Transport
 Vindkraft/vindenergi
Om vindkraft
Vindkraft på Folkecenteret
Vindkraft i Danmark
Små vindmøller i rivende udvikling
HAGI vertikal vindmølle
Osiris 10
Windspot
Godkendte husstandsvindmøller i Danmark
Skatteregler for ve-anlæg
Beregningsprogram til husstandsvindmøller
Ny lov - elmåleren må løbe baglæns
Ansøgningsprocedure for husstandsvindmøller
Husstandsvindmøller i Danmark
EasyWind
Billeder af små vindmøller
Godkendelsesregler for små vindmøller under 6 kW
Forhandlere af små vindmøller
Information om husstandsmøller
  De danske husstandsmøller står stille
Husstandsmøller
Test - Windtalker 400
Katalog over små vindmøller
Whisper 900
2 KW Proven
Små vindmøller i Japan
Galleri
Publikationer & downloads
Vindmølle links
 Biomasse/Biogas
 Solenergi
 Bølgekraft
 Arkitektur
 Regulering i el-systemet

De danske husstandsmøller står stille.

 

Artikel fra DKVind januar 2007

De danske husstandsmøller står stille

Af Tina Hardervig, journalist

I et øjebliksbillede taget her og nu ser det unægtelig ud til, at de danske husstandsmøller er blevet blæst omkuld af de stadigt større vindmøller på land og til havs. Men helt glemt er de nu ikke. Blandt andet Danmarks Vindmølleforening mærker en stigende interesse i form af flere henvendelser om husstandsmøller.

”Vi kan dele henvendelserne op i to grupper: Dels er der tidligere ejere af små og mellemstore vindmøller, der gerne vil investere i en ny mølle, dels er der mennesker, der med udgangspunkt i energiforsyningen på verdensplan, gerne vil være selvforsynende og uafhængige af den offentlige energiforsyning”, siger Asbjørn Bjerre, direktør for Danmarks Vindmølleforening.

Også på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi mærker man en stigende interesse. Mange af de ca. 7.500 besøgende på centret kommer for at se på de 10 forskellige vindmølletyper, som man har stillet op.

”Interessen for de små vindmøller er der, og hvis vi ser på udlandet bliver der hele tiden udviklet nye typer. De er ikke beregnet til at levere el til det offentlige net, og de kører på en helt anden teknik end de store møller; blandt andet bruger de ringgeneratorer uden de ømtålelige gear ”, siger Preben Maegaard, der er forstander på Nordisk Folkecenter og senior vicepræsident for EUROSOLAR, Den Europæiske Forening for Vedvarende Energi.

”I 2006 udgav vi et katalog over de ca. 216 vindmølletyper i størrelsen 50 watt til - 50 kilowatt, der findes i verden. Desværre ser vi næsten ikke disse møller herhjemme, fordi det er svært for udenlandske producenter at komme ind på det danske marked. De skal gennem en meget streng restriktiv godkendelsesprocedure, selvom deres møller er godkendt i hjemlandet”, siger Preben Maegaard, der mener, at de små møller er gode til hybridanlæg til egenforsyning med el og varme, hvori også solvarme, solceller, biomasseanlæg og minikraftvarmeanlæg indgår som byggestene. Der er jo ingen af de vedvarende energiformer, der kan stå alene. Her er husstandsmøller vigtige – også økonomisk set, fordi energien fra de små møller er langt billigere end fra solenergi, som tilmed ikke er til rådighed om vinteren, hvor behovet for el og varme er størst.

Økonomien er dog ikke for god

Men selvom interessen for husstandsmøllerne er stigende, er det ofte økonomien, der får folk til at gå fra ideen om selvforsyning. En husstandsvindmølle koster adskillige hundredetusinde kroner, og den har en meget lang tilbagebetalingstid, så her i landet er husstandsvindmøller generelt set for vindmølleentusiaster. Økonomien mellem en lille mølle og en stor moderne megawatt-mølle tåler ingen sammenligning, ifølge Jørn Larsen, der er konsulent i Dansk Vindmølleforening.

Selv med den mest optimale placering, hvor husstanden kan aftage op til 65 procent af møllens produktion, og resten kan sælges videre, har en husstandsmølle svært ved at tjene sin egen kostpris og årlige vedligeholdelsesomkostninger hjem. Derudover skal ejeren også betale skat af sit forbrug af vindmølleenergien.

Også samfundsøkonomisk er husstandsvindmøller en dyr løsning. Mens det koster ca. en krone at producere en kilowatt time med en husstandsvindmølle, er omkostningen ca. 40 øre for en tilsvarende kilowatt time produceret af en stor, moderne mølle.

Et overset marked?

Alligevel undrer Asbjørn Bjerre sig over, at industrien ikke har mere fokus på husstandsmøllerne og det potentielle marked. Man har stor erfaring med vindmøller og interessen fra køberne er der både i Danmark og ikke mindst i udlandet.

Mens det danske marked måske ikke vil være så stort, er husstandsvindmøller særdeles interessante i lande med en anden geografi og infrastruktur end Danmark og de øvrige europæiske lande.

Jens Nørkær Sørensen, der er professor på Institut for Mekanik, Energi og Konstruktion på Danmarks Tekniske Universitet, og Frede Blåbjerg, der er dekan på Institut for Energiteknik på Aalborg Universitet, mener begge, at ser man uden for landets grænser, vil man have store eksportmuligheder.

”I lande med en anden infrastruktur end Danmark; lande med store øde strækninger og uden et stort forkromet energinet, lande hvor energiforsyningen for eksempel stammer fra oliedrevne generatorer, der vil husstandsvindmøller være et fornuftigt stand alone alternativ. Det behøver ikke kun være i udviklingslande; jeg tænker også på steder som Grønland, Norge og Australien, hvor det er både dyrt og besværligt at transportere olien over lange afstande”, siger Frede Blåbjerg.

Når han ser på det danske marked, mener han, at husstandsmøllerne kan få en større udbredelse i fremtiden, hvis man fra politisk hold sætter endnu mere fokus på selvforsyning, hvis energipriserne stiger endnu mere, og hvis man får prisen på vindmøllerne ned – samt ikke mindst, hvis flere af de nye storkommuner vælger at markere sig som ”grønne” ved at satse på udvikling af vedvarende energi.

Vindmølleproduktion i Danmark

GAIA-Wind A/S er den største danske producent af husstandsvindmøller i Danmark, og her ser man lyst på fremtiden. GAIA-Wind A/S var tidligere ejet af Mita-Teknik A/S i Rødkærsbro, men blev solgt til et udenlandsk konsortium i oktober sidste år. I dag har man kontor i Århus og i den skotske storby Glasgow, mens produktion og service er udliciteret til DVS-Wincon i Randers.

Den hollandske hovedaktionær og direktør Johnnie Andringa siger:

For mig at se har husstandsvindmøller gode muligheder i fremtiden. Energipriserne stiger, og det vil de sikkert fortsætte med at gøre. Det skaber en stor interesse hos mange, dels for at være selvforsynende, dels for at yde deres bidrag til at forbedre miljøet og stoppe klimaforandringerne”.

Ud over at ville vokse på det danske marked, vil man også koncentrere sig om at få del i det voksende britiske marked. I takt med udviklingen vil GAIA-Wind derefter åbne kontorer i flere lande, så man er tæt på kunderne og har lokale medarbejdere, der tager sig af salg og service. Det ambitiøse mål er at nå en årlig produktion på flere tusinde husstandsvindmøller.
 
Så mens de danske husstandsmøller stort set står stille i øjebliksbilledet, vil de måske få en større andel i energiforsyningen i fremtidsscenariet…

Hvad er en husstandsmølle

En husstandsmølle er en mølle, der er opstillet i tilknytning til fritliggende ejendomme, og hvis primære funktion er at levere energi til ejendommens eget forbrug – enten som elektricitet eller som varmt vand.

Energistyrelsens ”Initiativudvalg til udbredelse af små vindmøller” har defineret husstandsmøllen som en mølle med:
• en maksimal højde på 25 meter fra fundament til øverste vingetip
• en rotordiameter på op til 13 meter og
• en maksimal effekt på 25 kilowatt.

I 2004 var der opstillet 204 husstandsmøller i Danmark med en samlet effekt på 2,8 MW. I dag er ca. 200 møller i drift.
Kilde: Danmarks Vindmølleforening

Vindmøllerne bliver mindre

Mens vindmølleindustrien i Danmark har fokus på udvikling af store vindmøller, er interessen for helt små vindmøller stigende i udlandet, især i de asiatiske lande. Ganske små vindmøller er ved at blive en naturlig del af det menneskeskabte miljø ved veje, tekniske installationer og i byer. I Japan ser man for eksempel i vejkryds hanekam-møller med solceller og batterilager indbygget i elmasten. Også ved beboelser og indkøbscentre ser man vindmøller mellem de mange andre installationer.
Kilde: Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi