Store solvarmeanlæg

af Nicolaj Stenkjær, november 2010

Danmark er internationalt førende inden for store solvarmeanlæg til fjernvarme og måske kan store solvarmeanlæg blive et nyt dansk eksporteventyr. Det er dog en væsentlig udfordring at lagre sommerens varme til om vinteren.

I år 2009 blev der installeret 54.500 m2 solvarme i Danmark, heraf var 35.000 m2, dvs. 64 %, store solvarmeanlæg til fjernvarme.

I Danmark er der 12 store solvarmeanlæg med i alt 106.166 kvadratmeter solfangere.

Til sammenligning er de samlede store solvarmeanlæg i udlandet på kun ca. 14.000 m2.

Verdens største solvarmeanlæg
Verdens største anlæg findes i Danmark, på Ærø og er ejet af Marstal fjernvarme. Dette anlæg er på 18.365 m2, men skal i de kommende år fordobles i størrelse. Fra 1. maj til 1. oktober er Marstal bys varmeforbrug dækket 100 % af solvarme.

Hvert år sparer Marstal et forbrug på ca. 820.000 liter olie. Det svarer til 2.200 tons CO2 /år, som solfangeranlægget sparer naturen for.

Marstal Fjernvarme tager gerne imod besøgende, hvert år har de over 2.000 besøgende og de deler gerne deres erfaringer med forskere fra ind- og udland.

Sådan fungerer verdens største solvarmeanlæg
Solfangerne placeres bedst i Danmark, hvis de er vendt stik syd med en hældning på mellem 30 og 40 grader. De består af store sorte flader, som bliver opvarmet af solens stråler. I hver solfanger er der et rørsystem, som vandet cirkulerer igennem. For at forhindre frostsprængninger, er vandet i systemet tilsat 40 % glucol. Solfangerne er forbundet i serier, så vandet typisk løber gennem 10 solfangere, inden det bliver brugt til opvarmning af det vand, der sendes ud til beboerne i Marstal.

Læs mere på Marstal Fjernvarme

Ingen tilskud til solvarme
I Danmark er der ingen tilskudsordninger til solvarme, men efterhånden er økonomien i både små og store solvarmeanlæg så god, at det godt kan betale sig, også uden tilskud. Faktisk er økonomien i solvarme så god, at fjernvarmeværker i gennemsnit vurderes at kunne sænke deres priser med 5 – 15 %, hvis de indførte solvarme.

Økonomien i solvarme ventes at blive endnu bedre i de kommende år, fordi priserne på fossile brændsler ventes at stige, mens solens energi altid er gratis tilgængelig, i hvert fald de næste fem-seks milliarder år.

Lagring af solvarme
Solvarmeanlæg har den ulempe, at de producerer mest varme, når solen skinner mest, hvilket også er den tid, hvor man har mindst behov for varmen. Derfor har store solvarmeanlæg lagertanke under jorden, hvor det varme vand kan lagres for at blive udnyttet i perioder med mindre sol.

Solvarmeanlægget kan også kombineres med varmepumper, der kan udnytte selv lave varmetemperaturer i vandet.

Store solvarmeanlæg kan også kombineres med eksempelvis biomasseanlæg, så et fjernvarmeværk kan opnå 100 % vedvarende energi året rundt.

Liste over store solvarmeanlæg i Danmark:
Marstal (1996) 18.300 kvadratmeter
Ringkøbing (2010) 15.000 kvadratmeter
Broager (2009) 10.700 kvadratmeter
Gram (2009) 10.073 kvadratmeter
Jægerspris (2010) 10.000 kvadratmeter
Brædstrup (2007) 8.012 kvadratmeter
Strandby (2008) 8.012 kvadratmeter
Tørring (2009) 7.284 kvadratmeter
Sønderborg (2008) 5.866 kvadratmeter
Ulsted (2006) 5000 kvadratmeter
Ærøskøbing (1998) 4.900 kvadratmeter
Hillerød (2008) 3.019 kvadratmeter

Tallet i parentes er årstal for, hvornår solvarmeanlægget er opført.

Links
Tekniq.dk

DR.dk

Solvarmedata

Dansk Fjernvarme

Arcon Solvarme

 

Solvarmeanlæg, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Solvarmeanlæg ved Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.