Transport
 Vindkraft/vindenergi
Om vindkraft
Vindkraft på Folkecenteret
Vindkraft i Danmark
PTG vindmøllen
Godkendte vindmøller
Poul la Cour - den danske vindmøllepioner
Vindmøllelaug i Danmark
3. årgang af Vindkraftens historie
Husum messe for vindenergi 2008
Historisk dag for vindenergi
Vindmøllers tekniske forhold
Rekordhøj produktion fra vindmøllerne i januar 2007
Vinden dækker 56% af elforbruget
Husum wind 2007
Hvorfor tog Danmark føringen indenfor vindmøller?
Et vindmøllelav blev nedlagt
Fuglestudier ved vindmølleparkerne Horns Rev og Nysted
  Dårlig økonomi i vindmøller
Godkendelse af vindmøller
Historiske vindmølle artikler
Små vindmøller i rivende udvikling
Galleri
Publikationer & downloads
Vindmølle links
 Biomasse/Biogas
 Solenergi
 Bølgekraft
 Arkitektur
 Regulering i el-systemet

Dårlig økonomi i vindmøller.

Af Nicolaj Stenkjær, november 2007.

2007 bliver et mærkeår for dansk vindkraft. For første gang i 30 år vil den samlede effekt være lavere ved årets udgang end ved årets begyndelse.

 

En del af forklaringen på dette faktum er at økonomien bag investering i vindmøller er dårlig.

Såfremt man eksempelvis foretog en investering i vindmøller i 1996 vil investeringen først være tjent hjem i år 2007, eller med andre ord en tilbagebetalingstid på 11 år.

Til sammenligning har en investering i det danske aktieindeks på samme tidspunkt givet et afkast på 300 %.

På nuværende tidspunkt kan det kun betale sig at investere i vindmøller, hvis man betaler topskat og foretager investeringen som led i skattetænkning.

Dette skaber en udvikling væk fra lokale andelsbaserede vindmølle laug. Vindmølle projekterne bliver samtidig konstant større, hvilket skaber modstand i lokalbefolkningen.

 

Men hvis de lokale selv har mulighed for at købe anparter i møllerne er der en anderledes positiv holdning.

Tyskland er for tiden (2007) det førende land inden for vedvarende energi. En vigtig forklaring på dette er det succesfulde tyske tarifsystem.

Læs mere om det her.

Danmark har til sammenligning i dag de ringeste afregningspriser i Europa på vindmøllestrøm, ifølge Danmarks Vindmølleforening.

Se beregningsprogram til investering i mindre vindmøller her.

Dårlig økonomi i vindmøller, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi