Brint som energibærer
 

 

Focus på brint - Folkecenteret præsenterer første Danske bil med forbrændingsmotor
Læs præsentationsbrochure

Brintbil med forbrændingsmotor.
Brintbilen kører. Læs den afsluttende rapport for projektet "Brintbil med forbrændingsmotor", marts 2003

Rapsolie til transport
 

 

Rapsolie rapport  

Rapport:

Udstyr for decentral koldpresning af olieholdige frø
Engelsksproget.
Download rapporten som PDF dokument

EMBIO  

Rapport:

Anvendelighed af rapporten EMBIO
Download rapporten som PDF dokument, 505k

 

 

Informationsbrochure om rapsolie til transport

4 sider koncentreret information om emnet.
 

Pure plant oil: Clean engine fuel today & tomorrow
 

Raps det selv - artikel om det første selvbygger kursus i at konvertere diesel biler til også at kunne køre på rapsolie.

Artiklen blev bragt i Vedvarende Energi & Miljø nr. 4 2002.
 

Folkecenterets høringssvar til
Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om fremme af anvendelsen af biobrændstoffer til transport

Download svaret som PDF dokument, 126k
 

 

Unmodified Vegetable Oil as an Automotive Fuel - The IPTS Report.

Der er forskel på planteolie - Dansk Bioenergi 66/2002, om kvalitetskrav til planteolie.

EU: Tank rapsolie på bilen, artikel i Ingeniøren.

Kan 1 liter rapsolie erstatte mindst 8-12 kg kul? 

Dieselmotor kan køre på fritureolie, Ingeniøren 23/11/00, Motorer fra MAN B&W Holeby.

Linolja skyddar bilen, Sveriges Natur 4/99, Rustbeskyttelse med linolie.

Høringssvar

Høringssvar af 5. august 2007 vedrørende PPO til transport

Høringssvar vedrørende udarbejdelse af en Dansk Strategi for Biobrændstoffer.

Kommentar til Energistyrelsen vedr. "Strategi for forskning og udvikling vedr. fremstilling af flydende biobrændstoffer", deres forslag af 24. november 2004.

Høringssvar vedr.: Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af ledningsført vand og lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v., indsendt til Skatteministeriets Departement.

Folkecenterets høringssvar til
Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 92/81/EØF for så vidt angår muligheden for at anvende en reduceret punktafgiftssats på biobrændstoffer og på visse mineralolier, der indeholder biobrændstoffer

Download svaret som PDF dokument, 130k
 
Oplæg til Høring om biobrændsel og transportsektoren
Planteolier til transport - med udgangspunkt i koldpresset rapsolie
Download oplæget som PDF dokument, 224k
 
Notat vedrørende emissioner fra forbrændingsmotorer,
planteolie sammenlignet med diesel.
Download notatet som PDF dokument, 59k
 
NOTAT: RAPSOLIE TIL TRANSPORT 1:

ENERGIBALANCE OG CO2-BALANCE

Download notatet som PDF dokument, 168k 
 
NOTAT: RAPSOLIE TIL TRANSPORT 2:

LANDBRUG OG ENERGI
MARKEDET FOR RAPSOLIE TIL ENERGIFORMÅL

Download notatet som PDF dokument, 161k
 
NOTAT: RAPSOLIE TIL TRANSPORT 3:

ØKOLOGISK RAPSDYRKNING ER EN REALITET

Download notatet som PDF dokument, 44k
 
Plakat - Rapsplantens kredsløb