Transport
 Vindkraft/vindenergi
Om vindkraft
Vindkraft på Folkecenteret
Vindkraft i Danmark
Små vindmøller i rivende udvikling
HAGI vertikal vindmølle
Osiris 10
Windspot
Godkendte husstandsvindmøller i Danmark
  Skatteregler for ve-anlæg
Beregningsprogram til husstandsvindmøller
Ny lov - elmåleren må løbe baglæns
Ansøgningsprocedure for husstandsvindmøller
Husstandsvindmøller i Danmark
EasyWind
Billeder af små vindmøller
Godkendelsesregler for små vindmøller under 6 kW
Forhandlere af små vindmøller
Information om husstandsmøller
De danske husstandsmøller står stille
Husstandsmøller
Test - Windtalker 400
Katalog over små vindmøller
Whisper 900
2 KW Proven
Små vindmøller i Japan
Galleri
Publikationer & downloads
Vindmølle links
 Biomasse/Biogas
 Solenergi
 Bølgekraft
 Arkitektur
 Regulering i el-systemet

Skatteregler for vedvarende energianlæg

af Nicolaj Stenkjær, februar 2011

Folketinget har den 17. december 2010 vedtaget lovforslag nr. L 74 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven (Investering i vedvarende energi). Loven er bekendtgjort som lov nr. 1559 af 21. december 2010. Med loven forbedres og forenkles vilkårene for de fysiske personer, der investerer i vedvarende energianlæg (VE-anlæg).

Efter den hidtidige skematiske ordning for opgørelse af vindmølleindkomst medregnes 60 % af den del af bruttoindkomsten fra vindmølledriften, der overstiger 3.000 kr., til den skattepligtige indkomst. Der er ikke adgang til nogen form for fradrag. De 40 % af indkomsten, der er skattefri, modsvarer den manglende adgang til fradrag.

Med loven udvides for det første den skematiske ordning til alle former for vedvarende energi, der er omfattet af definitionen af vedvarende energi i lov om fremme af vedvarende energi.

Desuden forhøjes bundfradraget fra 3.000 kr. til 7.000 kr.

For at undgå at ordningen kommer i konflikt med EU’s statsstøtteregler er ordningen udformet således, at det fremover alene er husholdningerne, der får glæde af ordningen.

De nye skatteregler gælder alle vedvarende energianlæg uanset kapacitet.

Loven blev enstemmigt vedtaget.

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Jens William Grav, tlf. 7237 4311.
 

 

Læs Lov nr 1559 af 21/12 2010 Lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven.