Prøvestation for bølgeenergi

Orientering om Nissum Bredning Prøvestation for Bølgeenergi, NBPB

 

Nissum Bredning Prøvestation for Bølgeenergi, NBPB, det nye navn for Danmarks første officielle prøvestation for bølgeenergi.

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi ejer og er teknisk operatør af prøvestationen.

Status
I 2008 er prøvestationen blevet forbedret og fremtidssikret:
- Adgangsforholdene er blevet forbedret
- Med to kraner kan modellerne bedre udlægges
- Der er kommet nyt spil til bjergningsplatformen
- Der er udlagt forankringsbøje på 8 meter vand
- Der er gummibåd og nem søsætning af denne
- Dataopsætningsudstyr vil være til rådighed ved fremtidige afprøvninger
- Ny udstillingspavillon markerer prøvestationens placering og betydning

I udstillingsbygningen er der plancher, der viser forskellige typer af bølgeenergimaskiner, oversigt over de 27 modeller, der har været afprøvet på NBPB og andet informativt materiale. Uddannelsesinstitutioner og andre interesserede har adgang til udstillingspavillonen.

Kommende afprøvninger
Der er mulighed for afprøvning af bølgekraftmodeller ved betjeningsplatformen. Aftale herom ved henvendelse til jk@@.comfolkecenter.dk, eller 4060 4551.

Der kan indgås aftaler om udlægning af større anlæg i 2011 eller senere.

Ved aftale om udlægning indgås kontrakt med NBPB. Kontraktformular, se her.

Der skal foruden kontrakt med NBPB indhentes tilladelse i Energistyrelsen.

Fordele ved at benytte Nissum Bredning Prøvestation for Bølgeenergi:
- Nemme adgangsforhold til afprøvning
- Der er tilladelse fra Kystdirektoratet til at afprøve
- Der er tilsyn og faciliteter, som kan lejes
- Man undgår at investere i afprøvningsfaciliteter
- NBPB samarbejder med Bølgekraftforeningen og Aalborg Universitet.

For yderligere oplysninger om benyttelse af Prøvestation, priser m.v., se hjemmesiden.