Transport
 Vindkraft/vindenergi
Om vindkraft
Vindkraft på Folkecenteret
Vindkraft i Danmark
PTG vindmøllen
Godkendte vindmøller
Poul la Cour - den danske vindmøllepioner
  Vindmøllelaug i Danmark
3. årgang af Vindkraftens historie
Husum messe for vindenergi 2008
Historisk dag for vindenergi
Vindmøllers tekniske forhold
Rekordhøj produktion fra vindmøllerne i januar 2007
Vinden dækker 56% af elforbruget
Husum wind 2007
Hvorfor tog Danmark føringen indenfor vindmøller?
Et vindmøllelav blev nedlagt
Fuglestudier ved vindmølleparkerne Horns Rev og Nysted
Dårlig økonomi i vindmøller
Godkendelse af vindmøller
Historiske vindmølle artikler
Små vindmøller i rivende udvikling
Galleri
Publikationer & downloads
Vindmølle links
 Biomasse/Biogas
 Solenergi
 Bølgekraft
 Arkitektur
 Regulering i el-systemet

Vindmøllelaug i Danmark

Af Nicolaj Stenkjær, maj 2011.

 

Vindmøllelaug, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Danmarks positition som det førende land indenfor vindmøller blev sikret ved hjælp af vindmølle laug, som op gennem 1980erne og 1990erne vandt stor udbredelse.

I de senere år er mange laug blevet nedlagt og mindre møller erstattet af stadig større, det kan der læses mere om her.

I dag eksisterer der mere end 100 vindmøllelaug i Danmark af varierende størrelse. Disse to hjemmesider giver en oversigt laugene og deres hjemmesideadresser.

Vindmøllenet

Naturlig Energi

Der bliver stadig startet nye laug over hele landet. Siden 1998 har der ikke været noget bopælskriterie, det vil sige at man kan købe andele i en vindmølle uden for sit lokalområde, eller vindmølleprojekter i udlandet.

Vindmølleanpartsbørser

Der eksisterer børser, som forhandler vindmølleanparter, men man kan også sætte en annonce i avisen eller på nettet med tilbud om køb og salg af anparter.

Dicaps

VM agentur

Skatteforhold

Personer som køber andele i et vindmøllelaug har et bundfradrag på .000kr og al indtægt derudover lægges oven i den personlige indkomst og derfor kan beskatningen komme helt op på 60%.

Hvis man eksempelvis tjener 10.000kr på sine andele skal man således betale: 10.000 - 7.000 = 3.000 – 60% = 1.800kr. i skat og kan selv beholde 8.200kr.

Her kan man læse mere om skattereglerne i forhold til vindmølleanparter:

Danmarks vindmølleforening

Middelgrunden