Havvindmøller

Af Nicolaj Stenkjær, september 2009

 

I takt med at vindmøllerne bliver stadigt større bliver der etableret stadigt flere havvindmølleparker, der består af mange store vindmøller.

Verdens største (år 2009) er Horns Rev II, som er placeret ud for Danmarks vestkyst. Horns Rev II kan levere CO2 neutral elektricitet til mere end 200.000 husstande. Den består af 91 vindmøller på hver 2,3 MW, som dækker et areal på 35 km2. Prisen er 3,5 mia. kr. og ejes af Dong Energy.

Som noget nyt har parken en beboelsesplatform, som medarbejderne kan bebo, så de ikke bruger tid på transport ind til land.

Klima- og energiminister Connie Hedegaard vil tredoble Danmarks offshore kapacitet over de næste fire år og også England vil snart etablere store offshore vindmølleparker.

Havmølleparker er specielt velegnede for lande, som har en høj befolkningstæthed og problemer med at finde egnede pladser på land. Ved at placere de store vindmøller i havet undgår man desuden at naboer bliver generet af støj, skygger og lysblink fra vindmøllerne.

Produktionen fra havvindmøller er højere end fra landvindmøller, men opstillingsomkostningerne er også større.

Den første offshore vindmøllepark blev opført i Danmark nord for Lolland i 1991 – Vindeby Havmøllepark. Parken består af 11 møller på hver 450 kW, produceret af Bonus Energy A/S - den samlede effekt er knap 5 MW.

Links

Offshore Center

Windpower.org

Havvindmøller, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi