DanWEC, Dansk Center for Bølgeenergi

af Nicolaj Stenkjær, september 2009

 

Thisted kommune ønsker at være Danmarks førende klimakommune og som et led i den satsning blev Dansk Center for Bølgeenergi, DanWEC, åbnet i Hanstholm i efteråret 2009.

Finansieringen er ordnet ved hjælp af Vækstforum, Aalborg Universitet, Thisted Kommune, Hanstholm Havn og Havneforum. Det samlede budget forventes at blive på 50 millioner kroner.

Målet er at Hanstholm skal blive ikke bare Danmarks, men hele Europas centrum for afprøvning af bølgeenergi.

Den første model er allerede lagt ud til testning. Det drejer sig om Wave Star Energy, der er en del af Danfoss koncernen, som satser målrettet på vedvarende energi.

I forvejen er Thisted kommune godt repræsenteret indenfor bølgekraft teststationer, idet Folkecenteret driver en teststation ved Nissum Bredning. Læs mere her.

Links

DanWEC

Hanstholm Havn

Ingeniøren

 

DanWEC, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

DanWEC, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi