Biogas til transport

Nicolaj Stenkjær, februar 2012.

 

Biogas er en realistisk mulighed for at omlægge transporten til vedvarende energi allerede i dag, for biogas til transport er en kendt teknologi, som fungerer

Biogas er gas, der dannes ved nedbrydning af organisk affald, læs mere under Introduktion til biogas

I Sverige er der i 2008 ca. 15.000 biler plus nogle hundrede busser og lastbiler, som kører på biogas og desuden er der et tog i Sverige, der drives af biogas.

Der er omkring 100 tankstationer, hvor man kan købe biogas til bilen. Biogas dækker 0,3 % af al brændstof i de svenske biler (2006), mens bio85 har en andel på 0,4 % og bio95 på 2 %.

Anderledes ser det ud i Danmark, hvor der kun er en tankstation, som sælger biogas. 

Danmarks første tankstation til biogas åbnede i år 2009 i København.

Læs mere om Danmarks første tankstation til biogas.

Fra sommeren 2010 kan buspassagere mellem Frederikshavn og Aalborg køre på biogas fremstillet af fiskeaffald. Biogassen bliver fremstillet på Skagen Renseanlæg, som opgraderer det til naturgas og leder det ind i det landsdækkende naturgasnet. Læs mere her.

Planen er at først skal hjemmeplejens biler og siden bybusserne køre på biogas.

Sverige er ikke det eneste land, hvor man anvender biogas til transport. I Tyskland er der omtrent 720 tankstationer, i Italien 574, i Schweiz 88 og i Østrig 48.

En af årsagerne til at biogas ikke er udbredt i Danmark er de danske afgiftsregler, fordi hybridbiler, som både kan køre på benzin og biogas, er belagt med lige så høj afgift som almindelige biler.

Aktiv svensk politik for transport på vedvarende energi

Sverige har en aktiv politik for at fremme vedvarende energi til transport og har blandt andet den målsætning, at senest i år 2010 skal alle tankstationer i Sverige tilbyde kunderne enten bioethanol eller biogas.

Biogassen er cirka 25 procent billigere end benzin, der er fritagelse for forskellige afgifter og i flere byer er der gratis P-pladser til de miljøvenlige biler. Det er med andre ord en særdeles god forretning at køre på biogas i Sverige og salget stiger da også år for år i takt med at der bliver flere og flere tankstationer i hele landet.

Siden 1990erne har et stigende antal svenske biler kørt på biogas, naturgas eller en blanding af de to.

1 m3 biogas svarer til ca. 1,1 liter benzin og i Sverige blev der i 2007 solgt mere end 28mio. m3 biogas til transport.

I Danmark har biogas fra husdyr ifølge ingeniør Ole Stein et potentiale til at dække ca. 7 % af energiforbruget i transportsektoren.

Men biogas til transport er for øjeblikket slet ikke aktuelt i den danske energidebat, trods en lang række fordele.

Fordele ved biogas til transport

Transport baseret på biogas giver mindre forurening, idet biogas udleder mindre kuldioxid, kvælstof og partikler.

En stor fordel ved biogas er, at man undgår udslip af metan fra gyllebeholdere (de bliver dog mere og mere sikre mod udslip) og samtidig får man gylle der kan bruges som kunstgødning (80% lige så godt som kunstgødning). Det giver mindre lattergasudslip som er 320 gange så slem som CO2 (naturlig gødning giver mindre end kunstgødning). Samtidig betyder det også mere uafhængighed af gødning, som bliver dyrere og dyrere, og renere landbrug.

Biogas kan produceres lokalt og dermed bliver man uafhængig af eksport af udenlandsk brændstof.

Udseende og køreegenskaber ved en biogasbil er de samme som for en almindelig bil.

Biogassen er helt lugtfri og risikoen for brand eller eksplosion er mindre end ved andre brændstoffer.

Ulemper

Den svenske stat mister skatteindtægter, fordi der er lavere afgifter på biogasbiler i Sverige.

Links

Svenska Gasforeningen

Gasbilen.se

Dansk Energi

Ingeniøren

Samsø vil køre på gylle