Transport
 Vindkraft/vindenergi
 Biomasse/Biogas
 Solenergi
Solceller
Teststation for solceller
Hvad er solceller?
Solceller i Danmark
Beregningsprogrammer til solceller
Solcelle selvbyg kursus
Spørgsmål & svar vedr. solceller
Forhandlere af solceller
Skatteregler for ve-anlæg
Solcelleproduktion på Folkecenter lige nu
Udnyttelse af varmen i solceller
Transportable solceller
Sol tracker
  Nettomålingsordningen
Solindstråling i Danmark
Inverter til solcelleanlæg
Bliv selvforsynet med el i 30 år
Termofotografering af solceller
Kombineret solcelle og solfanger - hybridsolpanel
Plastsolceller
Hvordan fungerer solceller?
Solcellepriser.dk
Solcellefly
Flydende solenergianlæg
Kugleformede solceller
Byg dit eget solcelleanlæg
Tynd film vejledning
Space Based Solar Power - Elektricitet fra rummet
Silicium
Prisfald på solceller
Billigere solceller
Solcellelaug
Solar Bundesliga
Energi fra ørkenen
Solvarme
Teknologi transfer indenfor solenergi
Albedo effekten
Solkomfur
Solenergi til køling - is fra solen
Solceller på Folkecenteret
Publikationer & downloads indenfor sol
Links til solenergi
Til Folketingets energipolitiske udvalg
 Bølgekraft
 Arkitektur
 Regulering i el-systemet

Nettomålingsordningen

- vedtaget i Folketinget 4. juni 2010

af Nicolaj Stenkjær, august 2010

 

NB: denne lov er ændret og er ikke længere gyldig

Som privat forbruger kan man i Danmark benytte nettomålingsordningen. Det betyder at når man producerer mere strøm end husholdningen bruger, kan man ”lagre” strømmen på nettet (elmåleren løber baglæns) og det lagrede strøm henter man så tilbage når der ikke er sol, typisk om natten og vinteren.

Hvis man har designet sit solcelleanlæg til at producere lige så mange
kWh som man bruger på et år, så vil elmåleren vise det samme hvert år den 1/1.

Dermed er man fri for at investere i dyre batterier og det bliver meget mere rentabelt at være ejer af et solcelleanlæg.

Producerer man mere end man forbruger på et år, får man et mindre beløb for sin overskudsproduktion (afhængigt af elselskab).

Private solcelleanlæg op til 6kW kan godkendes til at benytte nettomålingsordningen. Der er andre regler for institutioner og erhvervsvirksomheder.

Generelle byggeregulativer
I henhold til lovgivningen skal solceller betragtes som alle andre materialer. I lokalplaner kan solceller være nævnt specifikt og undtaget for krav til eksempelvis en særlig tagløsning. Der kan også være krav om maksimal glansværdi for tagmaterialer, som solcelleanlæg i de fleste tilfælde skal overholde, og derfor er nogle paneler produceret med antirefleksionsbehandlet glas.

Boligforeninger, offentlige institutioner o.l.
For solceller installeret i anden, ikke-erhvervsmæssigt benyttet bebyggelse gælder samme regler som for private husstande.

Der må maksimalt installeres et solcelleanlæg med en effekt på 6 kWp per 100 m2 gulvareal. Dog må der højst installeres 50 kWp.

Erhvervsbygninger og industri
El der produceres på forbrugsstedet, samtidig med at det forbruges, skal der ikke betales energiafgifter mv. af. Ved selv at producere en del af sin elektricitet kan en erhvervsvirksomhed altså spare el-udgiften.

Solceller producerer mest om dagen, hvor virksomheder typisk har det største forbrug.

Såfremt en virksomhed producerer elektricitet fra solceller og ikke forbruger det hele, kan afsætte strømmen på el-nettet. Virksomheden kan afsætte el-produktionen på spotmarkedet og der gives et pristillæg, som sammen med markedsprisen sikrer en afregning på 60 øre/kWh i de første 10 år og 40 øre/kWh i de følgende 10 år.
(Disse tal gælder pr. august 2010).

Se også Alt om solceller.

Solceller, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi