Brint til transport.

Af Nicolaj Stenkjær, maj 2007.

Brint er ikke en selvstændig energikilde, men kan fungere som brændstof, produceret på basis af diverse energikilder. Brint forurener ikke, da restproduktet kun består af vand. Det gode ved brint er, at det kan anvendes til at lagre overskydende vedvarende energi, som så kan udnyttes på dage, hvor der ikke produceres så meget. Eksempelvis kan der lagres strøm fra vindmøller, hvis produktion kan være meget svingende. På Folkecenteret producerer vi brint ved at anvende elektrolyse, det vil sige spaltning af elektricitet i vand.

Som det eneste sted i Danmark har Folkecenteret hele vind-brint-bil kæden med elektrolyseanlæg på 20 kW, brintlager og fyldestation til tankning af biler med brint.

Folkecenteret var de første i Danmark med et brint produktionsanlæg, lagring og påfyldningssystem. I løbet af år 2007 bliver påfyldningssystemet udbyttet med et topmoderne anlæg - et anlæg vi netop har indgået kontrakt om at få leveret. 2 gange i træk har Folkecenteret således været de første med et offentligt brint påfyldningsanlæg.

Hydrogenlink

Hydrogen Link Danmark er et nationalt netværk for forskning, udvikling og demonstration af hydrogen og brændselscelle teknologi til transport, med det formål at fremme en dansk infrastruktur af hydrogen tankstationer og en udbredt anvendelse af brændselscelle køretøjer, begyndende med niche transport og på længere sigt vej transport.

Folkecenteret er en del af Hydrogen Links netværk, der er en kæde af tankstationer i hele Danmark, der skal gøre det muligt at køre fra den dansk-tyske grænse og langt op i Norge.

3. oktober 2007 afholdes den næste Hydrogenlink workshop på olkecenteret.

Se Hydrogen links hjemmeside her.

Vind-brint-transport kæde

Eksempler på vind-brint-transport
forsyningskæde med el-produktion, elektrolyse anlæg, lagring og fylde station.

 

Brint links

Brintsamfund

Danishhydrogen

Energistyrelsen

H2logic

Minihydrogen

Wikipedia

 

Folkecenterets elektrolyse anlæg

Her ses Folkecenterets 1 kW PEW elektrolyse anlæg.