El biler

Af Nicolaj Stenkjær, maj 2011

Vedvarende energi dækker alle former for energibehov, også transport. På Folkecenteret er det muligt at se biler, der kører på planteolie, brintbiler og biler der kører på el

Der er sommeren 2010 registreret 324 elbiler i Danmark.

Selv om planteolie har været kendt i mange år er det ikke meget udbredt i Danmark, der er kun få hundrede biler i Danmark, som kører på det.

Planteolie er dog velegnet til eksempelvis landmænds traktorer, der i øjeblikket kører på diesel.

Brint er velegnet til at lagre overskudsproduktion fra vindmøller, men der er et energitab, når man omdanner en energiform til en anden.

Brint til transport er endnu på forsøgsstadiet og der vil gå en del år, før det vil være udbredt.

En tredje mulighed for at anvende vedvarende energi til transport er elektricitet.

Fordelene ved elektricitet til transport er, at drivmidlet i form af elektricitet kan fremstilles forureningsfrit og som vedvarende energi fra eksempelvis vindmøller, elbiler er økonomiske i drift og kræver ikke meget vedligeholdelse og desuden er de stort set støjfrie.

Endelig kunne der være tale om hybridbiler, altså biler som havde både en elektrisk- og en forbrændingsmotor. Der er også andre former for hybridbiler, som eksempelvis brændselsceller kombineret med el.

I dag sælges der 400.000 hybridbiler årligt ud af et samlet globalt salg på 56 millioner biler.

Endnu er teknikken bag elbiler ikke udviklet nok, problemet er batterierne der er tunge og tager lang tid om at oplade.

De almindeligste elektriske biler kan i dag køre 100 – 200 km og det tager 3 - 10 timer at få batterierne opladet igen.

Batterierne bliver dog hele tiden bedre, så det er kun et spørgsmål om ganske kort tid før der kan køres betydeligt længere på en opladning.

Et andet problem ved batterierne er, at deres levetid kan være ganske kort, afhængig af, hvilken type det er.

Et alternativ til opladning af batterier kunne være at udskifte de brugte batterier med opladede batterier, det kunne være en service som tankstationer kunne tilbyde.

El biler er derfor fortrinsvis egnede til bykørsel eller som bil nr. to i husholdningen. Men eftersom langt de fleste bilture er ganske korte, så er elbiler ganske velegnede til daglig transport.

Det anslås at 50% af alle køreture er kortere end fem kilometre og 90% er kortere end ni kilometre. I gennemsnit kører en bil 20 kilometer om dagen, hvilket elbiler sagtens kan leve op til.

Mindre forurening

Elbiler er en stor miljøgevinst set i forhold til benzin- eller dieselbiler. Elbiler udsender ikke ubehagelig røg, så de kan reducere smog i storbyer kraftigt.

I dag kommer 24% af verdens samlede CO2 udslip fra transport. Det er et tal der er steget væsentligt i de senere år og som vil stige endnu mere i fremtiden, da transportbehovet konstant øges i takt med globaliseringen.

En kilometer kørt i en elbil i Danmark reducerer CO2 udslippet med ca. 40%, set i forhold til en kilometer kørt i en tilsvarende diesel eller benzinbil.

Denne beregning afhænger dog af hvordan elektriciteten bliver fremstillet, hvis elektriciteten fremstilles af vind- eller vandkraft sker der intet CO2 udslip overhovedet, men såfremt der anvendes kul til fremstillingen resulterer det i et CO2 udslip på 820 gram CO2 pr. kWh.

Såfremt alle 1,9 millioner personbiler i Danmark med en årlig kørsel på mere end 32 milliarder kilometre blev udskiftet med elbiler ville det give en årlig CO2 besparelse på 1,8 millioner tons.

De 1,9 millioner biler ville forbruge ca. 3,8 millioner MWh, det svarer til 1/3 af den nuværende elproduktion fra vindmøller, eller 500 vindmøller på hver 2 MW. 

Økonomien i elbiler

Elbiler er en miljømæssig fordel, men økonomien i elbilerne er også god. Der er ingen registreringsafgift og den grønne ejerafgift er sat til 0 kr. I nogle byer kan der desuden parkeres gratis. Elbilen er mere energieffektiv end traditionelle benzin og dieselbiler, så driftsudgifterne vil være meget lavere. Desuden er elbilen simpelt konstrueret og dermed mere pålidelig og med lavere omkostninger til vedligeholdelse og service.

Elbiler er generelt dyrere i anskaffelse end almindelige biler og strøm er et dyrere drivmiddel end benzin, men elbiler udnytter energien meget bedre, så økonomien er alligevel bedre.

Dansk Elbil Komite har lavet en beregning, der viser at elbilens energiforbrug svarer til at den kører 59,5 kilometer på den mængde energi, som svarer til en liter benzin.

Regnestykket kan ses her.

Regnestykket viser, at man kan spare mere end 5.000 kr. om året ved at køre i elbil frem for en traditionel bil, fordi brændstoføkonomien er bedre, vedligeholdelse og reparationer er færre og brændstofudnyttelsen er bedre.

På trods af dette er markedet for elbiler beskedent. Siden år 2000 er der kun solgt 44 eldrevne biler ifølge tal fra De Danske Bilimportører.

Elbiler på Folkecenteret

På Folkecenteret har vi to Kewett-elbiler, som benytter traditionelle blybatterier. Avancerede batteribiler er under udvikling på flere store bilfabrikker. En Mitsubishi Lancer med højtydende lithium batterier, der blev præsenteret i 2005, har en tophastighed på 180 km i timen og en rækkevidde på 300 km. I denne bil er der elmotorer indbygget i hjulene. Bremseenergien bruges til opladning af batterierne.

Når man anvender elektriciteten i en el-bil, kan man med den samme mængde strøm køre ca. tre gange flere kilometre, end dersom den anvendes i en brintbil.

Det svageste led i elbilerne har hidtil været batterierne; med udvikling af lette, højtydende batterier, vil elbiler have en række fortrin i sammenligning med brintbiler. Omsætningen fra el til brint og via brændselsceller fra brint til el indebærer, at brintbiler har en lavere samlet virkningsgrad end elbiler.

Folkecenteret arbejder for, at i fremtiden skal transporten ske med vedvarende energi fra vinden, solen og biomasse. Elbiler, der lades med strøm fra kulkraftværker og atomkraft, repræsenterer ikke en økologisk bæredygtig omstilling til fremtiden.

På Folkecenteret er det muligt at få opladet sin elbil.

Konvertering til elbil

På samme måde som det er muligt at ombygge en almindelig bil med forbrændingsmotor til at køre på planteolie er det også muligt at ombygge en almindelig bil til at køre på elektricitet.

Læs mere her.

Links:

 

Better Place Danmark

ChoosEV

EV guide.nu

CityEL

Dansk el bil komite

El bil forum

Ellert.info

Kewett

Elbiler i Danmark

Green Drive

Tesla motors - flotte elbiler

Think - norsk elbil

Zap-x - elbil med kun 10 minutters opladning, 500 km på en opladning, 250 km/t og 0-100 på 4,5 sekunder.

Xebra xero truck

Electric Vehicle Gallery 2007

Greenbuddy.dk

 

Nedenfor ses Folkecenterets el bil. Det er en dansk produceret Kewett model. Bilen fremstilles i dag i Norge.

El bil, elbiler, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi