Transport
 Vindkraft/vindenergi
 Biomasse/Biogas
 Solenergi
Solceller
Teststation for solceller
Hvad er solceller?
Solceller i Danmark
Beregningsprogrammer til solceller
Solcelle selvbyg kursus
Spørgsmål & svar vedr. solceller
Forhandlere af solceller
  Skatteregler for ve-anlæg
Solcelleproduktion på Folkecenter lige nu
Udnyttelse af varmen i solceller
Transportable solceller
Sol tracker
Nettomålingsordningen
Solindstråling i Danmark
Inverter til solcelleanlæg
Bliv selvforsynet med el i 30 år
Termofotografering af solceller
Kombineret solcelle og solfanger - hybridsolpanel
Plastsolceller
Hvordan fungerer solceller?
Solcellepriser.dk
Solcellefly
Flydende solenergianlæg
Kugleformede solceller
Byg dit eget solcelleanlæg
Tynd film vejledning
Space Based Solar Power - Elektricitet fra rummet
Silicium
Prisfald på solceller
Billigere solceller
Solcellelaug
Solar Bundesliga
Energi fra ørkenen
Solvarme
Teknologi transfer indenfor solenergi
Albedo effekten
Solkomfur
Solenergi til køling - is fra solen
Solceller på Folkecenteret
Publikationer & downloads indenfor sol
Links til solenergi
Til Folketingets energipolitiske udvalg
 Bølgekraft
 Arkitektur
 Regulering i el-systemet

Skatteregler for vedvarende energianlæg

af Nicolaj Stenkjær, februar 2011

Folketinget har den 17. december 2010 vedtaget lovforslag nr. L 74 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven (Investering i vedvarende energi). Loven er bekendtgjort som lov nr. 1559 af 21. december 2010. Med loven forbedres og forenkles vilkårene for de fysiske personer, der investerer i vedvarende energianlæg (VE-anlæg).

Efter den hidtidige skematiske ordning for opgørelse af vindmølleindkomst medregnes 60 % af den del af bruttoindkomsten fra vindmølledriften, der overstiger 3.000 kr., til den skattepligtige indkomst. Der er ikke adgang til nogen form for fradrag. De 40 % af indkomsten, der er skattefri, modsvarer den manglende adgang til fradrag.

Med loven udvides for det første den skematiske ordning til alle former for vedvarende energi, der er omfattet af definitionen af vedvarende energi i lov om fremme af vedvarende energi.

Desuden forhøjes bundfradraget fra 3.000 kr. til 7.000 kr.

For at undgå at ordningen kommer i konflikt med EU’s statsstøtteregler er ordningen udformet således, at det fremover alene er husholdningerne, der får glæde af ordningen.

De nye skatteregler gælder alle vedvarende energianlæg uanset kapacitet.

Loven blev enstemmigt vedtaget.

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Jens William Grav, tlf. 7237 4311.

Lov nr 1559 af 21/12 2010 Lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven.

Advokat med møderet for højesteret Tommy Christiansen uddyber nedenfor skatteregler for ve anlæg.

Svaret står i Jyllands-Posten 30. april 2011 og kan læses på epn.dk.

Revisionsfirmaet Revision Limfjord har ligeledes gennemgået skattereglerne for ve anlæg.

Reglerne er særdeles gunstige, fx kan der afskrives på alle ve anlæg - også solceller.