Transport
 Vindkraft/vindenergi
Om vindkraft
Vindkraft på Folkecenteret
Vindkraft i Danmark
PTG vindmøllen
  Godkendte vindmøller
Poul la Cour - den danske vindmøllepioner
Vindmøllelaug i Danmark
3. årgang af Vindkraftens historie
Husum messe for vindenergi 2008
Historisk dag for vindenergi
Vindmøllers tekniske forhold
Rekordhøj produktion fra vindmøllerne i januar 2007
Vinden dækker 56% af elforbruget
Husum wind 2007
Hvorfor tog Danmark føringen indenfor vindmøller?
Et vindmøllelav blev nedlagt
Fuglestudier ved vindmølleparkerne Horns Rev og Nysted
Dårlig økonomi i vindmøller
Godkendelse af vindmøller
Historiske vindmølle artikler
Små vindmøller i rivende udvikling
Galleri
Publikationer & downloads
Vindmølle links
 Biomasse/Biogas
 Solenergi
 Bølgekraft
 Arkitektur
 Regulering i el-systemet

 

Godkendte vindmøller

af Nicolaj Stenkjær, februar 2011

For at vindmøller kan opstilles i Danmark eller i danske farvande, skal de sammen med det anvendte fundament være typegodkendt.

Godkendelsesordningen administreres af Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller.

Nye vindmøller skal være typegodkendt i henhold til
Bekendtgørelse nr. 651 af 26. juni 2008 om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling, opstilling, vedligeholdelse og servicering af vindmøllere.

Eller hvis certifikatet ikke er udløbet Bekendtgørelse nr. 1018 af 20. august 2007 eller nr. 1268 10. december 2004 om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller.

Følgende kategorier af certifikater kan udstedes:
1. A-typegodkendelse: nye møller skal opstilles inden for max. 5 år fra udstedelsesdato.
2. B-typegodkendelse: nye møller skal opstilles inden for max. 1 år fra udstedelsesdato.
3. Forsøgsmølle godkendelse (tidligere C-typegodkendelse): Der kan opstilles en mølle på en bestemt placering i max 3 år fra udstedelsesdato.
4. Små-møllegodkendelser for møller på 25 kW og derunder med et rotorareal på 200 m2 og derunder. 

Læs mere på Vindmøllegodkendelse.dk.

Se liste over godkendte vindmøller
 

 

Vindmøller, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Vindmøller.