Fjernvarmen kan nu lagre vindmøllestrøm

september 2010

Fjernvarmen kan nu lagre vindmøllestrøm til dage uden vind
Dansk Fjernvarme har længe arbejdet på at finde en metode til at lagre energien fra vindmøllestrømmen til dage uden vind. Det er nu lykkedes ved at anvende store dyppekogere og elpatroner til at omdanne elektriciteten til varme. Dermed kan vindmøllestrømmen udnyttes i Danmark i stedet for at blive eksporteret billigt til udlandet.

Inden år 2010s udgang vil der formentligt være installeret mere end 20 anlæg med en samlet effekt på over 200 MW.

Elpatronerne bringer dermed Danmark videre frem imod et integreret energisystem, hvor vindmøllestrøm kommer til at erstatte fossile brændsler som naturgas og kul. Dette vil give et mere klimavenligt og mindre CO2-belastende energisystem.

Dyppekogerne bliver startet helt automatisk når der er en overproduktion af vindmøllestrøm. Samtidig bliver fjernvarmeværkernes el-producerende motorer slukket og dermed spares der fossile brændsler.

Se pressemeddelelse fra Dansk Fjernvarme her.

Dansk Fjernvarme
Fjernvarme er ikke et brændsel, men et distributionssystem, som kan transportere energi. Det sker ved hjælp af varmt vand. 62 procent af de danske husstande har fjernvarme. Danmark er internationalt førende indenfor fjernvarme. Fjernvarmen bliver til på mange forskellige måder, eksempelvis som kraftvarme (el og varmeproduktion sammen), overskudsvarme fra industriproduktion, solvarme, fra flis og fra halm og ikke mindst fra affaldsforbrænding. Dansk Fjernvarme er interesseorganisation for ca. 98 procent af fjernvarmen, hvilket svarer til godt 400 værker.