Brint - energikilde eller energimedium.

I sin nytårstale 1. januar 2008 nævnte statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) sit møde med et hold studerende på DTU, som var blevet verdensmestre med deres superøkonomiske brintbil. »Det er der perspektiv i. For brint er en lovende energikilde for fremtiden,« konstaterede Fogh.

Denne udtalelse har siden skabt megen debat og været oppe i Folketinget også. Nedenfor findes ordvekslingen mellem statsministeren og den energipolitiske ordfører for Socialdemokraterne, Mette Gjerskov. Derefter følger nogle få ud af talrige debatindlæg:

 

Mette Gjerskov:
Jeg vil også gerne spørge lidt ind til statsministerens nytårstale, for det er jo ikke en hvilken som helst tale, det er talen til den danske befolkning en gang om året.

I årets nytårstale berettede statsministeren, at han havde været ude på DTU og set, hvor dygtige de er til at lave brintbiler. Og det, som han i den forbindelse sagde, var, at brint er en lovende energikilde for fremtiden - og han sagde altså energikilde. Men vi er jo mange, som ved, at brint ikke er en lovende energikilde, men en lovende teknologi, der handler om, hvordan man kan bære eller lagre energi. Vi har f.eks. det problem med vindmøller, at de kun producerer energi, når vinden blæser, og det ville være rigtig godt at kunne lagre noget af den energi, sådan at vi også har energi, når det er vindstille.

Det er måske noget af det, som brintteknologien kan vise sig at være en rigtig, rigtig god teknologi til at løse. Derfor var vi nogle, der fik kaffen galt i halsen, da vi hørte statsministeren kalde det for en energikilde.

Det, mit spørgsmål går på, er, om der her alene var tale om en fejl fra statsministerens side - og det er jo menneskeligt at fejle - eller om det simpelt hen er udtryk for en manglende interesse fra regeringens side for energiområdet og klimaområdet og dermed også udtryk for et meget lavt ambitionsniveau, for det undrer mig, at statsministeren udtaler sig om klima uden tilsyneladende at have talt med nogen eksperter om, hvordan tingene hænger sammen.

Er der tale om en helt almindelig fejl, som alle kan komme til at lave, eller er der simpelt hen tale om et lavt ambitionsniveau for regeringen, når statsministeren ikke engang ved, hvordan brint fungerer som teknologi?

Anders Fogh Rasmussen:
Jeg forstår, at fru Mette Gjerskov har været ved at få kaffen galt i halsen, og der må jeg sige, at hvis ikke der skal mere til, at fru Mette Gjerskov få kaffen galt i halsen, så må jeg advare imod kaffe og kaffebord for fru Mette Gjerskovs vedkommende, for så er det farligt.

Sagen er jo den, at det her kun bliver en strid om ord. Når jeg har talt om brint som en energikilde, er det - hvilket jeg håber fru Mette Gjerskov ved; det var i hvert fald det, jeg var ude at se - fordi brint kan bruges til at drive en bil fremad med. Om man vil kalde det en energikilde eller ej, synes jeg er en noget teoretisk diskussion om ord.

For mig er det en kilde til energi, når brinten kan drive en bil fremad. Men lad det nu være, det er jo ikke det, der er det afgørende.

Jeg er i øvrigt enig med fru Mette Gjerskov i, at det rigtig lovende ved brinten jo netop er, at den kan bruges til at lagre f.eks. overskydende vindenergi. Og så kan brinten bruges i biler, den kan også bruges i huse, og for mig er det en kilde; resten er en rent teoretisk snak.

Jeg synes, at brint er perspektivrigt i energipolitikken, og det, jeg har sagt, er udtryk for et højt ambitionsniveau i regeringens energipolitik.

Mette Gjerskov:
Jeg takker for statsministerens omsorg for mit helbred i forbindelse med kaffedrikning under nytårstaler - det sætter jeg selvfølgelig stor pris på. Men det er nu ikke så farligt at drikke kaffe hjemme hos mig i Gundsømagle, som det måske kunne lyde til; det, som jeg faktisk synes er mere farligt, er, når vi har en statsminister, som på et så vigtigt område som klimaområdet, som virkelig betyder noget ikke kun for os i Danmark, men for hele kloden, i den grad kan synes, at der bare er tale om sådan noget teoretisk, fordi vi jo alle sammen ved, hvor vi vil hen.

Nej, hvis det var sådan, at vi alle sammen vidste, hvor vi ville hen, var det jo nemt nok, men jeg står jo faktisk i en situation, hvor alle i branchen - det gælder vindmølleforeninger, vindmølleindustrien, biogasindustrien og energiforsyningsvirksomheder, og hvad ved jeg - siger til mig og til os i Socialdemokratiet: Hvor er det egentlig, Danmark går hen med hensyn til vedvarende energi? Hvad er det, der sker? Hvorfor har vi ikke et hjemmemarked, sådan at vi kan vise alverden, at vi har en teknologi, som kan bruges til noget?

Statsministeren kaldte Danmark for mulighedernes samfund, og jeg vil bare - jeg kan se, at jeg skal korte det ned - spørge: Hvordan kan statsministeren dog kalde det teoretisk? Er det ikke snarere farligt ikke at vide, hvad man taler om?

Anders Fogh Rasmussen:
Det, jeg kalder teoretisk, er hele den snak om, hvorvidt brint kan kaldes en energikilde eller ikke kan kaldes en energikilde. Det er virkelig teoretisk, for når brint kan bruges som brændstof i en bil, er det for mig at se en kilde til at få bilen drevet fremad. Lad det nu ligge; det synes jeg er rent teoretisk.

Efter min opfattelse kan brint ganske enkelt være med til at revolutionere verdens energiforsyning, fordi - hvilket jeg også så på DTU - den kan bruges til at decentralisere energiforsyningen; den kan bruges til at hjælpe udviklingslandene med energiforsyningen. Den er en fantastisk og revolutionerende del af energiforsyningen, som jeg meget gerne vil være med til at bringe fremad. Og det var grunden til, at jeg tog det eksempel frem i min nytårstale.

For så vidt angår det overordnede ambitionsniveau, har regeringen til hensigt mindst at fordoble andelen af vedvarende energi i Danmark frem mod 2025, og det er virkelig et meget, meget ambitiøst mål, men vi vil derhenad.

Mette Gjerskov:
Vi er glade, hvis regeringen leverer noget i forhold til de ambitiøse mål, men vi har jo altså bare måttet konstatere, at alt, hvad der på vedvarende energi-området har kunnet lukkes, er blevet lukket siden 2001. Men hvis de nuværende forhandlinger betyder, at vi kan komme videre frem, er vi da selvfølgelig glade for det.

Jeg vil bare lige vende tilbage til det her med energikilder, for det er jo faktisk ret væsentligt, om statsministeren og dermed regeringen tror, at når olien løber tør ude i Nordsøen, så er det lige meget, for så hiver vi bare noget brint op, som vi kan bruge i stedet for. Der er altså en vældig forskel på det og så på, om man bruger brint til at lagre energi.

Men lad det nu være. Statsministeren mener, at det er et teoretisk spørgsmål. Jeg håber så bare, at der sidder andre gode folk i regeringen og i embedsapparatet, som vi kan drøfte det her med, altså hvordan man reelt tager fat på klimaproblemerne.

Så vil jeg bare gentage det, som statsministeren også sagde om brint, for den har nogle fantastiske perspektiver. Problemet er bare, at perspektiverne ligger forholdsvis langt ud i fremtiden, og vi har jo brug for handling på klimaområdet her og nu, så vi kan ikke kun vente på, at brint vil vise sig at være en fantastisk teknologi om 10 år.

Anders Fogh Rasmussen:
Det sidste, fru Mette Gjerskov siger, er jeg fuldstændig enig i; vi kan ikke bare sætte os ned og vente. Men netop fordi det er så perspektivrigt, og også fordi det tager nogen tid at udvikle det, er det utrolig vigtigt, at vi får truffet de rigtige beslutninger - også når det gælder brint - på nuværende tidspunkt.

Jeg er i øvrigt enig med fru Mette Gjerskov i, at der skal træffes hurtige beslutninger. Det jo også grunden til, at der i øjeblikket er forhandlinger om regeringens energiplan, og jeg vil gerne udtrykke det stærke ønske i dag, at de energiforhandlinger kan blive afsluttet hurtigst muligt, for jeg synes, det haster. Vi ved bl.a., at der står vindmøller rundtomkring i landet i øjeblikket, som ikke er sat i drift, fordi man ikke er klar over, hvilket grundlag de skal køre på, i og med at der endnu ikke er afsluttet en aftale om energi her på Christiansborg.

Derfor vil jeg gerne opfordre alle parter i de energiforhandlinger til at gøre sig færdig hurtigst muligt.

 

Strømmen i huset er også en...
Af Ole Stein, 12.01.2008 kl 19:53

Hvis man skal tage Foghs ord for det, så er strømmen i vores hus jo også en energikilde. Så hvad er problemet med vor energiforsyning? Jeg har masser af strøm i mine ledninger - det kan jeg da bare bruge i elbilen...så ingen energikrise længere, kilden er fundet!

Man kan ikke bare ændre et ords betydning fordi man ikke ved hvad det betyder. Fogh ved simpelthen ikke at brint ikke er en energikilde - det er ikke første gang han siger det, og heller ikke første gang han får det at vide.

Brint er ineffektivt (19-26% på hjulene, hvis nogen vil have tallene), men det kan gøres uhyre effektivt - blot man tænker kreativt ligesom "opvarmet salt". Men det koster penge og det vil regeringen ikke spendere - desværre.

Men - hvad gør det at der er 80% tab, når vi alligevel skal betale for at komme af med vor mølle strøm til nordmændene? Hvorfor skal de have den gratis til at pumpe vand i deres reservoirer, for så at sælge dette dyrt til os når vinden er væk? Hvorfor ikke selv udnytte overskuddet – lige meget om virkningsgraden så var blot 1%. Hvis det i det lange løb kan betale sig (brint produktionen, lagringen og omdannelse til el igen), så er virkningsgraden ikke det største problem.


For at gøre forvirringen total...
Af Christian Bang-Møller, 13.01.2008 kl 11:59

At bruge ordet energikilde om brint er selvfølgelig helt forkert, men pointen i hele denne debat er jo spørgsmålet om statsministeren (og hans embedsmænd) forstår at brint alene ikke er en løsning da den skal produceres fra andre energiformer.
At bruge denne formulering i en nytårstale er ikke skandaløs for den almene dansker, som alligevel ikke ligger mærke til det og sandsynligvis heller ikke forstår forskellen, men for fagfolk skaber det en tvivl til statsministerens evne til at se forskellen. Dette forværres i mine øjne væsentligt idet statsministeren forsøger at forsvare sit ordvalg. Dette indikerer at han ikke forstår den vigtige forskel på energikilde/-bærer.

For at gøre forvirringen total er bilen på ovenstående billede (med statsministeren bag rattet) IKKE en brintbil, men derimod en bil baseret på en forbrændingsmotor kørende på det diesellignede brændstof DME (dimethylether). Det var denne bil som vandt det uofficielle verdensmesterskab i brændstoføkonomi i sin klasse, og det var altså denne bil som statsministeren refererede til i sin nytårstale. Statsministeren har desværre og tydeligvis ikke forstået hvad han var ude på DTU for at besøge.
Til de tvivlende så er DME et syntetisk brændstof som kan produceres ud fra både fossile brændsler og biomasse. DME danner desuden ikke partikler ved forbrænding i modsætning til traditionel diesel.

Re: For at gøre forvirringen total...
Af Svend Ferdinandsen, 13.01.2008 kl 12:23

Som andre også er inde på, så synes jeg ikke det er en strid om ord. Derimod en fuldstændig mangel på forståelse af virkeligheden. Foghs svar er jo egentlig endnu værre end den første "fortalelse".

Det er meget værre at kalde brint en energikilde, end hvis han havde kaldt elektricitet en energikilde, og det havde mange flere nok reageret på. Men hvis vi bliver i Foghs terminologi havde det været bedre, da lagret elektricitet i batterier er en eksisterende teknik, som kan forbedres inden for en kort tidsramme med den rette indsats. I stedet risikerer vi nu, at brintmafiaen løber med forskningen til mere skade end gavn. Brint er den absolut sidste mulighed, når alt andet er brugt.