Klimaministeriets vurdering af biogasbiler

Af Nicolaj Stenkjær, august 2009

 

Klima- og energiministeriet har i marts 2009 svaret på Frederikshavns kommunes ønske om at anvende biogas til transport.

Ministeriet vurderer generelt biogas til at være mest effektivt anvendt som erstatning af naturgas i decentrale kraftvarmeværker. Såfremt man i stedet anvender biogas til transport vil biogassen mangle i kraftvarmeværkerne.

Desuden er ministeriet skeptisk overfor de økonomiske og miljømæssige omkostninger ved at opgradere biogassen for at kunne pumpe den ind på naturgasnettet. Dette vil også forårsage et udslip af metan.

Læs hele Klima- og energiministeriets svar her.

 

Biogas, Nordisk Folkecenter