Få dit eget rensningsanlæg - biologisk spildevandsrensning

Af Nicolaj Stenkjær, februar 2009

 

Det er muligt at få sit eget anlæg til rensning af spildevand, som dels er bedre for miljøet og som dels gør det muligt at spare penge.

Der er flere forskellige firmaer, som tilbyder rensning af spildevand på en korrekt miljømæssig måde og anlæggene varierer meget i både pris og størrelse.

Hvis man vil købe et anlæg skal man være opmærksom på at anlægget er godkendt af miljøstyrelsen, at anlægget ikke kræver for meget service og vedligeholdelse, samt at der er god økonomi i det.

 

Spildevand består altovervejende af tre stofgrupper: organisk stof (C), kvælstof (N) og fosfor (P), disse stoffer skal fjernes fra spildevandet for, at det ikke skader naturen. Kun 2% af klodens vandressourcer er egnet til drikkevand og derfor er det nødvendigt at passe godt på vandressourcerne.

Især i den vestlige verden forbruges der store mængder af vand, læs mere om hvordan man sparer på vandet her.

Links:

EnvoTherm

Watersystems

Kilian Water

N-Con