Prøvestation til vindmøller
Prøvestationen til vindmøller med DANmark 75 kW vindmøllen helt til højre.

Prøvestation til vindmøller

På Folkecenterets prøvestation bliver der hele tiden testet 10-12 mindre vindmøller, målt i forhold til IEC standarderne eller demonstreret for nationale og udenlandske kunder. En 75 kW og en 525 kW vindmølle er centerets ejendom.

Prøvestationen har platforme og fundamenter beregnet til test af elektricitets producerende vindmøller fra 1 og op til 30 kW og mekaniske vindpumper. Prøvestationen er udstyret med data loggers, vindmålingsmaster, tårne til installering af vindturbiner og vand brønde, hvor effekten af mindre vindmøller til elektricitet og vandpumpning kan måles med internationale standarder. Målinger andre steder er blevet udført for en række producenter af vedvarende energi i Danmark og udlandet ved hjælp af mobilt udstyr.

 

Vindmølleprøvestation
Folkecenteret tilbyder testfaciliteter til vindmøller.