Azolla planten

af Nicolaj Stenkjær, opdateret november 2010

 

Azolla er en alge, der vokser på vandoverflader. Azolla kan bruges til flere formål: at rense spildevand, til biogas og til dyrefodder. Planten har et stort potentiale, fordi den vokser meget hurtigt og derfor udføresder forsøg med planten flere steder.

Azolla planten (Azolla filiculoides) er en algebregne, som flyder på vandoverfladen, mens deres rødder hænger frit i vandet. Den kan dække store arealer på samme måde som andemad. Azolla algen vokser naturligt i Nord-, Mellem- og Sydamerika. I Danmark vokser den i akvarier og få steder i naturen.

Azolla vokser meget hurtigt og kan fordoble sig hver anden eller tredje dag under ideelle vækstbetingelser. Den eneste kendte begrænsende faktor for Azolla er fosfor. Azolla kræver lys og varmt vand for at kunne vokse og tåler ikke stærk frost og meget saltholdigt vand. Den formerer sig ikke ved frø, men ved at danne sporer.

Azolla binder kvælstof og producerer nitrat og har derfor været anvendt som gødning i Kina i mere end 1.000 år. Når rismarkerne bliver oversvømmet kan der plantes Azolla, som fortrænger ukrudt og når de rådner, frigiver de kvælstof til risplanterne – op til 50 kg pr. hektar. Planten pløjes ned i marken og fungerer som en billig form for kunstgødning.

Azolla er rig på essentielle aminosyrer, proteiner, vitaminer og mineraler og kan derfor med fordel anvendes til dyrefoder. Mennesker kan også spise planten, den smager lidt som salat og er meget sund og næringsrig. Azolla sælges i nogle helsekostbutikker i tørret og pulveriseret form og kan let spises hver dag som en del af salaten.

Som en tredje anvendelsesmulighed kan Azolla også bruges til at holde antallet af myggelarver nede, fordi planten kan forringe livsbetingelserne for larverne. 

Azolla kan også medvirke til at bekæmpe drivhuseffekten, da Azolla kan optage store mængder CO2.

Azolla algen kan anvendes til at producere biogas og biodiesel på grund af plantens høje olieindhold.

Azolla optager så mange næringsstoffer fra vandet, at de kan anvendes til grøn spildevandsrensning.

Azolla på Nordisk Folkecenter
Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi har Azolla planter i en biodome, hvor de kan vokse året rundt. Folkecenteret anvender Azolla planten til fiskeføde, gødning til de øvrige planter og til biologisk rensning af spildevand.

Studerende og andre interesserede kan komme og få en lille prøve med hjem, så man kan starte sin egen algeproduktion hjemme i havebassinet eller akvariet.

Rensningsanlægget i Thisted har fået Azolla planter fra Folkecenter og udfører nu forsøg med grøn spildevandsrensning.

Links

Energy Parameters of the Azolla Plant

Algecenter Danmark

Den store danske

College of Tropical Agriculture

Fact Sheet Azolla

Wikipedia

Aquaflora

Biologie und Ökologie von Azolla und Lemna

 

Folkecenter links:

Alger til Thisted rensningsanlæg

Besøg fra Leuphana universitet

 

Azolla planten.

Azolla planten, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Nedenfor ses Azolla planten i Folkecenterets biodome.

Azolla på Folkecenteret 

Når Azolla planten ikke kan brede sig til siderne, vokser den i højden, som det ses nedenfor.

 

Azolla, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

 

Azolla, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi