Nissum Bredning Prøvestation for Bølgeenergi

til afprøvning af modeller af bølgekraftanlæg, Nissum Bredning

Prøvestation for bølgeenergi

Prøvestationens adresse:

Helligsøvej v/Nissum Bredning øst for Helligsø Teglværk.
 

Kørselsvejledning:

Når man kører fra Struer ad hovedvej A11 mod Thisted, drejes der til venstre ved 37,8 km-stenen. Der er blåt skilt ved hovedvejen, der viser til Helligsø Teglværk og rødt der viser Draget og Helligsø. Følg den snoede vej langs Nissum Bredning, ca. 3 km.
 

 

Prøvestation for bølgeenergi

Prøvestation for bølgeenergi

 

Prøvestation til afprøvning af modeller til bølgekraftanlæg.

Efter en beslutning truffet i 1998, i et samarbejde imellem Miljø- og Energiministeriet, Bølgekraftforeningen og Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, er der i Nissum Bredning, Nordvestjylland, opført faciliteter til afprøvning af bølgeenergimaskiner.

Faciliteter:

Faciliteterne består af en 5 x 7 m platform, opført på 3,5 m vanddybde og forbundet til offentlig vej via en ca. 140 m lang og 1 m bred gangbro. Platformen er udstyret med en teknikcontainer, hvori der findes måleudstyr til registrering af vindhastigheder, vindretninger, lufttemperatur samt bølgehøjder. I containeren findes arbejdsbord med skruestik, samt det mest almindelige håndværktøj.


Platformen er udrustet med:

En håndbetjent 2½ m høj kran med en løftekapacitet på 600 kg.
Mobil arbejdsrist, der kan nedsænkes under havoverfladen. Herfra kan der eksperimenteres med bølgeenergi modeller.
Fastgørelsesmulighed for statiske konstruktioner.
Forankringsmuligheder for fritflydende konstruktioner.
En gummibåd som "arbejdsplatform" omkring platformen (udleveres efter aftale).
Søstøvler til udlån, samt redningskrans og svømmeveste.
Teknikcontainer med elektronisk måleudstyr til registrering af vindhastigheder, vindretning, lufttemperatur og bølgehøjder.
El-installation.

 

 

Prøvestation for bølgeenergi

Desuden findes digitalt videoudstyr til såvel almindelige optagelser som undervandsoptagelser, fotostativ samt det nødvendige videoredigeringsudstyr. Dette udstyr stilles til rådighed til opfindere efter aftale med Folkecenteret.

 

Overnatning:

I forbindelse med indkvartering og forplejning anbefaler vi, at man kontakter et af de nævnte steder på vedlagte liste.

Brug af prøvestationen.

Prøvestationen er indrettet til brug for udviklere og opfindere af bølgeenergimaskiner, hvis modeller kan kort- og langtidsafprøves.

Brugere, der ønsker at benytte prøvestationen, skal aftale tid med Folkecenteret 9795 6600. De nærmere forhold i forbindelse med leje af prøvestationen aftales mellem parterne. Se regler for leje og opsyn her. Man kan benytte prøvestationen en enkelt dag eller over en længere periode, afhængig af andre opfinderes behov for benyttelse af prøvestationen.

Transport af modeller:

Transport af model til og fra prøvestationen samt udsætning, afprøvning og optagning, er på brugerens regning og risiko. Vi kan henvise til lokale transportfirmaer for kranhjælp, entreprenører, maskinværksteder og værft, som kan tilbyde transport til havs fra Agger havn til prøvestationen.

Værksteds facilitet:

På prøvestationen findes værktøj til mindre opgaver. Det anbefales at medbringe eget håndværktøj. I øvrigt henvises til lokale håndværkere og maskinværksteder, såfremt større opgaver skal udføres.

 

Videooptagelse:

Anvendelse af undervandskamera kan kun ske under medvirken af medarbejder ved Folkecenteret. Optagelserne tilhører opfinderen.

 

Bølgekraftforeningen og Folkecenteret:

Folkecenteret er teknisk operatør for etablering og drift af prøvestationen. Folkecenteret har en service-funktion i forhold til opfinderne, som vil blive udført indenfor de tekniske faciliteter og menneskelige ressourcer, som er til rådighed.

Ansvaret for afprøvning af modeller påhviler opfinderen, som har alle rettigheder til resultaterne fra afprøvningerne. Folkecenteret kan eventuelt medvirke til analyser, beregninger, rapport- og ansøgningsskrivning, indenfor de forhåndenværende faglige ressourcer.

 

 

 

Bølgeenergi

Generelle retningslinjer vedrørende sikkerhed og benyttelse af prøvestationen:

Prøvestationen er i princippet åben hele året, se dog de generelle regler herunder for benyttelse. Adgang udenfor almindelig arbejdstid skal aftales, idet anlægget skal være aflåst, når det ikke benyttes.

 

Sikkerhed

- Benyttelse sker efter aftale med Folkecenteret.
- Der er kun adgang for personer med tilknytning til testmodellerne eller prøvestationen.
- Ophold og betjening af udstyr og modeller er på eget ansvar. Der er forbud imod spiritus.
- Ved benyttelse af mobil betjeningsrist skal mindst to personer medvirke.
- Sikkerhedsline og svømmevest er påbudt ved anvendelse af betjeningsrist.
- Brugere skal medbringe mobiltelefon for nødvendig kommunikation og nødopkald.
- Redningskrans forefindes. Må kun benyttes i nødsituationer.
- Brugeres elektriske udstyr skal jordforbindes hvor foreskrevet. Der forefindes i tavle følgende stik: 230V, 10A: CEE, Schuko og alm. trebenet stik. Endvidere 3 x 400V, 16A, CEE. Gummikabler med jord skal benyttes.
- Ophold på bro og platform er forbudt under ekstreme bølge- og vindforhold, ved isslag og lignende. 
Udstyr og installationer skal behandles hensynsfuldt og kun til de foreskrevne formål. Al færden på prøvestationen og arbejdet med testmodeller foregår på eget ansvar, uanset hændelsesforløb, vejrforhold og broens tilstand.

 

Tavshedspligt

Alle oplysninger, billeder og video hidrørende testmodeller er fortrolige og må ikke viderebringes til tredjemand uden forudgående tilladelse fra den ansvarlige for den enkelte testmodel.

 

Benyttelse af prøvestationen

- Benyttelse sker efter aftale med Folkecenteret, 9795 6600.
- Udstyr og installationer skal behandles hensynsfuldt og kun til de foreskrevne formål.
- Rekvisitter, værktøj, elektronisk udstyr, møbler og andet udstyr må ikke fjernes.
- Udsætning, optagning og afprøvning af modeller er på brugerens regning og risiko.
- Betjeningsrist skal hejses til top efter brug.
- Brugeren skal efter afsluttet afprøvning fjerne model og andet udstyr som tilhører brugeren, med mindre andet er aftalt.
- Mindre modeller kan midlertidigt opbevares på platformen efter aftale, såfremt dette ikke er til hindring for andre brugere.
- Brugere af platformen indfører tidspunkt for ankomst og afgang, samt evt. bemærkninger i logbog, som forefindes i container.
- Undervandskamera må kun benyttes under medvirken af repræsentant for Folkecenteret.
- Uregelmæssigheder, skader og mangler meddeles omgående til Folkecenteret, 9795 6600.
- Forsikring: Bruger tegner ansvarsforsikring til dækning af skade på bro, platform, inventar, udstyr, andre modeller, lokalområdet imod skade, brand, storm, indbrud, miljøudslip m.v.
- Man er erstatningspligtig i tilfælde af misbrug, hærværk og fjernelse af udstyr.
- Arbejds- og rekvisitrum samt port til bro skal aflåses efter brug. Nøgler udleveres og afleveres efter aftale med Folkecenteret, 9795 6600.


Alarmopkald: 112
 

 

Bølgeenergi

Leverandører ved etablering af prøvestation:

Broanlæg:    Ivan Jakobsen, Entreprenørfirma A/S, Struer.
Platform:    Erling Jensen A/S, Nykøbing Mors.
El-arbejde:    El-Jacobsen, Hvidbjerg.
Tømrerarbejde:   Mogens Riis, Boddum.
Betjeningsrist og alu-arbejde:    Agger Skibsværft, Agger.
Rådg. ingeniør:   Viggo Øhlenschlæger, Hvidbjerg.
Koncept:    Bølgekraftforeningen, Ydby.
Tilladelser m.v.:   Kystinspektoratet, Lemvig.
Indehaver af adgangsret:   Helligsø Teglværk.
Finansiering:   Tilskud fra Energistyrelsen.
Bygherre og ansvarlig for drift:    Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, Sdr. Ydby.
     

Nyttige adresser for brugere af test station:

For yderligere adresser, se de gule sider.

Smede- og Maskinværksteder:

Grønkjærs Maskinværksted, Hurup Thy, 9795 1176

Thy Varmeteknik, Bedsted, 9794 4020

 

Tømrermestre med kendskab til test station:

Mogens Riis, Boddum, T 9795 9118 og 4072 9118

Erik og Henning Søe ApS, Bedsted, 9794 5395 og 2146 3793

 

Værft (med tømmerflåde):

Agger Skibsværft, Agger, 9794 1555

 

Vognmænd med kran:

Morup Mølle Vognmandsforretning, Morup Mølle, 9794 8255

Lene og Knud Knudsen, Svankjær, 9794 8300

 

Entreprenører:

Thyholm Murer A/S, Hurup, 9795 2455

J. og K. Kappel, Ydby, 9795 6074

 

El-installatører:

El-Jacobsen, Hvidbjerg, 9795 1811

Hurup El-service, Hurup, 9795 1488

 

Elektro:

Sydthy Elektro, Hurup, 9795 3055

 

Byggemarkeder:

Ceste, Hurup, 9795 1677

 

Overnatning og forplejning:

Skibstedgård, Sdr. Ydby, 9795 6310

Hotel Thinggaard, Hurup, 9795 1200

 

NB:

Bestilling og betaling af leverandører sker af bruger. Er Folkecenteret uvedkommende.

 

Idé og tekst: Jane Kruse, Preben Maegaard, Folkecenteret
 

 

 

 

Bølgeenergi