
Folkecenteret sælger Little Sun lamper
Folkecenterets nyhedsbrev december 2013
Prisbilligt passivhus
Solceller på pagode i Myanmar
Projekt besøg i Bulgarien
Solcelle testresultater
Fossil Frie Thy - 7. konference
Aftale med UCN om uddannelse
Workshop om offgrid solcellesystemer
Vechelder deklaration
Energi til Afrika workshop
UNESCO møde
Batterityper
Our Climate Our Challenge
EUROSOLAR 25 år
Strøm til metan
IFEED conference
Besøg af Dansk Folkepartis miljøordfører
Zaccomatic solvarmeanlæg
10 kW vertikal vindmølle
Sammen om en grøn fremtid
Solar Super State Award 2013
IRENEC 2013
Kombineret sol- og jordvarme
Folkecenter 30 år
Delegation fra Nordkorea
Energibesparende komfurer
Invitation
Til Støttekredsen 2013
Preben Maegaard taler på York universitet
Wind Power for the World
Grønt spildevandsanlæg til en husstand
Vindmølle selvbygger kursus ved Hugh Piggott
Vindmøllevinger som shelter
Oddesundbroens 75 års jubilæum
Solenergidagen i Oslo
Konference om vindmøller som løftestang
Danskerne støtter flere vindmøller på land
Solceller til skoler i Kasese, Uganda
Fossil Frie Thy - Transport
Organiske solceller
Ny forstander på Nordisk Folkecenter
Træ og sol projekt nyt
Solenergi historier
Preben Maegaard holder foredrag i Thailand
Vindmøller som løftestang
JEEP Folkecenters 30 års jubilæum
Solenergi i Indien
Tyrkisk energipolitik
Konference i Prag
Solceller - en gave fra solen
Uni vindmøllen er klar til test af ny controller
Japansk artikel om Folkecenteret
FC nyhedsbrev december 2012
Fossil Frie Thy 3. konference - affald
Høringssvar til lov om solceller
Interview med tidligere trainee
Ny bog af Preben Maegaard
Preben Maegaard i DR P1
Fuld sol over Danmark
Konference i Østrig
International konference på Folkecenteret
Solceller til 5 skoler i Arua, Uganda
Teststation for solceller
Preben Maegaard interviewet til Bystronic World
Fossil Frie Thy 2. konference
Udstilling på Folkecenter
Solceller til yderligere fem skoler i Uganda
Preben Maegaard i tysk TV
Fossil Fri Thy konference
Til støttekredsen juni 2012
Interview med brasiliansk magasin
Fatshore
Ny japansk bog om energiautonomi
Seminar på Folkecenter
Træplantning og solenergi i Uganda - del 2
Solcellelys til yderligere fem skoler i Mali
TV2 interview
Tyskland bør ikke gentage Danmarks fejl
Fra husmøller til havmøller
Besøg af SFs miljøordfører
Vedvarende energi på Færøerne
Solceller på stativ
Efter ti år i hængekøjen
Spar 20 mia. kr. på vindenergi
Foredrag i Tyskland
VE - lovgivningsmæssige rammebetingelser
Preben Maegaard interviewet til Svensk Vindkraft
15 gode grunde til selvforsyning med VE
Bogolie
Folkecenterets julehilsen 2011
Folkecenter i universitetssamarbejde
Preben Maegaard æresmedlem af WCRE
Vertikale vindmøller på Folkecenteret
Annoncekampagne fra Nordisk Folkecenter
Folkecenteret atter på finansloven
Træplanteskoler og solenergi
Ny artikel om Folkecenteret
Folkecenteret i Limfjordsfortællingernes top 10
Konference i Braunschweig
Non-Grid-Connected Wind Power
Japansk fjernsyn besøger Folkecenteret
Master Class 2011
YouTube video fra Folkecenter
Hus bygget af flasker
Focus Denmark - Mod en grøn fremtid
Jens Jensen er død
Energi Nord TV
Rift om husstandsvindmøller
Besøg af Per Henriksen
Besøg af Simon Kollerup
Folkecenter støtter kræftramte børn
Grundlovstale af Preben Maegaard 2011
Årsberetning 2010
Billeder fra Mali forår 2011
Dansk kraftvarme
Solcelle selvbyg kursus maj 2011
Bliv selvforsynet med el i 30 år
Lys til Malis landsbyskoler
Stor interesse for husstandsvindmøller
Atomkraftens uberegnelige usikkerhed
Solcelleinstallationer i landsbyen Sola Bougouda, Mali
New Energy Husum Messe 2011
Vis mig dit liv
Onawi.org
Hvorfor er der ikke penge i tidevandsenergi?
Preben Maegaard hilser på kronprinsesse Victoria
Solcellelamper til fattige i Afrika
IRES konference 2010
Limfjordsfortællingerne på YouTube
Partnerskabsaktivitet - december 2010
Ny pris til Preben Maegaard
Besøg af Ib Poulsen MF
KlimaDanmark 2050
Lys i Afrika i Aalborg Zoo
Vindmølleeksport til Sri Lanka
Nicky Ison
Folkemøllen
75 års fødselsdag og åbent hus
Energibesparende komfurer til u-lande
Solcelle selvbyg august 2010
Solcellekursus på TV
Autocamper med sol og vind
Preben Maegaard i EREFs bestyrelse
Vellykket solcelle selvbyg kursus
Udnævnelse af Preben Maegaard
Solceller til Malis skoler
Lys i Afrika
Folkecenter bestyrelsesmøde 2010
Servicetjek af Proven vindmølle
Gosmer Biogas
RUC studerende
Nyt solcelleprojekt
Besøg af Liberal Alliance
Besøg af Bolivias ambassadør
Sværindustri baseret på vindenergi ved Det Gule Hav
Kina sætter dagsordenen indenfor vindkraft
China Solar Valley
Det uundgåelige skift i energipolitikken
Besøg af Thisteds borgmester
Høringssvar vedr. el-afregning for husstandsvindmøller og solcelleanlæg
Folkecenterets julefrokost 2009
Billeder fra COP 15
Grønland og Vedvarende Energi
Biomasse til Brasilien
Seniorer uden Grænser
Artikel på tysk af Preben Maegaard
Konference i Japan
Byg din egen vindmølle
Alger til Thisted rensningsanlæg
Dragsbæk maltfabrik - EDA tour
Afprøvning af små vindmøller på FC
Folkecenter støtter kræftramte børn
Peter Øvig Knudsen interviewede Preben Maegaard
Folkecenteret støtter testcenter for store vindmøller
Ikast-Brande kommune
Møde i Netværk Limfjorden
Besøg af Bent Gregersen fra Ærø
Energiforum Danmark
Thisted Varmeforsyning - EDA tour
Thy-Mors Energi - EDA tour
Morsø Bioenergi - EDA tour
Grindsted El- og varmeværk - EDA tour
Energinet.dk - EDA tour
Dansk Fjernvarme - EDA tour
Uganda konference
Trainees oplæres
Besøg fra Energi Nord
Høringsudtalelse vedr. IRENA
Energi Fyn - EDA tour
Energistyrelsen - EDA tour
Dansk Energi - EDA tour
Middelgrundens Vindmøllelaug - EDA tour
Ole Hækkerup
Hélène Pelosse
Besøg fra Vestafrika
Nekrolog. En VE veteran er død
EDA tour
En vindmølle hjemme i haven
Vækstforum besøger Klimaløsninger Thy & Mors
Felix Pedersen udstiller på FC
MF Anne Grete Holmsgaard
Thy Masterclass 2009
EasyWind
Zürich University of Applied Sciences
Common Sense interviewer Preben Maegaard
Besøg fra Leuphana universitet
Besøg af amerikansk lærer
EU Baltic Sea Strategy Conference
Anlægsvært til gårdbiogasprojekt søges
World Environment Day 2009
Besøg hos Goldwind
12. CHITECH konference i Beijing
Besøg hos Himin Solar Energy Group, Dezhou
Konference i Changzhou
Møde hos CWEA
Møde på Nanjing universitet og Jiangsu Planning and Reform Commission
3 x Ole på Folkecenteret
Den egyptiske vindmølle
Konference i Freiburg
Ny energilov i Canada
Thy og Mors i klimafront
Steve Smiley
Victor vindmølle
Jim Stjerne Hansen 60 år
Konference i Pécs, Ungarn
Besøg af profesor Kudrja
Vedligeholdelse af vindmølle
Energiregion Møre og Tingvoll kommune
En soltekniker i Uganda
Venezuelas charge d'affaire
Bliv trainee i Uganda
Solenergi Workshop
Pratikumsbericht
MF Margrethe Vestager
Skt. Petersborg Polytekniske Universitet
Folkecenterets julefrokost 2008
MF Mette Gjerskov
Folkecenteret til IRENAs stiftende møde
Billeder fra JEEP nov-dec 2008
Canadiere på Folkecenteret
MF Per Ørum Jørgensen & Tage Leegaard
Stig Vindeløv in memoriam
God jul 2008 fra Klimaløsninger Thy og Mors
Besøg i Nanjing
Preben Maegaard til rundbordsdiskussion hos Klima- og Energiministeren
Connie Hedegaard på Folkecenteret
Bil drevet af vindmølle
FCs 75kW mølle renoveres
China Wind Power Summit 2008
Rejseaktiviteter 2008
Projektrådgivningen besøger JEEP
Besøg i Shanghai
Besøg i Wuhan, Kina
Filmoptagelser på Folkecenteret
Hideki Matsumoto
Preben Maegaard i TV-MidtVest
Foredrag om solenergi til Afrika
Afskedsfest på Danfoss
Artefacts solivol program
Regionspolitikere fra Thy og Mors
Besøg af kinesisk TV
Husum messe for vindenergi
Billeder fra JEEP august 2008
Hilsen fra Ontarios energiminister
Thisted kommunes erhvervsudvalg
Besøg af Ontarios energiminister
Kort over brinttankstationer
Trainee i Uganda på JEEP Folkecenter
Høringsudtalelse fra Folkecenteret
Besøg af David Suzuki
Besøg fra Congo
Energy Security in Africa with Renewable Energy
Foredrag i Bologna, Italien
Folkecenteret fylder 25 år
Generalforsamling 2008
Redegørelse for år 2007 på Folkecenteret
Nyt om Aage Rosendal Nielsen
Billeder fra JEEP maj 2008
The Energy Shop
Improving lives of families in Uganda using solar energy
Ny artikel af Preben Maegaard
Vindmølle teknologi kursus - diplomoverrækkelse
Nyt fra JEEP april 2008
Torsten Schack Pedersen
Møller i modvind
Nyt fra JEEP marts 2008
Frits Sørensens begravelse
Klimaløsninger Thy og Mors
Shake Your Planet!
Nordjylland viser vejen med vedvarende energi
Britta Thomsen (MEP) besøger FC
Planteolie løsninger i Mali, Afrika
Ny pris til Preben Maegaard
Besøg ved Thisteds borgmester
Folkecenteret på YouTube
Olieindustrien betaler for vores ophold på FC
Ny artikel af Preben Maegaard om CHP
JEEP Uganda
Maegaard.net
1,8 mio. kr. til klimasekretariat
WWEI kursus i Egypten
TV Midt-Vest
WWEI får ordre
Energibesparelser til Cuba
CO2 lagring CCS
Ny brochure
FC i canadisk avis
Tysk TV besøger FC
Ung Aalborg
Danmarks første brint tankstation
Konference i Slovenien
Marianne Jelved
Kristen-demokraterne på FC
Danmarks sociale forum 2007
Energitjenestens ledermøde
Besøg på Bølgeenergistationen
24 Nordjyske
Energiblog.dk
Ekstraordinær generalforsamling
Brev til Connie Hedegaard
Generalforsamling 2007
Samarbejdsaftale med Aalborg Universitet
Bladet Metals redaktion
Youth for understanding 2007
Ny informationsbygning
WWEI er startet
Yongqian Liu
European Sustainable Energy Forum 2007
Besøg af Cubas nye ambassadør
3. årgang af Vindkraftens historie
Vindenergi tegne konkurrence
Energitjenesten Århus
Muligt fransk Folkecenter
Bogpræsentation på Nørrebro
Formanden for Aalborg Universitet Frank Jensen besøger Folkecenteret
Afslutningsrapport vedr. fysiske rammer
Ny debatside på folkecenter.net
Information om husstandsmøller
Rejsebrev fra Mali
Se billeder fra Vedvarende modvind her
Den sidste olie - af Preben Maegaard
Biogas udvikling i Japan
Amerikansk TV hold
Preben Maegaard indstillet til Nordisk Råds natur- og miljøpris
Atter liv på Folkecenteret
Information om biogas
2 nye rapporter fra Folkecenteret
Bestyrelsesmøde på Folkecenteret
Forskningspenge til Folkecenteret
Professor Luigi Fusco Girard
Decentral kraftvarme til Hviderusland
Kinesisk professor
Kunstakademiets Arkitektskole
Tidligere nyheder
Østrigsk delegation
CRIEPI
Youth for understanding
Ambassadør-besøg
Forskningens døgn
10. klasse fra Vordingborg
Franske studerende
Miljøstuderende
Sydafrikanere
Landmanden som energiproducent
Teknologi transfer til Cuba
Præsentation af planteolie
Besøg på Ingeniørhøjskolen
Planlægningsmøde på "Engineering College of Copenhagen" - 30. august 2005
1.000 liter PPO
Sparekniven
Flaget hejst på Folkecenteret - 4. mar. 2005
Vedvarende energi som fremtidig jobmaskine - 0. feb. 2005
Ny bog: Energien fra Thy
Officiel indvielse af test-site for bølgekraft 31. okt. 2000
pmg
Folkecenteret renset 100 pct. i EU sag 22. dec. 1999
Kendelse, Pressenævnet 10. aug. 1999
Nyt fra den store verden
Støtten til husstandsvindmøller nedsættes
Vedvarende energi i Indonesien
ICEF 2015
Bliv klima aktivist
Nye regler for husstandsvindmøller
140 procent el fra vindmøller
Vedvarende energi i Forsvaret
Stor interesse for husstandsvindmøller
Vind med vind
Tvindmøllen 40 år
LS Wind Energy
Nyt energilager fra Tesla
Giv et komfur via din elregning
Infrarød varme
Oliefyr i Danmark
Intelligent el-system
Costa Rica har 100% vedvarende energi
Den giftfri have
Sunflower
Energiproducerende alger i glasfacade
Kystnære havmøller
Vedvarende energi i Norge
4 år efter Fukushima
Hybridbusser giver besparelser og bedre miljø i Odense
Status for vedvarende energi og atomkraft i Japan
Sådan søger man støtte til husstandsvindmøller og solcelleanlæg
Forhøjet støtte på vej til husstandsvindmøller og solceller
The Climate Change Performance Index 2014
Prisen for vedvarende energi falder
Wind Tree
Danske solcelleejere får nyt samlingssted
El-foldecykler
Pelamis Wave Power
Biogas busser i Danmark
Billund BioRefinery
Solceller i vejbelægningen
Brugt fritureolie til transport
Lemvig Biogas omdanner møllestrøm til biogas
PLAN2B
Our Climate - Our Challenge 2014
BedreBolig
Tang i biogasanlægget
Brintcykler
SMV'er skal med i klima- og energipolitkken
Solvarme til fjernvarme
Verdens højeste vertikale vindmølle
Test: Hvilken grøn varmekilde skal du vælge?
Oversigt: Elbiler til salg i Danmark
Energistyrelsens kursus i belysning
Økosamfundet Duemosegaard
Gasbiler.info
Solceller sætter rekord i 2014
Solar Super State pris 2014
Havhaver
Sustainia 100
Markedsoversigt over batterilagre til solceller
Klim vindmøllepark
Nyt Fokus.nu
Energispare komfurer i Gambia
Vindenergi i danske kommuner
Casebank med inspiration til energibesparelser
Strategi for energi renovering af bygninger
Verdens største solvarmeanlæg
Hermann Scheer center
Vedvarende energi i Thailand
Karise Permatopia
Seminar om folkelig deltagelse i omstillingen til vedvarende energi
Husum New Energy messe 2014
Jordens time 2014
Millioner af træer
Vindmøller kan finansiere havneudvidelser
Bæredygtig biogasproduktion
Fjernvarmeprisen 2013
Jorden rundt i elbil
Sahara Forest Project
Lille vindmølle giver strøm til trafikskilt
Solcellebyer som alternativ til atomkraft
Leasing af solceller
99 procent elektricitet fra vindmøller
Ny varmepumpe beregner
Ny dansk vindenergirekord
Se Danmarks solcellers el-produktion live
Gas2move.dk
SparEnergi.dk
Danskerne indsamler 1,5 mio. plastiklåg
10 kW Thymølle
Kingspan husstandsvindmølle
DGNB - bæredygtigt byggeri
122 procent elektricitet fra vindenergi
Brochure om dansk 25 kW mølle
17.000 flere har fået fjernvarme i 2013
Island - et grønt foregangsland
CO2 aflad ved flyrejser
Fjernvarme med en effektivitet på 125 procent
Vert l'horizon
Ny bog: Energi for evigt
Dansk elmotorcykel sætter verdensrekord
House of Green
MS Turanor PlanetSolar
EnergiSpiren
Solcelleregistret
Idekonkurrence om fremtidens spildevandsrensning
Vores omstilling
Solceller sætter rekord i juli
Svanemærket hus
Regeringens klimaplan 2013
Kun få boliger vil få støtte til solceller
Ny husstandsvindmølle fra Ringkøbing Maskinværksted
Tjekliste til solcelleanlæg
Solceller kan fortsat betale sig
Hvor kan man købe minivindmøller?
Fiat og VW introducerer gasbiler i Danmark
Skandinaviens største solcelleanlæg
Lygte får energi fra kropsvarme
FrilandsMesse 2013
Insero energiberegner
Kun boliger vil få forhøjet støtte til solceller
Siemens Power Matrix Game
Postbude foretrækker elcykler
Tiny Houses
L 135 vedtaget
Genbrug af vindmøllevinger
Vindenergi i arkitekturen
Better Place konkurs
Støtten til store husstandsvindmøller sættes ned
Elcykler i fremgang
Danmarks første offentlige gas fyldestation
Brug låget
Lavere kalkulationsrente for VE
Den blå diamant
På planteolie til Mongoliet
Del jorden
Energy Democracy TV
Boligjob ordningen genindføres
Viva los Pedalos
Økodag 2013
Affaldsindsamling 2013
Elbil budget
Vindmølleprisen 2013
Superøkonomisk bil fra VW
Fossil energi støttes økonomisk
Aarhus Sustainability Festival
Zoe - elbil fra Renault
Husum New Energy messe 2013
Loven om solceller bliver justeret
Thymøllen i TV Midt-Vest
Ny varmeberegner fra Energitjenesten
Energifanger
Jordens time 2013
Nojsom.dk
Grøn boligkontrakt
Wind Heat Silence
Fjernvarme skaber arbejdspladser
Energirenovering på Mors
Vindmøller ved polarcirklen
Lys over Burkina Faso
Ærø selvforsynende med el fra vind
Right Light
Weptos - ny dansk bølgeenergimodel
Intet salg i solceller
Vind dækker 30 pct. af Danmarks elforbrug
Lavere afgift ved elopvarmning
Elbil beregner
Ny aftale om husstandsvindmøller
Færge drevet af brint
Nye muligheder for solcellelaug
LED positivlisten
Ny solcelleberegner
VE lov vedtaget
Landsbysogn vil investere 100 mio. i vindmøller
Nok er nok
EUROSOLAR pris 2012
Hjem med god energi
Økonomiberegning for husstandsvindmøller
COP18
Ny aftale om solceller
Husstandsvindmøller og nye afregningsregler
Ny solcelleordning koster job
Ny solcelleordning
Farvel til glødepæren
Beregning af energibesparelser
Udskiftning af oliefyr
Klimakommuner
Klimabevægelsen
Mange jobs i solceller
Schwarzenegger uddeler miljøpris
Thymøllen vinder pris
Mors får Nordjyllands største solcelleanlæg
Afstand mellem solceller
Energistatistik 2011
Husum Wind Energy 2012
Timber Tower
Elcykel med kardanmotor
BoliGrøn
Næsten 25.000 familier har solcelleanlæg
Solceller langs motorveje
Elfærge til 120 biler
Husk tilmelding til nettomålerordningen
Danmark vinder Solar Super State Award
BioLite Stove
Little Sun
Solardecathlon 2012
Artefact Powerpark
Eftersyn af Tvindmøllen
Tocardo - tidevandsenergi fra Holland
Solfilm
Solbaaden.dk
Solar Super State
Varernes klimapris
Solcelleberegner
Kommuner som ejere af vindmøller
Vedvarende energi på Roskilde Festival
Luftbårne vindmøller
Rent a Green Car
Gasbiler
Koncentreret solenergi CSP
Samsø Energiakademi vinder energipris
Minijoule
SUNNAN solcellelampe fra IKEA
Vedvarende energi skaber 381.600 arbejdspladser i Tyskland
Glowbell.de
Forening vil danne solcellelaug
Netværk af ladestationer til elbiler
Solar Sister.org
Solcellerekord i Tyskland
På elcykel fra Nordkap til Sydafrika
Bæredygtige banker
Nuru Energy
Sommerluk.dk
Solvarme er en god forretning
Solceller er en god investering
Energifonden.net
Solenergibox
Jordens Dag 2012
Vindmøllernes top 10
Vedvarende energi for fred
Køling af solceller
Solcellers optimale placering
Brug efterlønnen på solceller
Husets energi.dk
Jordens time 2012
Aftale om dansk energipolitik 2012-2020
International rute for elcykler
Vandets dag
PowerLabDK indvies
Ecopower
Årets bil er en hybrid elbil
Nedkøling af solceller øger produktiviteten
Køb solceller i Bilka
Vindmøller dækker 28,2 % af elforbruget
Betalingsring
Klimahuset
WindAid
Revisor i forbindelse med VE anlæg
Nordens største solcelleanlæg
Stor fremgang for grøn energi
Solcelleanlæg til almene boliger
Kødløs mandag
Vindmøllestatistik 2011
Bambuscykler
Vindmøller langs veje og jernbaner
FDB handler med Afrika
Olie forårsager store miljøproblemer i Nigeria
WWOOF
Hungry Planet
Window Farming
Kør grønt
Earthship
Bio solar hus
Lavfrekvent støj fra store vindmøller
Bybi - en socialøkonomisk virksomhed
Ecoprofile
Solar Sailor
En liter lys
Biogas i slumbyer
Ny forening for solcelleejere
Solprisen 2011
Vores Energi
Intelligente affaldskurve
Soltørring i ulande
Konference i Bingen
96 ha dækket med solceller
Solenergi kan rense vand
Mange nye solcelleforhandlere
Svensk vindkraftförening 25 år
Europas første batteriskiftestation til elbiler
Sollektor
Små vindmøller på skibe
Wave Star offentliggør produktionsdata
Høvsøre prøvestation for store vindmøller
Grøn strøm Bornholm
Kommune vil producere vedvarende energi
Array Absorber - nyt dansk bølgekraftkoncept
Generalforsamling i Brancheforeningen for Husstandsvindmøller
Bedstemor skal uddannes i solenergi
BoligJobplan
Vedvarende energi i Europa
Lodret jordvarme
Test en elbil
ECOtel
Rapport fra FNs klimapanel
Den grønne kontakt
Jorden rundt i el-bil
Reklamer nej tak.nu
Forbedrede skatteregler for ve anlæg
Solcellesalg vokser mere end vindmøllesalg
Vi cykler til arbejde 2011
Solar Days
FDBs grønne idépris
Fra vind til vand
Fjernkøling.dk
LED gadelys
Jordens time
Betal over elregningen
Elproducerende cykel
Nulenergihus i Nordjylland
Sænk hastigheden og spar energi og penge
Dansk økologi har 30 års jubilæum
Baisikeli - cykler til Afrika
Villa Watt
Energistrategi 2050
Thymøllen overholder støjkrav
Nej til CO2 lagring
The Energy Report
Solcelleinstallation i Wabutungulu, Uganda
Thy Øko Energi
Verdens største solcelleanlæg
Desertec
Status år 2010: Kun 270 elbiler i Danmark
Climate Sense
Gratis at koble solceller og vindmøller på el-nettet
Samkørsel
Danmarks natur 2010
Lighting Africa
Inbicon
Den europæiske solpris 2010
Klimavenlige energiløsninger
FDB's Afrikapulje
Ny energispareside
COP16
Solcellemarkedet vokser i Danmark
Økologiske fisk
Vild verden - fremtidens føde
Region Nordjylland er Danmarks første klimaregion
Klimabevidst.dk
Dexawave skal udvikle bølgeenergi
Nyt beregningsprogram til solceller
Afrikansk dreng bygger vindmølle
Økologisk spisemærke
Kør Grønt
Bæredygtige fisk
Nordisk Energikommune
Økologi - det kan vi li'
Verdens grønneste hotel
Biodiversitet er godt for både miljø og økonomi
Begræns madspild
Rødsand 2
Den lille lune om energibesparelser
Ny vandret dansk vindmølle
Solcellelamper af genbrugsmateriale
Ny dansk elbil fra ECOmove
Klimakommissionen
AlgeCenter Danmark
100.000 demonstrerer mod atomkraft
Husum WindEnergy 2010
Briketter til u-lande
Energispare projekter på Mors
Varmeplan Danmark 2010
Lollandsk elbil
Messe og foredrag ved Grønt Forum i Vejle
Københavns Fødevarefællesskab
Grønt Flag Grøn Skole
Nordisk Klimadag
Udstilling af elbiler
Portugal 45 % VE
FødevareBanken
Det Økologiske Inspirationshus
Bæredygtig ferie i Danmark
Niels I. Meyer fylder 80
World Wind Energy Report 2009
Passivhus Nordvest
5% ethanol i benzinen
Brug mere - spild mindre
Intersolar 2010
Ny bog med bidrag fra Folkecenter
Ny lov - elmåleren må løbe baglæns
Thymøllen
Maabjerg Bioenergy
Annual Climate Outlook of Denmark 2010
Expo 2010
Vindmøllemyter
Grønt Forum
Plan B version 4.0
KlimaDanmark 2050
2015 målene
Food Inc.
Vi cykler til arbejde
Green Belt Movement
Jordens dag
ECO-TEC
Tidsplan for behandling af lovforslag om små vindmøller
350.org
Lovforslag om vedvarende energi til husstandsbrug
Skrot dit oliefyr
Dansk naturgas slipper op i år 2030
The Danish Wind Case
International Feed-In Cooporation
Vindkraft installeret 2009
Copenhagen Accord
Environmental Performance Index 2010
Århus kommune CO2 neutral år 2030
World Future Energy Summit
Klimaignoranterne
Sunwell
Dansk vindenergi vokser
Introduktionsworkshop om Transition Town i Danmark
Høring af forslag til lov om ændring af elafgiftsloven
Skrotningspræmie til gamle oliefyr
Byvindmøller
Kurser i vedvarende energi
COP15
Face the Climate
Hopenhagen
Børnenes Klimatopmøde
Grøn Guide til Islam
Your Climate TV
ESCO - energibesparelser der betaler sig
World Energy Outlook 2009
Grønne job
Vedvarende energi er en gevinst for samfundet
Masdar City - IRENAs hovedkvarter
Støtte til IRENA, det nye regeringsagentur for vedvarende energi
Vindmølleparker i Afrika
100 % vedvarende energi i 2030
Klimacommunity.dk
Nyt testcenter for store vindmøller i Thy
Heroes of the Environment 2009
Turen går til de varme lande
Hold Danmark Rent
Tyskland er verdensmester i vedvarende energi
IngenCO2.dk - grønne hjemmesider
Grøn salon
Stop spild af mad
Energy Shops i Uganda
Møllepasser søges til Tvind
Freecycle
WWEC 2009
IRENA møde i Egypten
IRENA får hovedsæde og generalsekretær
Indvielse af Morsø bioenergi
Den lange vej til IRENA
2009 World Non-Grid-connected Wind Power and Energy conference
IRENA - 101 medlemmer
Cykeløkonomi
Penguin Army
Klima DM finale
Green for all
Regionsfinaler i Klima DM
Nye godkendelsesregler for husstandsmøller
Bright Green Youth
Energymap.dk
Tilskud til boligforbedringer
Energiske Thyboer
Nordic Energy Solutions
Energy Autonomy
Googles projekt 10 100
Skrotningsordning til gamle brændekedler
Google PowerMeter
Information om energi
Klimatopmødet i København får egen hjemmeside
IRENA er stiftet
Godkendelsesregler for små vindmøller under 6 kW
DM i klimaløsninger
Stiftende generalforsamling for IRENA
Who Killed the Electric Car
Hvad er CO2 kvoter?
Totalforbud mod glødepæren
Selvforsyning med el og varme
Frede Hvelplund og Tvind får solprisen
Agentur for VE
Vanskeligt at lagre CO2
Thisted - Danmarks førende klimakommune
FCs fanklub i Canada
EUROSOLAR 20 års jubilæum
Kina er nu førende indenfor vedvarende energi
2008 BP Statistical Review of World Energy
WWEC 2008
Smukke vindmøllebilleder
VE 2007 global status rapport
INSABA
Grøn kirke
Yansa
Miljørapport 2008
IRENA konference
CO2 afkobling er en myte
Thisted kommune i ambitiøst klimatiltag
Olieselskaberne kæmper for brintbiler
Renewable Energy Technology
Thisted kommune til klimakonference i Hamborg
Energy Pictures Online
Hvorfor tog Danmark føringen indenfor vindmøller?
Dansk Energipolitik 2008-2011
Dansk peak oil
The Big Picture TV
Konferencer i Bonn 2007
FNs klimakonference på Bali
Den europæiske solpris 2007
Klima demonstration
FNs klimarapporter
Mont Blanc konference
Nuclear-Free Future Award 2007
Solar Energy Asia
Peak Oil 2006
CO2 udslip
Solarzentrum
Besøg i Kaunas
WWEC2007
Husum wind
Solpris til Thisted kommune
Vinden dækker 56% af elforbruget
Odense kommune kører på rapsolie
Sol jury møde
Grøn strøm
Motorcykel på planteolie
Teknologi transfer til Detroit
Energi Armada
Foredrag i Sverige
Zafarana wind farm
Teknologi transfer til Michigan
Konference i Kina
Passivhus konference
Energi box
Rekordhøj produktion fra vindmøllerne i januar 2007
Tarifsystemer for vedvarende energi
Ny engelsk lovgivning vedr. klimaændringerne
Lastbiler kører på planteolie
2006 nyt rekordår for vindkraft
Vindmøllers tekniske forhold
EU kommissionens vedvarende energi oplæg
Fuglestudier ved vindmølleparkerne Horns Rev og Nysted
Eksperter uenige om gevinst ved biobrændsel
Great Wall World Renewable Energy Forum
Energilagrings-konference IRES I 2006
Den europæiske solpris 2006
Atomenergi situationen i Finland
Cubansk pris til Preben Maegaard
Fransk rapport om Folkecenteret
Historisk dag for vindenergi
Hermann Scheer bogpræsentation i USA
Hydrogen til transport rykker nærmere
Den femte World Wind Energy Conference, WWEC2006
Vindenergi tegne konkurrence
Fremtidens olie- og gaspriser
World Wind Energy Institute - WWEI
GCREADER - konference i Jordan
Energy Rich Japan
Ny artikel af Preben Maegaard
Viden samles i Vestjylland
Pris til Folkecenteret
Hatten af for jer
Svensk vindkraft i 20 år
REN21 - globalt netværk
Små vindmøller
Tidligere nyheder
Danish Windmill Cooperatives
Små vindmøller i Japan
INSABA
IRENA
Solvarme i Østrig - 8. okt. 2004
Massakren imod vedvarende energi fortsætter - 28. feb. 2003
Arrangementer på Christiansborg 24. okt. 2002
Møde fredag den 15. marts 2002
Støt initiativet til et Agentur i FN-regi 16. maj 2001
Folkecenteret introducerer dansk biogas i Japan
Græsrødderne presser på for at få mere vedvarende energi 26. feb. 2001
Lys over Mali 9. aug. 2000
Besøg på Folkecenteret
Tyrkisk delegation besøger Folkecenteret for at lære om “Community Power”
Herningsholm Erhvervsskole
Silkeborg Tekniske Skole
Stepping Friskole
University College Nordjylland
Tingvoll sol og bioenergisenter
Energiteknologer fra UCN
Farstrup skole januar 2015
Humlum skole
Tre besøg på Folkecenter
Besøg af vindmølleveteraner og -interesserede
Asmildkloster landbrugsskole
Akademie für Nachhaltige Entwicklung
Sevel Senior Klub
Hanstholm Asylcenter
Farstrup skole
Vindmølleoperatøruddannelsen
Japansk gruppe
Meister Colsultants Group
Gruppe fra Sydfyn
Simpson College
Hvidebækskolen
Vordingborg skole
Nordsolar
Sandmoseskolen
Hanstholm Asylcenter
Fachhochschule Flensburg
Skivehus skole
Under One Roof
Teknisk skole Silkeborg
Besøg fra Lunds Universitet
Studiebesøg fra Indonesien
Efterskolen Solgården
Aalborg Universitet
AOF Skive
KaosPiloter
Frederikhavn Boligforening
Svankjær Efterskole
Vindmølleoperatøruddannelsen
Martec
Brovst AMU center
Hurup skole
Øster Jølby Friskole
Galtrup Efterskole
Hanherreds Ungdomsskole
Nøvlingskov Efterskole
Vordingborg skole
DIS
Hanstholm Asylcenter feb. 2013
Frederikshavn Produktionsskole
Gruppe af pensionerede lærere
Teknisk Skole Silkeborg
FN Forbundet
Hanstholm Asylcenter
Domea boligselskab
Agroskolen Hammerum
Landmænd fra Skåne
Efterskolen Solgården
Asmildkloster Landbrugsskole
Thailandsk gruppe
Familiegruppe
EUC Nordvest - Strøm og Styring
Besøg af Steen Gade
Klim Friskole
Access2Innovation
Silkeborg Tekniske Skole 2012
Siemens Wind Power
Læreruddannelsen i Aarhus
Blidstrup Efterskole
Blåkilde Efterskole
DIS
Aalborg Katedralskole
SL seniorer midt vest
Silkeborg Tekniske skole
Youth For Understanding 2012
Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern
HMN Naturgas
Bo-Yang Renewable og Orbital
Besøg fra Corino Energy
Die Grünen
Sandmoseskolen
APREAN
Voel SFO
Gug Skole
Virago MC
Metal Region Midtjylland
Nordiska Folkhögskolan
Simpson College Iowa
Odense Tekniske Gymnasium
Kvadraturen Skolesenter
VUC Thy-Mors
Marienlyst Produktionsskole
Energy Crossroads
EUC Nordvest april 2010
HTX Thisted
Henrik Andersson
Thy-Mors VUC
Sandmoseskolen marts 2010
Fjordvang Ungdomsskole
Morsø Landbrugsskole
Ådalen Efterskole
Rydhave Slot Ungdomsskole
Svankjær Ungdomsskole
EUC Nordvest november 2009
Hurup skole med gruppe fra Litauen
Parkskolen Struer
De aktive 60ere
Aktivitetshuset Limfjorden
Skive tekniske skole
Thy Veteranbilklub
Boddum-Ydby Friskole
EUC Nordvest
Vestervig skole
Rovvig Efterskole
Ranum Socialpædagogiske Kollektiv
Østre skole, Thisted
Silkeborg Seminarium
Blåkilde Efterskole
Marselisborg Gymnasium
Lubin Gymnasium
Kongensgaard Efterskole
Morsø Gymnasium
Hjernesagen Ringkøbing-Skjern
Østre Skole
Hellebæk Friskole
Hundborg Friskole
Naturværkstedet
Lederne Thy & Mors
Børne- og familiehuset Silkeborg
IntAmt
Krabbeshus Heldagsskole
Vildsted Friskole
Dansk-Norsk venskabsforening
Metal Senior
Skole fra Kristianssand
Besøg fra Tyrkiet
Bedsted skole
Frederikshavn tekniske skole
Skive Sprogcenter maj 2009
Vordingborg skole 2009
Thisted Gymnasium
Exeter Universitet
Sandmose skolen april 2009
Sjørringvold Efterskole
Skarrild skole
Jordbrugsteknologer
Skive Sprogcenter april 2009
Stagstrup skole
Erhvervsakademi Dania Skive
Viborg gymnasium
Sandemose skolen
Grenå tekniske skole
HK senior Nykøbing Mors
Erhvervsakademi MidtVest
Vestjyllands Højskole februar 2009
Skive tekniske skole
Fysikklasse fra Hurup skole
Vrå højskole
Hanstholm skole
Miljø og grønne anlæg
Blaakilde Ungdomsskole
Thisted Sprogcenter
Morsø Gymnasium
Holstebro Tekniske Skole
Tysk-afrikansk besøg
Besøg fra Tvind
Klitmøller skole
Polsk gymnasium - september 2008
DSU
Care takers for all
Borgerskolen i Lemvig
Y's men Ulfborg
Svanen Thyholm
Dansk Folkeparti
Boddum-Ydby Friskole
Naur og Siir sogneudflugt
Det Radikal Venstres Thy afdeling
Polsk gymnasium
University of West Bohemia
Youth for Understanding 2008
Vestervig skole
Norsk elektro klasse
Hospitalsenhed Vest
El-installatører
VUC Thy-Mors
Indiske udviklingsarbejdere
Viborg Katedralskole
Vordingborg skole 2008
Jegindø Efterskole
Natur og ungdom & Socialdemokraterne i Brønderslev
EUC Nordvest
Silkeborg seminarium
Humana
Climate Pods - for teens
Besøg fra Gøteborg
Elteknikere
Bostøtten Kompas
Journaliststuderende
Viborg Ungdomsskole
Blistrup Efterskole
Sandmoseskolen marts 2008
Morsø landbrugsskole
Måbjergskolen
Turisme og bæredygtighed
Tvind dagskole
Vestjyllands Højskole
Blaakilde Ungdomsskole
Holstebro tekniske skole
Aalborg tekniske gymnasium
Thy turistbureau
Vestjyllands højskole
EUC Sønderborg
Ph.d. studerende
Helgenæs energigruppe
Skive Tekniske Skole
Silkeborg højskole
Dansk Metal senior
Åbent hus
Thisted Teknisk skole
IDA Holstebro
Polsk gymnasium
Fjordvang Ungdomsskole
Energiteknisk gruppe
Frijsenborg efterskole
Danish Crowns miljøafdeling
Bjerget efterskole
Aarhus aktivitetscenter
Boddum-Ydby friskole
Bistrupskolen
Vesthimmerlands landbrugs senior klub
Hollandsk besøg
Skive egnens miljøforening
Thisteds olde-kolle
Skive sprogcenter
Dansk Metal
Familiesammenkomst
Kalø økologisk landbrugsskole
Ådum skole
Maskinmesterskolen Aalborg
Vordingborg skole
Morsø gymnasium
Birkelundskolen
University of Exeter
Ekocentrum Sverige
Kalnes videregående skole
Copenhagen DC
Herrup skole
Miljø og grønne anlæg
Naturvidenskabeligt selskab & japansk gruppe
Haugaardshus interne skole
Sandmoseskolen i Brovst
Viborg gymnasium
Møldrup skole
Vestjyllands Højskole
Grindsted gymnasium
Studiegruppegruppe fra Serbien og Rumænien
Svankjær Ungdomsskole
Studiegruppe
EUC Nordvest
Morsø gymnasium
Borris Landbrugs- og naturskole
Daghus Thisted
Sjørringvold Efterskole
Nr. Nissum efterskole
Besøg i efterårsferien
Aalborg Tekniske Gymnasium
Ingeniørhøjskolen i Aarhus
Viborg Fjernvarme
Silkeborg Seminarium
Vald. Birn
DS Senior smedeklub Ringkøbing amt
Ledernes seniorklub Skive
Besøg fra New Zealand
Bistrup skole, Birkerød
SF Silkeborg besøger Folkecenteret
Miljødag på Folkecenteret
Langhøj skolen
Gruppe fra Ringkøbing
Thisted HTX
Miljøingeniører fra Göteborg
Forskningscenter Foulum
Tidligere besøg
Seniorhøjskolen i Nr. Nissum
Pensionistgruppe fra Struer
Brovst VUC
Limfjordsskolen
Besøg på Folkecenteret - i 2006
Besøg på Folkecenteret i 2006
Dansk-Canadiere
Landmænd fra Hobro
Hanstholm Friskole
Nørrelandsskolen
Morsø Landboseniorklub
Besøg på Folkecenteret i 2005
Politikerbesøg på Folkecenteret
Nordvestjysk Handelsgymnasium
Teknisk Gymnasium
Skyum Idrætsefterskole
Besøg fra Japan
Maskinmesterskolen Aalborg
Sædding Efterskole
Jegindø Efterskole
Holstebro Teknisk Skole
Landbrugselever og montører
Møldrup Skole
Århus Teknisk Skole
Arendal Videregående skole, Norge og Viborg Amtsgymnasium - 25. oktober 2005
NVU - Thisted - 24. oktober 2005
Asylcenteret i Brovst - 11. oktober 2005
Delegation fra Shanghai - 4. oktober 2005
Ydby friskole - 4. oktober 2005
HTX klasser, EUC Esbjerg - 3. oktober 2005
Blidstrup Ungdomsskole - 3. oktober 2005
Silkeborg Seminarium - 29.-30. september 2005
FDF spejdere fra Skanderborg - 30. juni 2005
Skyum Idrætsefterskole - 13. september 2005
Filmmand besøgte Folkecenteret - 11. september 2005
Miljøteknikere fra Ringkøbing Amt - 9. september 2005
Erwin Köberle - 24. august 2005
Nordjyllands Landbrugsskole 7. september 2005
Volker Thomsen, CEO & President, St. Lawrence College, Kingston, Ontario, Canada - 28/29. august 2005
Folketingsmedlem Torsten Schack Pedersen - 27. juni 2005
Ørum Fællesskole 8. klasse - 25. august 2005
Aktuelt på Folkecenteret i 2004
Anne Grete Holmsgaard - 22. jun 2004
Virtuelt besøg
Besøgs Portal
Halmhus
SkibstedFjord
SkibstedFjord2
Grøn Spildevandsrensning
Plus Energi Hus
Biodome
Vingeudstilling
Udstillingshal
Vind-Brint anlæg
Hovedbygning
Energicentral
"Rapseriet"
Genbrugshus
Prøvestation, Vindmøller
Hanstholmvindmøllen
Prøvestation, Bølgeenergi
Luftfotos
Tek-trans
Tilbudte teknologier
DANmark vindmøller
525 kW DANmark vindmølle
Produktionsdata
Univindmølle
Power generatorer
Gårdbiogas anlæg
Planteolie produktion
Ombygning af dieselmotorer til planteolie
Eksempler på konverterede biler
Produktion af brint
Brint biler
Grøn behandling af spildevand
Integrerede solceller
Eksempler på teknologi transfer
Gdansk
Kaliningrad
Komandorsky
Murmansk
Brasilien
Cuba
Samara
Skt. Petersborg
Kaunas
Japan
Transylvanien
Mali
Lys over Mali
Sopron
Testfaciliteter
Bølgeenergi
Planteolie
Vindmøller
Tek-trans Panoramio
Dokumentation
Gaslys i København
Hvad er PSO midler?
Da elektriciteten kom til Vangsaa
Radiatorens historie
Jævnstrøm eller vekselstrøm - rivaliseringen mellem Edison og Tesla
Deleøkonomi
Økologisk økonomi
Karbidlamper
Modvækst
Energimuseet
Vedvarende Energi malebøger
Gasmuseet
Dråben - Tvinds energibesparende bil
Film om vedvarende energi
Køling i ulande
Nyheder om energi, miljø og økologi
Upcycling
INFORSE
Økolariet
Samdyrkning af planter
Økosamfund
Tvindkraft
Grøn og miljøvenlig rengøring
Ny teknisk rapport om PPO - planteolie til energiformål
Miljøvenlig maling
Danmarks el-historie
Energiforsyning i ulande
Trækul til ulande
Cob byggeri
Latrin
Naturlig sæbeproduktion
Flyrejser og forurening
Miljøbevægelsens historie i Danmark
Energikrise
Kunstigt kød
Renewables 2010 Status Report
Økologisk fodaftryk
Pedalkraft
Frivilligt miljøarbejde
Guerilla Gardening
Klimaflygtninge
Flaskevand
Tjæresand
Kul
Vulkanenergi
FSC mærkning
Derfor er støtte til fossil energi en dårlig ide
Vedvarende Energi giver udvikling
Fusionsenergi
Uddannelser inden for vedvarende energi
Feed-in tarif system i England
Greenwashing
Biodynamisk fødevareproduktion
Ørkenbekæmpelse
Slow Money
Carrotmob
Atomkraft
Hormonforstyrrende stoffer
Livet uden penge - det pengeløse samfund
Lodret landbrug
Transition Towns
Friganer
Jatropha
Geo engineering
Flaring
Energihøst
Selvforsyning
Energibyen Skive
Carbon Capture and Storage (CCS)
Cleantech
Friland
Fødevarer og CO2
Træ
Vugge til vugge
Simple Living
Energiøen Samsø
Energibyen Frederikshavn
Stirlingmotor
Energiens historie
Vedvarende Energi skaber arbejdspladser
Hvad er CO2 kvoter?
Tre vinger, et gear og et tårn og du har en vindmølle
Hvordan bliver jeg CO2 neutral?
Møller i modvind
REN21 - globalt netværk
Fremtidens olie- og gaspriser
Fransk rapport om Folkecenteret
EU kommissionens vedvarende energi oplæg
Ny engelsk lovgivning vedr. klimaændringerne
Tarifsystemer for vedvarende energi
Peak Oil 2006
FNs klimarapporter
Dansk peak oil
Dansk Energipolitik 2008-2011
2008 BP Statistical Review of World Energy
VE 2007 global status rapport
Ny bog udkommet om Preben Maegaard
ENERGIAUTONOMI - ny bog af Hermann Scheer oversat til dansk
CO2 og drivhuseffekten
www.energien.dk - Bogen om energien
Økologi
ESCO - Energy Service COmpany
Tarifsystemer for vedvarende energi
Retscreen
Danmarks el-forbrug 2006
EUs el-forbrug
Nordisk Energiplan 2006
Kampen om den sidste olie
Eurosolar
Solpris 2000
Solpris 2001
Solpris 2002
Thy 100% VE
Klima-løsninger
Nyheder fra Klimaløsninger Thy & Mors
Den amerikanske ambassadør besøger Thy
VisitDenmark forpligter sig til Thy & Mors
God jul 2008 fra Klimaløsninger Thy og Mors
Nordic Climate Solutions
Klima- og energiminister Connie Hedegaard besøger Folkecenteret
Klimafilm om Thisted kommune
Kontakt til politikere
Canadisk ministerbesøg i Nordvestjylland
Møde med Connie Hedegaard
Folketingsmedlem besøger sekretariatet for klimaløsninger Thy og Mors
Dansk Folkeparti
Det Radikal Venstres Thy afdeling
Regionspolitikere fra Thy og Mors
Hilsen fra Ontarios energiminister
Thisted kommunes erhvervsudvalg
Besøg af Ontarios energiminister
Torsten Schack Pedersen
Britta Thomsen (MEP) besøger FC
Besøg ved Thisteds borgmester
Kristen-demokraterne på FC
Socialistisk Folkeparti - Thisted
Enhedslisten Thy-Mors
Besøg
Klimaløsninger Thy & Mors modtager kinesisk energidirektør
Fremtidsudsigten.dk
Connie Hedegaard er varm på Thy
Afskedsfest på Danfoss
Klimaløsninger Thy & Mors til verdens største industrimesse
International TV-stjerne i Thy
Medier
Thisted kommune til klimakonference i Hamborg
Preben Maegaard i TV-MidtVest
Besøg af kinesisk TV
Besøg af David Suzuki
Nordjylland viser vejen med vedvarende energi
1,8 mio. kr. til klimasekretariat
Thisted - Danmarks førende klimakommune
Internationalt fokus på energien fra Thy
alternaTHY