Transport
 Vindkraft/vindenergi
 Biomasse/Biogas
 Solenergi
Solceller
Teststation for solceller
  Hvad er solceller?
Solceller i Danmark
Beregningsprogrammer til solceller
Solcelle selvbyg kursus
Spørgsmål & svar vedr. solceller
Forhandlere af solceller
Skatteregler for ve-anlæg
Solcelleproduktion på Folkecenter lige nu
Udnyttelse af varmen i solceller
Transportable solceller
Sol tracker
Nettomålingsordningen
Solindstråling i Danmark
Inverter til solcelleanlæg
Bliv selvforsynet med el i 30 år
Termofotografering af solceller
Kombineret solcelle og solfanger - hybridsolpanel
Plastsolceller
Hvordan fungerer solceller?
Solcellepriser.dk
Solcellefly
Flydende solenergianlæg
Kugleformede solceller
Byg dit eget solcelleanlæg
Tynd film vejledning
Space Based Solar Power - Elektricitet fra rummet
Silicium
Prisfald på solceller
Billigere solceller
Solcellelaug
Solar Bundesliga
Energi fra ørkenen
Solvarme
Teknologi transfer indenfor solenergi
Albedo effekten
Solkomfur
Solenergi til køling - is fra solen
Solceller på Folkecenteret
Publikationer & downloads indenfor sol
Links til solenergi
Til Folketingets energipolitiske udvalg
 Bølgekraft
 Arkitektur
 Regulering i el-systemet

Hvad er solceller?

Af Nicolaj Stenkjær, november 2010.
Hvad er solceller, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Solceller anvendes til at producere elektricitet fra solens lys. Det er selve lyset, der aktiverer solcellen og ikke solstrålerne, derfor produceres også strøm i et vist omfang når det er overskyet.

Solceller er typisk opbygget af forædlet silicium, der også anvendes i elektronik. Det anvendes især til elektronik og derfor er Silicon Valley, hvor den amerikanske IT industri har sit hjemsted, opkaldt efter dette grundstof.

En anden betegnelse for solceller er photovoltaiske (PV) celler, (photo = lys og voltaisk = elproducerende). Solceller producerer jævnstrøm, hvis styrke afhænger af solcellemodulets størrelse og den intensitet som sollyset har.

Solceller kan monteres på tage, i facader eller anvendes som afskærmning for solen og man kan også få solceller, der er indbygget i termovinduer.

Der findes to typer solcelleanlæg: enkeltstående anlæg / stand-alone anlæg, hvor elektriciteten bruges direkte eller lagres i batterier, eller net-tilsluttede anlæg, der er tilsluttet det offentlige el-net.

Solcellerne producerer jævnstrøm, som skal omdannes i en vekselretter/net-inverter til vekselstrøm for at det kan bruges i almindelige elektriske apparater.
Solceller kan opdeles i krystallinske og tyndfilmssolceller.

Krystallinske solceller findes i to varianter   monokrystallinske og polykrystallinske.

Monokrystallinske solceller har den højeste virkningsgrad og består af silicium krystal.

Polykrystallinske solceller består af flere siliciumkrystaller og er ofte blålige.

Tyndfilmssolceller findes som amorfe/ikke-krystalliserede solceller og består af amorft (formløst/ikke-krystalliseret) silicium, men er ikke så effektive som de øvrige solceller.

Tyndfilmssolcellerne har specielle fordele ved også at producere ved diffust lys (ca. 50% af tiden er det overskyet i Danmark) og de er ikke så sensitive over for skygger som krystallinske solceller.

En ny type tyndfilmssolceller er kommet på markedet, der ikke er baseret på silicium, men andre materialer - bl.a. kobber-indium-selen (CIS) og cadmium-tellurid (CdTe).

I Danmark er den optimale placering for solceller at de vender mod syd og har en hældning på 30-45 grader, og samtidig må der naturligvis ikke falde skygger fra andre bygninger eller træer da det forringer effektiviteten.

Wp er en betegnelse, der udtrykker modulets nominelle ydelse ved et indfaldende sollys på 1.000 watt pr. m2 ved en celletemperatur på 25º C.
Solceller af ældre type omsatte 10 % af sollyset til elektricitet.

Nye solcellemoduler ligger typisk mellem 11-17 % virkningsgrad, men kan fås op til 20%. I laboratorieforsøg er man nået op over 30 % udnyttelse af solindfaldet til elektricitet.

I dag er solceller en global storindustri med årlige vækstrater på 40 % i visse lande.

I 2005 var den globale omsætning på 60 milliarder kroner og der blev opstillet 1.200.000 kW ny solcellekapacitet.

Tyskland og Japan er de førende solcellelande, både når det gælder fremstilling af solceller og anvendelse af solceller til fremstilling af elektricitet.

Danmark er langt bagud i forhold til disse lande og har primært kun installeret demonstrations solcelleanlæg bl.a. igennem støtteprogrammerne Sol300 og Sol1000.

Fordele
- stort set vedligeholdelsesfri
- ingen forurening - CO2 reducerende teknologi
- ingen bevægelige dele
- støjfrie
- lang levetid (over 30 år)
- kan integreres i bygningens arkitektur i tag, facade eller vinduer

Ulemper
- kræver plads
- producerer strøm primært fra sollys og er derfor afhængige af vejret

Økonomi
Siden 2001 er priserne i Danmark på solceller faldet med ca. 40 %, beregnet per kWh produceret. Derfor kan det lønne sig, at investere i solcelleanlæg i Danmark, hvis man har en ideel lokalitet til placeringen, og køber et kvalitetsanlæg med lang levetid. Da vil det økonomiske regnestykke vise, at efter ca. halvdelen af solcelleanlæggets levetid er det tilbagebetalt, og resten af tiden får man gratis elektricitet fra solen.

De billigste solcelleanlæg er såkaldte ”solcellepakker” hvor, per ultimo 2009, et 3 kW kvalitets solcelleanlæg koster komplet kr. 110-120.000 inkl. moms alt afhængig at type, dertil kommer installation.

I Danmark har vi et vigtigt økonomisk incitament for solceller, og det er den såkaldte nettomålingsordning. Den betyder, at husstandens elmåler løber baglæns, når der produceres mere strøm end man forbruger - dette gælder kun for private solcelleanlæg under 6 kWp.

Links

Bolius

Solcelle.dk

Wikipedia

Energitjenesten


Solar Tribune