Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC)

Af Nicolaj Stenkjær, maj 2009

 

Ocean varmeenergi omstilling, på engelsk Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC eller OTE), er en metode til at producere elektricitet, der anvender temperaturforskelle mellem dybt og lavt vand for at køre en varmemotor. Jo større varmeforskel, jo mere energi bliver der fremstillet. Denne temperaturforskel stiger generelt jo nærmere man kommer ækvator.

Jordens have dækker næsten 70 % af jordens overflade og bliver til stadighed opvarmet af solen, dette indeholder en enorm mængde solenergi, som mennesket kan udnytte. Hver dag opsuger de 23 mio. km2 store have en mængde solenergi, der svarer til varmen i 250 mia. tønder olie. Hvis bare 0,1 % af denne energi kunne udnyttes til elektricitet kunne det levere mere end 20 gange så meget som USA forbruger.

Potentialet er meget stort, men endnu er teknikken ikke tilstrækkelig udviklet, så effektiviteten er ikke høj. Energien fra havvandet er gratis, men der er omkostninger forbundet med at udnytte energien.

Begrebet varmemotor er meget almindeligt i termodynamisk ingeniørarbejde, og meget af den energi, der bruges af mennesker passerer gennem en varmemotor. En varme motor er en termodynamisk enhed placeret mellem et reservoir med høj temperatur og et reservoir med lav temperatur. Idet varmen strømmer fra det ene reservoir til det andet dannes der energi.

Historie
OTEC systemet er meget teknisk avanceret, men alligevel har det en lang historie bag sig, idet det har rødder tilbage i 1800-tallet. I 1956 havde franske forskere konstrueret et anlæg, men det blev aldrig færdigt, da store mængder af billig olie blev tilgængelig i 1950erne.

I dag er Indien ved at teste et anlæg på 1 MW nær Tamil Nadu, men dette og andre anlæg er endnu på forsøgsstadiet.

OTEC anlæg er dyre i drift fordi der kræves lange rør, som skal bringe koldt vand op til overfladen.

Der er to typer af OTEC systemer: åbne og lukkede.

Lukkede systemer anvender væske med et lavt kogepunkt, såsom ammoniak, til at rotere en turbine og generere elektricitet. Varmt havvand fra overfladen pumpes gennem en varmeveksler, hvor væsken fordampes. Dampen driver en turbine og dampen kondenseres og genbruges.

Åbne systemer placerer varmt vand i en lavtrykscontainer som bringes til at koge og dampen driver en generator. Denne metode har den fordel at den også kan afsalte havvand, som kan anvendes til drikkevand eller vanding.

Endelig er en hybridløsning, som kombinerer åbne og lukkede systemer, en mulighed.

OTEC kan udover el-produktion også bruges til air conditioning, idet det kolde havvand kan bruges i bygningers klimaanlæg.

Økonomi
Økonomien i OTEC anlæg er usikker eftersom der endnu er meget få anlæg, men estimeringer viser at prisen for produceret el kan blive lige så lav som el produceret fra vindmøller.

Links
OTEC News

Wikipedia

National Renewable Energy Laboratory

 

OTEC, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Kilde: www.ioes.saga-u.ac.jp/OLD/new_e.html