Transport
 Vindkraft/vindenergi
Om vindkraft
Vindkraft på Folkecenteret
Vindkraft i Danmark
PTG vindmøllen
Godkendte vindmøller
Poul la Cour - den danske vindmøllepioner
Vindmøllelaug i Danmark
3. årgang af Vindkraftens historie
Husum messe for vindenergi 2008
Historisk dag for vindenergi
Vindmøllers tekniske forhold
Rekordhøj produktion fra vindmøllerne i januar 2007
Vinden dækker 56% af elforbruget
Husum wind 2007
Hvorfor tog Danmark føringen indenfor vindmøller?
Et vindmøllelav blev nedlagt
Fuglestudier ved vindmølleparkerne Horns Rev og Nysted
Dårlig økonomi i vindmøller
  Godkendelse af vindmøller
Historiske vindmølle artikler
Små vindmøller i rivende udvikling
Galleri
Publikationer & downloads
Vindmølle links
 Biomasse/Biogas
 Solenergi
 Bølgekraft
 Arkitektur
 Regulering i el-systemet

Godkendelse af vindmøller.

 

Reglerne for opsætning af en minimølle er, at den skal følge de almindelige bygningsregler, det vil bl.a. sige at den ikke må overstige 8,5m i højden. Den må ikke støje mere end 40dB i forhold til naboen og rotordiameteren skal være under 2m.

Selv om en husstandsmølle opfylder disse krav tilråder vi dog at man kontakter sin bopælskommune inden der investeres i en mølle.

Læs Bekendtgørelse om støj fra vindmøller. Bekendtgørelsen omfatter etablering, ændring og drift af vindmøller.

Læs bekendtgørelsen her.

Læs Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling, opstilling, vedligeholdelse og service af vindmøller i Danmark her.

 

Folkecenterets Hanstholmmølle