Solfanger med vakuumrør

Af Nicolaj Stenkjær, juni 2011

 

Solfangere med vakuumrør giver den mest effektive form for solvarme, fordi vakuumrør kan producere varme i en større del af året end noget andet system på markedet.

Kineserne har produceret vakuumrør til solvarme i mere end ti år og har udviklet teknikken og gjort produktionen af dem forholdsvis billig.

Et vakuumrør består af et dobbelt lag glas, som har en absorber placeret i et lufttomt rum, der opvarmes til temperaturer på 50-100°C. De to lag glas skaber en vakuum effekt, som meget effektivt forhindrer varmetab.
Vakuum effekten forhindrer tab af varme på samme måde som en termoflaske. Dette sikrer ligeledes, at vakuum solfangere fungerer i områder, hvor der er meget koldt i modsætning til almindelige solfangere. Vakuum solfangere kan endda bruges til at opvarme vand på Sydpolen, hvor temperaturerne kan være så lave som -40 °C.

Den store effektivitet betyder også at et anlæg ikke behøver at være ret stort - et panel på 2 m2 kan give tilstrækkeligt med varmt vand til en familie på 2 – 3 personer.

Vakuumsolfangere er op mod 40% mere effektive end traditionelle solfangere, blandt andet fordi de kan opfange solens stråler i et længere tidsrum på grund af deres runde udformning. Vakuum solfangere kan udnytte solen tidligere om morgenen, længere om aftenen og i flere måneder om året end traditionelle solfangere.

Effektiviteten kan øges yderligere ved at anbringe en reflektor bag rørene. En reflektor kan eksempelvis være et stykke blankt metal.

Der er to forskellige slags vakuum solfangere:

1. et selvcirkulerende system med vand i rørene, som opvarmer vand i en akkumuleringstank, der sidder ovenpå selve anlægget, jvf. Solarkrafts anlæg, der er omtalt nedenfor.

2. Det andet system har væske i et hult kobberrør, der er indført i glasrøret, hvorved det opvarmer en væske som cirkuleres med en pumpe.

Der findes dog også en anden form for vakuumrørs solfangere, hvor væsken i rørene er erstattet af luft, der opvarmer vandet i tanken.

Hvis et rør placeres i direkte sollys kan temperaturen komme helt op på 250°C.

Kobberrørene kan være isolerede med et 2 tommer tykt lag rockwool for at holde på varmen.

Se på tegningen nedenfor hvordan et rør i et vakuumsolfangeranlæg fungerer:

Økonomi i vakuumsolfangeranlæg

 
Et simpelt vakuumsolfangeranlæg til en almindelig husholdning koster ned til 5.800 DKK for et anlæg med 10 rør, med en vandkapacitet på 89 liter.

Links

Ecologics Solar Solutions

Wikipedia

China Solar Water Heater

NBE Sun Comfort

Læs rapport om test af vakuum solfangere her.

 

Hvordan fungerer en vakuumrørssolfanger, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Princippet i hvordan en vakuumrørs solfanger kan fungere.

 

Solarkrafts solvarmeanlæg

Folkecenteret har opstillet et anlæg fra Solarkraft, som får deres anlæg specialbygget i Kina i modsætning de fleste andre anlæg, som er tilpasset det kinesiske marked. Eksempelvis er rammerne til anlægget forstærket.

 

Der er tale om et såkaldt åbent anlæg, som er meget enkelt opbygget og vandet går direkte i vakuumrørene og dermed kan man undvære pumpe og kølevæske.
 

 

Vakuumrørssolfanger, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Denne tegning viser princippet i Solarkrafts vakuumrørs solfanger.

Vakuumrørssolfanger, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Her ses Folkecenterets vakuumsolfanger anlæg leveret af Solarkraft.

 

Vakuumrørssolfanger, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Sådan ser et vakuumsrør ud indvendigt.