Tidevandsenergi

Af Nicolaj Stenkjær, marts 2009

 

Tidevandsenergi eller tidevandskraft er en form for bølgeenergi, som omformer tidevandets kraft til elektricitet. Tidevandskraft er endnu ikke særlig meget i brug, men kan muligvis blive en vigtig energikilde i fremtiden. Tidevandet har den fordel, at det er meget regelmæssigt, hvilket ikke er tilfældet med andre former for vedvarende energi som sol og vind, der netop er kendetegnet ved deres ustabilitet.

Tidevandskraft har været kendt i mange år, men det er endnu på det eksperimentelle stade med hensyn til at producere elektricitet.

Tidevandskraft er den eneste energiform som dannes som en følge af forholdet mellem sol og måne, da dette i kombination med jordens rotation skaber tidevand. Dermed er tidevandskraft også at betegne som vedvarende energi.

Der er grundlæggende to metoder til at skabe tidevandsenergi:

Den første fungerer lidt ligesom dæmninger bortset fra, at en dæmning er meget større. En dæmning bliver bygget på tværs af en flodmunding. Når strømmen går ind og ud strømmer vandet gennem tunneler i dæmningen.

Tidevandets ebbe og flod kan bruges til at drive en turbine, eller det kan bruges til at presse luft gennem et rør, som så driver en turbine. Store sluseportene, som dem der bruges ved kanaler tillader, at skibe passerer.

Det største tidevandsenergikraftværk i verden (og det eneste i Europa) er i Rance udmundingen i det nordlige Frankrig, som blev bygget i 1966.

En væsentlig ulempe for tidevandsenergi kraftværker er, at de kun kan generere energi, når vandet strømmer ind eller ud - med andre ord kun nogle få timer hver dag. Men fordelen er, at tidevandet er fuldstændig forudsigeligt, så man kan planlægge at have andre kraftværker til at producere energi når tidevandet ikke fungerer.

En anden mulighed er at bygge en slags vandmøller under vandet.
Dette har den fordel, at det langt billigere at bygge, og har ikke de miljøproblemer, som en tidevands-dæmning vil medføre. Der er også mange flere egnede lokaliteter.

Læs mere på www.marineturbines.com

 

Fordele ved tidevandsenergi
• Når du har bygget anlægget er tidevandsenergi næsten gratis.
• Det er forureningsfri.
• Der er ikke behov for brændsel.
• Det producerer elektricitet pålideligt.
• Tidevandet er fuldstændig forudsigeligt.

Ulemper ved tidevandsenergi
• En dæmning på tværs af en flodmunding er meget dyr at bygge, og berører et meget stort område - miljøet bliver ændret i et stort område. Dyrelivet vil blive påvirket. Der er kun få egnede lokaliteter for tidevandsenergi. Kun omtrent 20 steder over hele verden.
• Leverer kun strøm nogle få timer hver dag, når strømmen bevæger sig i eller ud.

Links
Wikipedia

Energy Resources

Blue Energy

YouTube

 

 

Rance tidevandsenergi, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Her ses tidevandsenergi i Rance, Frankrig.