Solenergi til køling - is fra solen

Af Nicolaj Stenkjær, marts 2009

 

Solens energi bliver oftest brugt til solvarme eller solceller som producerer elektricitet, men den kan også bruges til at skabe køling.

Der er grundlæggende tre måder man kan udnytte solens energi til at skabe køling med:
- Solceller, der danner elektricitet
- Passiv solvarme
- Solvarme

Solceller, der danner elektricitet
Elektricitet der dannes af solceller kan drive aircondition anlæg. Desværre er dette endnu for uøkonomisk i drift, men solceller bliver konstant mere effektive og billigere, så det forventes at om otte – ti år fra nu (2009) vil det kunne betale sig med elektricitet fra solen.

Passiv solvarme
Passiv solvarme er en betegnelse for at holde solens varme ude af en bolig ved eksempelvis at skygge for solen. Passiv solvarme skaber dermed ikke decideret køling, men blot en lavere temperatur.

Solvarme
Solvarme bruges sædvanligvis til at varme vand, så der er varmt badevand eller gulvvarme, men energien fra solvarme kan også anvendes til at skabe køling ved hjælp af absorptionskøleaggregater. Absorption er en betegnelse for optagelse af energi fra solstrålingen.

Absorptionskøleskabet er et køleskab, som anvender en varmekilde, som eksempelvis solvarme, til at levere energi til at drive kølingssystemet. Disse køleskabe kan anvendes som et alternativ til almindelige køleskabe på steder hvor elektriciteten er dyr, el-forsyningen er upålidelig eller der er et overskud af varme. De anvendes ofte i campingvogne, hvor gas anvendes som varmekilde til køleskabet.

SunFoss
Det danske firma SunFoss producerer is på basis af solens varme. SunFoss systemet består af et parabolspejl, som akkumulerer energi fra solen om dagen og desuden en absorber, et kølesystem der genererer is ved hjælp af solenergien. Varmen bruges til at få et kølemiddel til at fordampe ud af et salt og herefter kondenseres kølemidlet. Om aftenen køles saltet og kølemidlet returnerer til saltet, idet kølemidlet fordamper ved en lav temperatur og der dannes is.

Links
Sunstove 

Ingeniøren

Wikipedia

Solkøling, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Solkølingssystem fra SunFoss.