Folkecenterets integrerede system.

Nicolaj Stenkjær, oktober 2007.

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi har gennem længere tid arbejdet med integrering af vedvarende energi kilder.

Ingen vedvarende energi kilde kan stå alene, det er nødvendigt at de spiller sammen og supplerer hinanden således at de forskellige ressourcer bliver udnyttet optimalt.

Det er imidlertid ikke let at kombinere meget forskellige systemer, og Folkecenterets anlæg er helt unikt.

Vedvarende energi er i sagens natur temmelig ujævnt fordelt, fordi vinden og solen ikke afgiver den samme mængde energi året rundt. Det blæser mere på nogle tidspunkter end andre og solen skinner kraftigere om sommeren end om vinteren.

Derfor benytter Folkecenteret biomasse som et lager for vedvarende energi, der benyttes når vind og sol ikke afgiver tilstrækkelig energi. 

Folkecenterets integrerede system

Folkecenterets integrerede system bygger hovedsageligt på strøm produceret af vindmøller.

Men der indgår også strøm fra solceller, varme fra biomasse, rapsolie og solvarme.

Strømmen går både til at dække det almindelige el-forbrug og opvarmning. Folkecenteret har selv udviklet og opsat den 75 kW vindmølle, som er hovedkilden til energi i det integrerede system.

Princippet i Folkecenterets integrerede system er, at ikke længere vil sælge strøm til nettet, men heller ikke købe undtagen når selvforsyningsmulighederne er helt udtømt.

Afregningspriserne spiller også ind ved salg af vindmøllestrøm. For hver kWh får man udbetalt ca. 25 øre, hvorimod køb af strøm koster ca. 1,75 øre pr. kWh.

Derfor er der god grund til at bruge strøm til opvarmningsformål, da ingen form for vedvarende energi kan fremstilles til opvarmningsformål til 25 øre pr. kWh. Samtidig undgår man i vindrige perioder at overløbsstrøm sælges til priser der nærmer sig 0 øre pr. kWh.

Efterhånden som Danmark og andre lande får udbygget deres produktion af energi fra vindmøller vil behovet for at anvende vindmøllestrøm til opvarmning stige.

Samarbejdspartnere

Folkecenteret har som sædvanligt udført arbejdet i samarbejde med lokale små og mellemstore firmaer:

Thy Varmeteknik

Thyholm El

Samsø el

 

Gennemgang af systemet

Vindenergi er den primære energikilde, men det suppleres med elektricitet fra solceller og varme fra solfangere.

Stoker fyret (50 kW) startes, hvis der mangler varme. Kraftvarme enheden (CP 8/16 kW) starter, hvis der mangler strøm og varme.

Thyristorer sørger for at man ikke sælger el produceret af vindmøllen billigt, men i stedet omdanner strømmen til varmt vand, hvilket er den mest økonomiske løsning.

Om sommeren er både kraftvarme enheden og stoker fyret slukkede. Solfangere og vindmøller alene forsyner Folkecenteret med varme og varmt vand.

 

Integrerede systemer, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Dette er en el kedel, som anvender den overskydende el produktion til at opvarme vand. Der kan opvarmes op til 10.000 liter vand.

Integrerede systemer, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Øverst ses her thyristorer, som trinløst omdirigerer overskudsproduktion af strøm til varme, når det er hensigtsmæssigt. Det drejer sig om den del af vindmølle produktionen som ellers ville være blevet afsat til nettet. Systemet er opbygget sådan, at der ikke købes strøm fra nettet til varmeproduktion.

Integrerede systemer, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Dette er Folkecenterets stokerfyr. Brændslet består af træpiller, der er lagret på loftet. Lagret er 25 m3. Den eneste vedligeholdelse der kræves er at tømme asken ca. hver 14. dag. 

Integrerede systemer, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Folkecenterets kraftvarme enhed. Brændslet er rapsolie som driver en generator, der producerer elektricitet og samtidig varmt vand.

 

Integrerede systemer, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Kraftvarme enheden set fra den anden side.

 

 

Integrerede systemer, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Solfangere på Folkecenteret som producerer varmt vand.

Integrerede systemer, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Nedenfor ses den vindmølle, som vi selv har udviklet på Folkecenteret. Den har været i funktion siden 1983 og er fortsat hovedkilden i Folkecenterets energi system.

Integrerede systemer, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi