Solfangere

af Nicolaj Stenkjær, marts 2010

 

Solen er al energis kilde, fra den kommer der vedvarende energi nok de næste fem milliarder år. Solen sender 12.000 gange mere energi ned til jorden end alle lande tilsammen forbruger i dag.

Denne energi kan man udnytte direkte på to måder: man kan producere elektricitet ved hjælp af solceller, eller man kan få varmt vand fra solen ved hjælp af solfangere.

I Danmark er der i dag over 30.000 solfangeranlæg, et tal der vokser i takt med at oliepriserne stiger. Andre lande har i endnu højere grad taget solfangere til sig. I Israel har det siden 1980 været en selvfølge at installere et solfangeranlæg, når man bygger en bolig eller en virksomhed. Grækenland, Israel og Østrig er de førende lande indenfor solvarme. Israel har 60 m2 solvarme pr. 100 indbyggere. Østrig og Grækenland har ca. 20 m2 og Danmark har ca. 1 m2 pr. 1000 indbygger.

Folkecenterets udgav i 2005 en rapport om solvarme i Østrig, her stiller man spørgsmålet hvorfor Østrig har 20 gange mere solvarme end Danmark på trods af at Danmark har højere oliepriser og har haft bedre tilskudsordninger for solvarme.

Læs rapporten her.

Solvarme er en velkendt, velafprøvet teknik og bør være en naturlig del af enhver husholdning. Desuden får man glæden og velværet ved at vaske op og tage bad i varmt vand – direkte fra solen.

Sådan virker et solfangeranlæg

En solfanger er et meget enkelt anlæg. Solens stråler opvarmer en væske som gennem et rør ledes til ejendommens varmtvandsbeholder. Væsken opvarmer vandet i varmtvandsbeholderen og løber tilbage til solfangeren.

Et anlæg kan dække en families varmtvandsforbrug i sommerhalvåret. Behovet pr. person er ca. 1,5 m2 solfanger. En almindelig familie på fire personer skal derfor have et anlæg på ca. 6 m2.

Solfangeres ydeevne:

Som en tommelfinger regel kan et solfangeranlæg yde 4-500 kWh pr. m2 om året.

 

Nedenfor ses en model over et solfangeranlæg:
 
 

Økonomien i solfangere

Solfangere er en af de vedvarende energi teknologier, der bedst kan betale sig. Et anlæg koster 30.000-35.000 kr. Med priser på fyringsolie over 6 kr. pr. liter vil den direkte tilbagebetalingstid være 8 år eller mindre. Den årlige besparelse vil være på omkring 1.000 – 2.500 kr. Et solfangeranlæg har en levetid på 25-30 år eller mere og kræver ingen vedligeholdelse, kun kontrol af frostvæske og tryk i anlægget, hvilket man selv kan gøre. Energien er gratis når solen skinner og man kan spare op til 70% af den energi man ellers ville bruge til opvarmning af vand.

Udover den økonomiske gevinst er der ligeledes en stor miljømæssig fordel. Ved at anvende solfangere til opvarmning af brugsvand kan en gennemsnitlig familie spare op mod 1 ton CO2 om året.

Selvbyg solfangere

På Folkecenteret har vi igennem 12 år arrangeret solfanger selvbygger kurser. Solfangere er forholdsvis enkle at samle, så det er muligt at købe solfangere som en slags samlesæt og dermed spare en del penge.

Klik her og læs mere og disse kurser.

Læs desuden en manual for selvbyg af solfangere (på engelsk).

Solfangere på Folkecenteret

Ingen i Danmark har så mange typer anlæg for solenergi som Folkecenteret. Vi har 12 solvarmeanlæg, der laver varmt vand til køkken og badeværelser. På solladens sydside er monteret 12 forskellige solvarmeanlæg. De ældste er fra 1984, andre er helt nye. I teknikrummet i solladens vestside er der varmevekslere og pumper til de enkelte anlæg. Varmen fra de 12 anlæg lagres i en 4.000 liters tank til venstre for indgangsdøren og fra april til september kommer hele Folkecenterets forbrug af varmt vand fra solvarme.

Links:

Batec - beregningsprogram

Byg og bolig

Djurs solvarme

Fokus på solenergi

Velux - meget nyttig information og beregningsprogram

Wikipedia

Solarroofs 


Solfanger, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Kilde: Velux.