El-biler er fremtiden.

Af Nicolaj Stenkjær, december 2007.

KLIMA: Vedvarende energi dækker alle former for energibehov, også transport. Både brint og planteolie kan anvendes som brændstof, men el har endnu mere potentiale.

Fordelene ved elektricitet til transport er, at drivmidlet i form af elektricitet kan fremstilles forureningsfrit og som vedvarende energi fra eksempelvis vindmøller, elbiler er økonomiske i drift og kræver ikke meget vedligeholdelse og desuden er de stort set støjfrie.

Endnu er teknikken bag elbiler ikke udviklet nok, problemet er batterierne der er tunge og tager lang tid om at oplade. De almindeligste elektriske biler kan i dag køre 100-200 km og det tager 3-10 timer at få batterierne opladet igen. Et alternativ til opladning af batterier kunne være at udskifte de brugte batterier med opladede batterier, det kunne være en service som tankstationer kunne tilbyde. El biler er derfor fortrinsvis egnede til bykørsel eller som bil nr. to i husholdningen. Men eftersom langt de fleste bilture er ganske korte, så er elbiler ganske velegnede til daglig transport. Det anslås at 50% af alle køreture er kortere end fem kilometre og 90% er kortere end ni kilometre. I gennemsnit kører en bil 20 kilometer om dagen, hvilket elbiler sagtens kan leve op til.

Elbiler er en stor miljøgevinst set i forhold til benzin- eller dieselbiler. Elbiler udsender ikke ubehagelig røg, så de kan reducere smog i storbyer kraftigt.

En kilometer kørt i en elbil i Danmark reducerer CO2-udslippet med ca. 40%, set i forhold til en kilometer kørt i en tilsvarende diesel eller benzinbil.

Denne beregning afhænger dog af, hvordan elektriciteten bliver fremstillet, hvis elektriciteten fremstilles af vind- eller vandkraft sker der intet CO2 udslip overhovedet, men såfremt der anvendes kul til fremstillingen resulterer det i et CO2 udslip på 820 gram CO2 pr. kW.

Såfremt alle 1,9 millioner personbiler i Danmark med en årlig kørsel på mere end 32 milliarder kilometre blev udskiftet med elbiler ville det give en årlig CO2 besparelse på 1,8 millioner tons. De 1,9 millioner biler ville forbruge ca. 3,8 millioner MWh, det svarer til 1/3 af den nuværende el-produktion fra vindmøller, eller 500 vindmøller på hver 2 MW.

Elbiler er en miljømæssig fordel, men økonomien i elbilerne er også god. Der er ingen registreringsafgift og den grønne ejerafgift er sat til 0 kr. og i nogle byer kan der desuden parkeres gratis. Elbilen er mere energieffektiv end traditionelle benzin- og dieselbiler, så driftsudgifterne vil være meget lavere. Desuden er elbilen simpelt konstrueret og dermed mere pålidelig og med lavere omkostninger til vedligeholdelse og service. Elbiler er generelt dyrere i anskaffelse end almindelige biler og strøm er et dyrere drivmiddel end benzin, men samlet set økonomien er alligevel bedre. Dansk Elbil Komite har lavet en beregning, der viser at elbilens energiforbrug svarer til at den kører 59,5 kilometer på den mængde energi, som svarer til en liter benzin. Regnestykket viser, at man kan spare mere end 5000 kr. om året ved at køre i elbil frem for en tilsvarende traditionel bil, fordi brændstoføkonomien er bedre, vedligeholdelse og reparationer er færre og brændstofudnyttelsen er bedre.

Læs mere på www.folkecenter.net

 

Denne artikel blev bragt i Nordjyske 3. december 2007.

Se her.

Læs den i PDF format her.