Nissum Bredning Prøvestation for Bølgeenergi

 

På Nissum Bredning Prøvestation for Bølgeenergi, NBPB, kan virksomheder og opfindere få afprøvet deres modeller og prototyper til bølgeenergi. Mere end 30 forskellige typer bølgekraftanlæg har været afprøvet på Nissum Bredning Prøvestation i perioder fra få dage op til flere år.

Forinden udlægning på Nissum Bredning Prøvestation har anlæggene været testet i en bølgetank på et universitet. Afprøvning i rigtige bølger, i et maritimt miljø, med drivende genstande, havstrømme og andre virkelighedsnære driftsbetingelser, har demonstreret deres betydning i et afprøvningsforløb frem imod kommercialisering af bølgemaskinerne. Samtidig sker afprøvningerne i et relativt beskyttet havmiljø, hvor anlæggene ikke udsættes for de allerstørste bølger.

Nissum Bredning Prøvestation ligger bekvemt ved offentlig vej. Det er nemt at udsætte og servicere bølgeenergimaskinerne. Der er adgang til elnet og telekommunikation. Opsyn og servicering kan aftales i forbindelse med afprøvning. I lokalsamfundet findes entreprenører, kranfirmaer, skibsværft, el-installatører og EDB virksomheder, som står til rådighed ved udlægning og servicering af bølgeenergimaskiner.
 

 

Folkecenteret ejer og driver Nissum Bredning Prøvestation.

Prøvestationen ligger i Limfjordens vestlige del, ikke langt fra Folkecenteret.

Bygningen af Prøvestationen i 2000 blev støttet med et tilskud fra Energistyrelsen.

I 2008 blev gennemført en opdatering og forbedring af Prøvestationen med tilskud fra det tidligere Viborg Amt. Samtidig blev opført en pavillon med plancher og informationsmateriale om bølgeenergi.

Prøvestationen har været i brug siden november 2000.

Udviklingen af bølgeenergi i Danmark blev indledt i 1997 med et program i Energistyrelsen på 40 millioner DKK, som var finansieret over Finansloven. Et fagligt rådgivende udvalg på syv personer sikrede optimal anvendelse af de offentlige midler. Programmet havde som forbillede for kommercialiseringen af bølgeenergi den succesfulde udvikling af vindenergi i 1970'erne i Danmark.

En af aktiviteterne indenfor programmet var opførelse af Nissum Bredning Prøvestation for Bølgeenergi. De bølgeenergianlæg, som i dag har sat Danmark på verdenskortet, har været afprøvet på Prøvestationen.

 

Bølgeenergitest
En bro på 140 meter fører til platformen,
hvor afprøvningerne foregår.
 
Bølgeenergitest
På platformen er der kraner til udsætning, sikkerhedsudstyr, gummibåd, mobil arbejdsplatform og en container med forskelligt udstyr, sikkerhedsudstyr etc.
 
Fest på teststationen
Reception på testplatformen, for at fejre at
Wave Dragon prototypen producer
energi fra alle 7 generatorer til det lokale
distributions netværk. Begivenheden blev dækket af Tv Midt-Vest.

 

Prøvestationen udlejes til opfindere, der ønsker at afprøve deres bølgekraft modeller og prototyper. Se priser for udlejning her. Nærmere vilkår kan aftales.
Kontakt info*folkecenter.dk. eller ring 9795 6600.
 

Wave Dragon
Wave Dragon prototypen på testcenteret. Wave Dragon er det første offshore bølgeenergi
anlæg, som producerede energi til ledningsnettet. Besøg Wave Dragon website.
Testcenter
Testanlægget med Wave Dragon til højre.

Bølgekraft Bølgekraft   BølgekraftBølgekraft