Besøg på Nissum Bredning Prøvestation for Bølgekraft

 

Folketingets energipolitiske udvalg var tirsdag den 28. august 2007 på besøg på Nissum Bredning Prøvestation for Bølgekraft.

Folkecenterets medarbejder Sergio Oceransky havde lejlighed til at uddele brochurer, som det fremgår af billederne. 

Der kan aftales besøg på prøvestationen for bølgekraft ved henvendelse til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Eenrgi på telefon 9795 6600 eller info@@.comfolkecenter.dk.


Energipolitisk udvalg besøger Folkecenterets Prøvestation for Bølgeenergi

 

Energipolitisk udvalg besøger Folkecenterets Prøvestation for Bølgeenergi