Transport
 Vindkraft/vindenergi
Om vindkraft
Vindkraft på Folkecenteret
Vindkraft i Danmark
Små vindmøller i rivende udvikling
HAGI vertikal vindmølle
Osiris 10
Windspot
Godkendte husstandsvindmøller i Danmark
Skatteregler for ve-anlæg
Beregningsprogram til husstandsvindmøller
Ny lov - elmåleren må løbe baglæns
  Ansøgningsprocedure for husstandsvindmøller
Husstandsvindmøller i Danmark
EasyWind
Billeder af små vindmøller
Godkendelsesregler for små vindmøller under 6 kW
Forhandlere af små vindmøller
Information om husstandsmøller
De danske husstandsmøller står stille
Husstandsmøller
Test - Windtalker 400
Katalog over små vindmøller
Whisper 900
2 KW Proven
Små vindmøller i Japan
Galleri
Publikationer & downloads
Vindmølle links
 Biomasse/Biogas
 Solenergi
 Bølgekraft
 Arkitektur
 Regulering i el-systemet

 

Ansøgningsprocedure for husstandsvindmøller

juni 2010

 

Det er lovligt at opsætte en husstandsvindmølle på privat grund og tilslutte denne til husstandens el-net, så el-måleren kan fungere som lager. Der kan dog være særlige forhold for den enkelte ejendom, så det er nødvendigt at indhente godkendelse fra kommunen.

Godkendelse af husstandsvindmøller i landzoner
Såfremt man bor i en landzone skal der indhentes en landzonetilladelse ved kommunen. Ved de fleste kommuner ligger ansøgningspapirerne på kommunens hjemmeside. Kravene til byggetilladelse varierer fra kommune til kommune og sagsbehandlingstiden er omtrent to måneder.

Se også:

Retsinformation.dk

Vindmøllegodkendelse.dk

Godkendelse af husstandsvindmøller i byzoner
For at opsætte en vindmølle i en byzone skal man indsende en byggeanmeldelse til kommunen.

De fleste kommuner har ingen faste regler for vindmøller i byzoner, men generelt må det anses for vanskeligt at få tilladelse.

Læs mere her.

Husstandsvindmøller, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi