Brintbusser kræver tre gange flere vindmøller.

Af Preben Maegaard, januar 2008.

Hvis brintbusser, så tre gange flere vindmøller.

Af Preben Maegaard, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi,
Senior vicepræsident EUROSOLAR, Den Europæiske Forening for Vedvarende Energi

Et flertal i Folketinget er parat til at udskifte dieselbusserne i København, Odense og Århus med brintbusser. Men de overser øjensynligt, at det kræver tre gange flere vindmøller at køre med brintbusser, end dersom man valgte de langt mere energiøkonomiske el-busser. Eftersom det i forvejen viser sig vanskeligt at få omstillet el-produktionen fra kul til vedvarende energi, er det endnu mere nødvendigt at anvende den mest energieffektive teknologi. Så gæsterne på klimatopmødet i 2009 vil næppe lade sig imponere af, at den danske stat i hast bruger flere hundrede millioner kroner for at anskaffe en flåde af brintbusser som Danmarks svar på energieffektiv kollektiv transport.

Man kan nemlig få mindst tre gange så megen CO2 fortrængning med el-busser sammenlignet med busser, der kører på brint. Virkningsgraden ved brintbusser er lav, fordi man skal omdanne elektriciteten til kemi og fra kemi tilbage til elektricitet. Denne proces giver nogle uundgåelige tab, som forskning og bedre teknologi ikke kan ændre særlig meget på. Kun omkring 20% af vindmølleelektriciteten når frem til de drivende hjul på en brintbus, hvorimod det vil være 85% på en trolleybus. Indbygger man batterier i trolleybusser, og det findes der allerede eksempler på, får man på samme tid høj effektivitet og fleksibilitet. I byernes centrum og på villavejene kører busserne på batteri og på indfaldsvejene trækker strømmen fra køreledningerne både hjulene rundt og oplader samtidig batterierne.

I flere hundrede storbyer verden rundt sørger de lydløse og forureningsfri trolleybusser for den kollektive trafik. Luzern, Geneve, Solingen, Salzburg og Kaunas er eksempler på byer, hvor der kører moderne, effektive trolleybusser i stort antal. De bliver fremstillet hos busproducenter som Solaris, Hess og Neoman.

Hvor el-busser er kendt og afprøvet teknik, så er brintbusser stadig på forsøgsplanet. 2001 til 2004 var der et stort anlagt EU-støttet program med 25 brintbusser af forskellige typer med brændselsceller såvel som forbrændingsmotor. De kørte som forsøg og demonstration i en række europæiske storbyer, herunder tre i Reykjavik. Forsøgene har teknisk set været ret vellykkede; ved programmets udløb er brintbusserne generelt blevet stillet tilbage i garagen.

Brintbusser er også dyre.

Forsøgsbusserne kostede omkring 20 millioner stykket, hvorimod en moderne trolleybus koster omkring 5 millioner kroner. Så foruden at kunne få flere el-busser for de samme penge, kan man også køre mange flere kilometre på den samme strøm. Man kan heller ikke forvente, at brintbusserne, som nogle trafikpolitikere forventer, kan køre ret langt på billig overløbsstrøm fra vindmøllerne. Der er kun overløbsstrøm i nogle få procent af årets timer, og der kan ikke planlægges med, hvornår elprisen er ekstremt lav og dermed kan gøre fremstilling af brint billig.

Brintproduktionsanlæg er ret dyre at opstille og for at forrente investeringer i elektrolyseanlæggene skal de gerne køre 4 til 5.000 timer om året. Det vil vare mange år og kræve mange vindmøller, førend vi har billig overløbsstrøm i det omfang.

Derfor må man anbefale det politiske flertal på Christiansborg, at der bliver lavet en grundig og uvildig analyse af brintbusser overfor andre former for moderne kollektiv transport, herunder el-busser, inden man kaster sig ud i omstilling til brintbusser i vore store byer. Ellers kommer vi fra asken i ilden, når det gælder forbedring af energieffektivitet og klimaforandring indenfor den kollektive transport.

 

Trolleybusser, Nordisk Folkecenter Vedvarende Energi

Luzern.

Trolleybusser, Nordisk Folkecenter Vedvarende Energi

Trolleybusser, Nordisk Folkecenter Vedvarende Energi

St. Gallen.

Trolleybusser, Nordisk Folkecenter Vedvarende Energi

Solingen.

Trolleybusser, Nordisk Folkecenter Vedvarende Energi

Salzburg.

Trolleybusser, Nordisk Folkecenter Vedvarende Energi

Trolleybusser, Nordisk Folkecenter Vedvarende Energi

Luzern.

Trolleybusser, Nordisk Folkecenter Vedvarende Energi

Minsk.

Trolleybusser, Nordisk Folkecenter Vedvarende Energi

Zürich.

Trolleybusser, Nordisk Folkecenter Vedvarende Energi

Kiev.

Trolleybusser, Nordisk Folkecenter Vedvarende Energi

Presov.

Trolleybusser, Nordisk Folkecenter Vedvarende Energi

Mendoza, Argentina.

Trolleybusser, Nordisk Folkecenter Vedvarende Energi

Basel.