Vandkraft

af cand. mag. Nicolaj Stenkjær, september 2009, opdatet marts 2014

 

Vandkraft er udnyttelsen af vand til at skabe elektricitet

I Danmark kommer 0,1 % af elforbruget fra danske vandkraftværker, men vi importer meget strøm fra Norge og Sverige, som anvender vandkraft i stor stil, næsten 100 % af Norges elektricitet kommer fra vandkraft. I verden som helhed er det ca. 16 % af den totale elproduktion, der kommer fra vandkraft. Vand dækker ca. 70 % af jordens overflade, så der er et stort potentiale for udnyttelse af energi.

Vandkraft kræver et område med store højdeforskelle og naturligvis meget vand, derfor er regnmængden afgørende for prisen på elektricitet fra vandkraftværker.

Det største danske vandkraftanlæg er Tangeværket, som ligger ved Danmarks største kunstige sø ved Gudenåen og er opført i 1921 og producerer 11 mio. kWh om året, hvilket svarer til omtrent 2.500 husstandes elforbrug. Der er to andre vandkraftværker i Danmark: Karlsgårdeværket og Holstebro Vandkraftværk.

Vandkraft spillede en stor rolle i Danmarks industrialisering og de første fabrikker i Danmark lå som regel op af et vandløb.

Vandkraft har været anvendt langt tilbage i tiden, de første vandhjul stammer fra før Kristi fødsel. I Norden kendes vandkraft fra den sene vikingetid i form af hjul med skovle der blev drevet af vand. Vandmøllerne blev for det meste anvendt til at drive møller, men havde en lille effekt på op til omtrent tre hestekræfter.

Da industrialiseringen begyndte, var der et stort behov for energi og vandmøllerne blev videreudviklet i form af turbiner der kunne udnytte store fald og store vandmængder. Det første vandkraftværk i moderne forstand blev bygget i 1879 ved Niagara Falls i USA.

Der er to typer af vandkraftværker: med og uden magasin. Værker med magasin kan lagre vandet til senere, mens kraftværker uden magasin er afhængig af vandmængden i floden. Et vandkraftværk består af tre dele: et vandreservoir, en dæmning og selve kraftværket. Elektricitet bliver produceret, når der bliver åbnet luger i dæmningen, så vandet kan strømme ud. Vandet driver turbiner som er forbundet med generatorer, der producerer strøm.

Fordele ved vandkraft:
Vandkraft forurener ikke og er meget billig når først selve værket er opført. Prisen er omtrent 5 øre pr. produceret kWh, imod ca. 20 øre pr. kWh produceret af kulkraft. Energien kan lagres til senere, idet vandreservoiret kan fungere som lager, hvilket er en stor fordel i forhold til andre vedvarende energikilder, der netop har et problem med lagring til senere brug. Eventuelt kan vand pumpes tilbage i reservoiret og genanvendes til energiproduktion, men dette er energikrævende og anvendes kun ved stort behov.

Ulemper ved vandkraft:
Vandkraft kræver oversvømmelse af store landområder og ødelægger dermed landskab og dyreliv. Vandkraft kan også have store omkostninger for mennesker. Ved opførelsen af verdens største dæmning, De tre slugter i Kina blev 1,13 mio. mennesker forflyttet og mange bygninger blev ødelagt. Dæmningen er mere end to km lang og 100 meter høj og kraftværket forventes at kunne producere 22.500 megawatt om året fra år 2011.

Links
Wikipedia

Leksikon

Tangeværket

Randbøldal museet

Vandkraft, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi