Gasgeneratorer baseret på træ til transport

Af Nicolaj Stenkjær, februar 2009.

 

Under 2. verdenskrig kørte mange danske biler på gasgeneratorer på grund af stor mangel og rationering på de traditionelle brændstoffer benzin og diesel.

I forbindelse med de stigende oliepriser og faldende oliereserver (peak oil) får Folkecenteret flere henvendelser om ikke det kunne være en ide at tage denne ide op igen, men der er der flere problemer med, som det fremgår af det følgende.

En gasgenerator virker som en almindelig kakkelovn, som giver bilens motor energi. Motoren suger luft ind fra gasgeneratoren, som indeholder uforbrændt gas fra træet, det vil typisk være kulilte (CO) og andre gasarter. Gassen er meget snavset, da den indeholder aske og tjærestoffer. Desuden er kulilte meget giftigt, ligefrem dødeligt i større mængder og derfor skal gengas kun afbrændes udendørs.

Brændstoføkonomien er meget dårlig i gasgeneratorer, der skal bruges ca. 2,5 kg træ for at opnå en virkningsgrad svarende til 1 liter benzin. Træ fylder ganske enkelt for meget - med andre ord skal man have en trailer fyldt med brænde med sig, hvis man skal køre en længere tur.

Gasgeneratorer er mere effektive, når de anvendes til stationære motorer i stedet for til transport.

Gasgenerator biler er ikke meget udbredte, men i Sverige er der flere, som kører i ”vedbil” som det hedder på svensk.

Links
Ingeniøren

Wikipedia

You Tube

Vedbil.se

Webpal

 

Gasgeneratorer til transport, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Gasgeneratorer til transport, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi