Transport
 Vindkraft/vindenergi
 Biomasse/Biogas
 Solenergi
Solceller
Teststation for solceller
Hvad er solceller?
Solceller i Danmark
Beregningsprogrammer til solceller
Solcelle selvbyg kursus
Spørgsmål & svar vedr. solceller
Forhandlere af solceller
Skatteregler for ve-anlæg
Solcelleproduktion på Folkecenter lige nu
Udnyttelse af varmen i solceller
Transportable solceller
Sol tracker
Nettomålingsordningen
Solindstråling i Danmark
Inverter til solcelleanlæg
  Bliv selvforsynet med el i 30 år
Termofotografering af solceller
Kombineret solcelle og solfanger - hybridsolpanel
Plastsolceller
Hvordan fungerer solceller?
Solcellepriser.dk
Solcellefly
Flydende solenergianlæg
Kugleformede solceller
Byg dit eget solcelleanlæg
Tynd film vejledning
Space Based Solar Power - Elektricitet fra rummet
Silicium
Prisfald på solceller
Billigere solceller
Solcellelaug
Solar Bundesliga
Energi fra ørkenen
Solvarme
Teknologi transfer indenfor solenergi
Albedo effekten
Solkomfur
Solenergi til køling - is fra solen
Solceller på Folkecenteret
Publikationer & downloads indenfor sol
Links til solenergi
Til Folketingets energipolitiske udvalg
 Bølgekraft
 Arkitektur
 Regulering i el-systemet

Sæt et solcelleanlæg på taget og bliv selvforsynet med el i 30 år

af Jane Kruse, maj 2011

 

 

Solcelleanlæg, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Det optimalt placerede solcelleanlæg har en orientering mod syd og monteret med en hældning på 40° fra vandret. Også andre tagflader kan benyttes.

Der findes monteringsbeslag til næsten alle former for tagbelægning - også stråtage.

Solceller kan monteres på flade tage, men da monterer man ofte de enkelte solcellemoduler på et stativ, så de får en optimal hældning i forhold til solen.

Solceller monteret på en lodret facade er også en mulighed, men da skal man regne med en el-produktion, der er mindst 25 % lavere end en optimal placering på taget.

Solceller kan også placeres på et stativ med et vippeophæng og en såkaldt sun-tracker. Den vil automatisk fokusere solcelleanlægget imod solen fra morgen til aften og fra sommer til vinter. Ved at benytte en sun-tracker bliver el-produktionen forøget med op til 30 % i forhold til et fast monteret anlæg. Denne form for montering er dyrere end et solcelleanlæg på taget, som er det mest almindelige.

Hvad kan man selv gøre?
Dersom man gerne vil spare på installationsomkostningerne og kan bruge en skruetrækker, så kan man selv montere solcellemodulerne på sit tag. Erfaringsmæssigt skal en håndværker (det kan være tømreren) bruge 10 til 15 arbejdstimer til at lægge de ca. 20 solcellemoduler op på taget, som et 4 kWp krystallinsk anlæg består af. Det er en opgave, som svarer til at opsætte nye tagrender. Der skal en el-installatør til at installere inverteren og forbinde den til solcellemodulerne og husets elinstallation. Det kan gøres på 4 til 6 timer.

El-måleren løber baglæns  
Som privat forbruger kan man i Danmark benytte nettomålingsordningen. Det betyder, at når man producerer mere strøm end husholdningen bruger, kan man levere strømmen til nettet (elmåleren løber baglæns). Denne strøm henter man så tilbage, når der ikke er sol nok, altså om natten og om vinteren (elmåleren løber forlæns). Med et solcelleanlæg, der er dimensioneret til at producere lige så mange kilowatttimer, som man bruger på et år, vil forbrug og produktion udligne hinanden. El-måleren vil vise NUL forbrug. Man er - med andre ord - blevet selvforsynende med strøm! Det største anlæg man må sætte op under denne ordning er 6 kW og det vil producere 6.000 kWh pr. år og vil inklusiv moms og opsætning koste 150.000 DKK.

Hvad er tilbagebetalingstiden?
Tilbagebetalingstiden på et solcelleanlæg afhænger af flere parametre.
- Solcelle teknologi
- Solcelle placering
- Elpriser i fremtiden
- Fremtidig energipolitik

I tilfælde af:
- at den nuværende lovgivning med nettomåling bevares, 
- at elpriserne stiger med 5 % om året, som den har gjort i mange år
- at solcelleanlægget er et standard monokrystallinsk og 
- at det monteret på et sydvendt tag
- at man ikke har behov for at låne pengene
vil anlægget være tilbagebetalt på 10 år.

Pris for et solcelleanlæg pr. kW monteret på taget inklusiv moms er ca. 25.000 DKK pr. kW. Så vil et 6 kW solcelleanlæg koste ca. 150.000 DKK.

 

Solcelleanlæg, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi