Strategi for integrerede system

Januar 2009

 

* Vind- og solenergi udgør den primære forsyning af el og varme. Træpiller og planteolie kan lagres og bruges kun som back-up.

* Overskud af møllestrøm afsættes til varmesystemet gennem tyristorerne og elkedlen.

* Mangler der kun varme kobler stokeren ind, som bruger træpiller.

 

* Er det vindstille og der er behov for både el og varme, kobles kraftvarmeenheden ind.

* Overskudsvarme fra vindmølle og solfangere afsættes i varmelagertanken på 10.000 liter. Der tappes efterfølgende fra denne tank til forsyning af varme og varmt vand.
 

 

Se desuden en grafisk oversigt her.