Transport
 Vindkraft/vindenergi
 Biomasse/Biogas
 Solenergi
Solceller
Teststation for solceller
Hvad er solceller?
Solceller i Danmark
Beregningsprogrammer til solceller
Solcelle selvbyg kursus
Spørgsmål & svar vedr. solceller
Forhandlere af solceller
Skatteregler for ve-anlæg
Solcelleproduktion på Folkecenter lige nu
Udnyttelse af varmen i solceller
Transportable solceller
  Sol tracker
Nettomålingsordningen
Solindstråling i Danmark
Inverter til solcelleanlæg
Bliv selvforsynet med el i 30 år
Termofotografering af solceller
Kombineret solcelle og solfanger - hybridsolpanel
Plastsolceller
Hvordan fungerer solceller?
Solcellepriser.dk
Solcellefly
Flydende solenergianlæg
Kugleformede solceller
Byg dit eget solcelleanlæg
Tynd film vejledning
Space Based Solar Power - Elektricitet fra rummet
Silicium
Prisfald på solceller
Billigere solceller
Solcellelaug
Solar Bundesliga
Energi fra ørkenen
Solvarme
Teknologi transfer indenfor solenergi
Albedo effekten
Solkomfur
Solenergi til køling - is fra solen
Solceller på Folkecenteret
Publikationer & downloads indenfor sol
Links til solenergi
Til Folketingets energipolitiske udvalg
 Bølgekraft
 Arkitektur
 Regulering i el-systemet

Sol tracker

Af Nicolaj Stenkjær, august 2010

En sol tracker eller sun tracker/solar tracker er anordninger, der gør det muligt for solceller at bevæge sig i takt med at solen flytter sig sådan at solcellerne får mest mulig sol og dermed størst mulig effekt.

Solcelle trackere kan opdeles i flere klasser alt efter hvor mange akser de har. Sammenlignet med en almindelig fast monteret solcelle øger en sol tracker produktionen med op til 30 %, hvis trackeren er dobbeltakset stiger produktionen yderligere 6 %.

Sol trackere fås både med horisontale og vertikale akser, så de kan dreje fra side til side og op og ned. Hvilken type der er bedst afhænger af flere forhold; installationens størrelse, offentlige tilskudsordninger og ikke mindst den lokale geografi og vejrforhold.

Roterende bygning
I Østrig er der opført et helt hus, som drejer i takt med solen, så det konstant er placeret, så der kommer mest mulig sollys ind.
Læs mere om Gemini huset, som det hedder her

Vedligeholdelse af sol tracker
Sol trackere har behov for årlig smøring og eftersyn, så de giver lidt ekstra vedligeholdelse til solcelleanlægget.

Gør det selv sol tracker
Det er muligt selv at lave en sol tracker. På internettet kan man finde flere eksempler på hjemmelavede sol trackere, blandt andet nogle lavet af legoklodser, andre af gamle bildele med mere.

Se mere her.

Producenter af sol trackere:
Array Technologies

RayTracker

Zomeworks

Link
Wikipedia

Dansk forhandler af sol trackere:

NN Energi