Produktion og lagring af brint

Folkecenteret har en stor viden om teknologier til produktion af brint.

Folkecenteret leverer komplet viden om brintanlæg til lokal produktion af brint. Systemet består af jævnstrøms forsyning, elektrolysere, H2 behandling, medium- og højtryks lagring og en påfyldningsstation til køretøjer. Brint forsyningsstationer kan blive integreret i bygninger eller stå for sig selv.

Vind-brint-transport kæde
Eksempler på vind-brint-transport
forsyningskæde til en decentraliseret H2-produktion.

Til produktionen af brint fra Folkecenterets 75 kW vindmølle, blev der installeret en 20 kW alkaline elektrolyser i 1994.
En elektrisk kontrolfunktion tillader hele tiden variabel funktion af elektrolyseren mellem 1 og 20 kW med en effektivitet på 60 til 70%. Dette er specielt nyttigt i forbindelse med at optimere udnyttelsen af overskudsenergien fra vindmøller. Ingen skadelige blandinger bliver produceret gennem elektrolysen. Hydrogenet produceret af elektrolyseren bliver lagret i en 15 bar medium tryks lagringstank, som bliver optransformeret til et drivpres på 225 bar via en kompressor. Den producerede gas bliver automatisk analyseret for at forhindre dannelsen af eksplosive gasser.

Brinthuset
"Brinthuset" på Folkecenteret.

Påfyldningsstation til køretøjer
Påfyldningsstationen består af et batteri af 20 ståltønder på 40 liter hver, som lagrer brinten ved et tryk på 225 bar. Hanen ved påfyldningsstationen fylder hydrogen bilen på få minutter til 90 til 120 kilometers kørsel. Andre størrelser kan tilbydes.
H2 påfyldningsstation
Folkecenterets 225 Bar H2-påfyldningsstation
med vægmonteret højtryks kompressor.