De danske resultater indenfor bølgeenergi

Af Preben Maegaard, august 2009

 

De danske resultater inden for bølgeenergi
Af Preben Maegaard. Medlem 1996 - 2002 af det nationale udvalg for bølgeenergi,

"Selvfølgelig er det yderst uretfærdigt at vise billeder af disse systemer side om side, da Wave Dragon modellen desuden overlevede 3-4 års test i havet."

Jeg har følgende kommentar til Sam Kammer's billedtekst: Wave Dragon er blevet testet i den samme placering som Wave Star, så derfor er det muligt at sammenligne afprøvningen af de to bølgemaskiner, der er tale om.

De er begge blevet testet ved Nissum Bredning prøvestation for bølgeenergi, der ejes og drives af Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi siden 2001.

I den sidste periode af sin oprindelige test var Wave Dragon genstand for en ulykke den 9. januar 2005. Vinden kom tæt på 40 m / s og bølgerne var så høje at forsøgslaboratoriet blev oversvømmet. På den dag ramte bølger testbygningen 120 centimeter over gulvet.

En vågen besøgende på teststationen ville have observeret dette, og vi ville gerne have informeret Sam Kammer vedrørende disse aspekter, hvis han havde kontaktet os før besøget på prøvestationen som en del af den historie og resultaterne af mange års ofte dramatiske test på Nissum Bredning prøvestation for bølgeenergi.

Her er næsten alle danske bølgemaskiner siden 1996 blevet testet og repræsenterer en bred vifte af begreber og størrelser. En komplet liste kan ses på udstillingspavillonen ved siden af teststationen.

Januar 2005 stormen var ekstraordinær; lignende vejr havde ikke fundet sted tidligere, og heller ikke siden ved prøvestationen. Derfor kan en rimelig sammenligning af overlevelseskapacitet af de to bølgemaskiner nævnt af Sam Kammer ikke foretages eller det vil være partisk.

For yderligere information om bølgeenergi forsøgsstationen, se her.

Nissum Bredning prøvestation for bølgeenergi er Danmarks eneste officielle prøvestation for bølgeenergi i et maritimt miljø. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi ejer og er teknisk operatør af teststationen.

Status
I 2008 blev prøvestationen forbedret, og nyt udstyr er installeret:
- Tilgængeligheden er blevet forbedret - Med to kraner kan modeller af forskellige typer bedre blive lanceret
- Der er udpeget ankerpladsbøje på 8 meter vand
- Der er en jolle og nem lanceringen af denne
- Data Setup udstyr vil være til rådighed i fremtidige forsøg
- Ny udstillingspavillon markerer test stationens placering og betydning

I udstillingspavillon er plakater, der viser forskellige typer af bølgemaskiner, oversigt over de 27 modeller, der er blevet afprøvet og andet oplysende materiale. Uddannelsesinstitutioner, universiteter, erhvervsliv, organisationer, myndigheder og andre interesserede parter har adgang til udstillingspavillonen.

Folkecenteret har mange tusinde besøgende hvert år; besøg på prøvestationen ofte har høj prioritet, hvilket giver offentligheden mulighed for at blive fortrolige med teknologien og potentialet for bølgeenergi.

Test pr august 2009
1. Afprøvning af Wave Star udløber i december 2009.
2. Wave Dragon forventes at indlede nye forsøg i 2009 med færdiggørelsen (mere information senere).

Fremtidige tests
Med to igangværende undersøgelser af store modeller er kapaciteten optaget i 2009. Yderligere oplysninger ved kontakt til Jane Kruse, jk [@@.com] folkecenter.dk eller +45 4060 4551.

Fordele ved Nissum Bredning prøvestation for bølgeenergi:
- Nem vejadgang til forsøgslaboratoriet
- Nettilslutning er tilgængelig
- Der er en tilladelse fra det nationale Kystdirektorat til at gennemføre prøver
- Tilsynet med bølgeenergimaskiner kan være en del af en testaftale.
- Virksomhederne skal ikke investere i afprøvningsfaciliteter
- Nissum Bredning prøvestation for bølgeenergi samarbejder med Den danske bølgeenergiforening og Aalborg Universitet.

Baggrunden for det danske bølgeenergiprogram.
Den danske bølgeenergiprogram blev officielt lanceret i 1996. Den danske regeringsmyndighed, Energistyrelsen, administrerede over fire år tilskud på 40 mio. kr. I 2000 blev et opfølgningstilskud af samme størrelse tilgængelig, men blev henlagt i 2002, da programmet blev aflyst.

En specielt udpeget ekspertgruppe med professor Niels I. Meyer, DTU, som formand, ledede programmet og aktiverede alle tilgængelige opfindere, konsulenter, universiteter og virksomheder for at få deres bølgeenergimodeller støttet økonomisk og testet på lige vilkår.

Programmet havde tre faser. Først efter en vellykket gennemførelse af en fase ville der kunne opnås økonomisk støtte til den følgende fase. I princippet havde bølgeenergiprogrammet som sin model det meget succesfulde danske vindenergiprogram fra 1970erne, der gav Danmark den absolutte globale førerposition inden for vindenergi i de følgende årtier.

Når bølgeenergi udviklingsprogrammet blev suspenderet med ændringen af regeringen i 2002, havde næsten 35 projekter fået fase 1) støtte 12 projekter fase 2) støtte, og et projekt (Wave Dragon) fase 3) støtte.

Siden 2002 er yderligere støtte til udvikling kommet fra private investorer og offentlige F & U programmer. Flere lovende såkaldte fase 2) projekter har ikke været i stand til at skaffe yderligere finansiering.

I 2009 skal fire til fem danske bølgeenergikoncepter afprøves; ingen af dem er i kommerciel produktion eller tilgængelige for fuld-skala produktion af elektricitet.

www.maegaard.net
www.folkecenter.net