Alternative drivmidler i transportsektoren.

Af Nicolaj Stenkjær, februar 2008.

Det danske transportenergi forbrug består i dag næsten 100% af olie og  står for ca. 60% af Danmarks samlede olieforbrug.

Samtidig er transportsektorens energiforbrug konstant stigende.

Derfor har Energistyrelsen undersøgt mulighederne for alternative drivmidler i transportsektoren.

Rapporten konkluderer, at det største langsigtede perspektiv ligger inden for batteridrevne biler, fordi:

- de har den markant bedste energieffektivitet

- store miljøfordele i form af mindre støj og ingen skadelige emissioner

- batterierne kan virke som ellager og dermed forbedre mulighederne for at indpasse vedvarende energi, eksempelvis ustabil vindkraft, i elforsyningen. 

Dog kræves der en betydelig forbedring af batteriet både i form af miljøbelastning, opladningstid og kapacitet.

En mulig løsning kunne være at producere el i køretøjet. Der kunne eksempelvis være tale om elproducerende brændselsceller med brint eller ethanol som energibærer.

Download rapporten her.