Træpillefyr

Af Nicolaj Stenkjær, juli 2008.

Træpillefyr – økonomi og økologi

En god måde at undgå den dyre og forurenende olie på er at få et træpillefyr.

Træpillefyr forurener ikke, det er CO2 neutralt, da det ikke gør nogen forskel for naturen om træ ligger i skoven og rådner eller om det bliver brændt af i et fyr og dermed giver varme og gør nytte.

Træpillefyr kan endda reducere CO2 udledningen, da der kan forekomme anaerobe processer ved formuldningen, hvilket er forurenende i form af methan gasser, men dette sker ikke ved afbrænding.

Et pillefyr sørger for opvarmning og brugsvand i boligen og kan reducere varmeregningen betydeligt. Et biovarmeanlæg giver varme og varmt vand, når træpiller eller brænde bliver brændt af i kedlen og kan med fordel suppleres med et solvarmeanlæg til eksempelvis det varme brugsvand.

Et anlæg er tilbagebetalt på ganske få år, men det afhænger naturligvis af de fremtidige priser på træpiller og olie nøjagtigt hvornår. Prisen på træpiller svinger ligesom prisen på olie, men eftersom olie er en begrænset ressource i modsætning til træpiller, som der vil være rigeligt af, så længe der er træ til rådighed, vil træpiller formentlig altid være billigere end olie.

Se en oversigt over producenter af træpillefyr, hvor meget fyret yder og hvad det koster her.

Et træpillefyr anvender træpiller som brændsel. For at have hvad der svarer til 1000 liter fyringsolie skal man bruge omtrent 2500 kilo træpiller.

Se oversigt over brændværdier lavet af ingeniør Ole Stein her.

Medio 2008 er disse priser gældende:
Prisen for 1000 liter fyringsolie = 10.500 DKK
Prisen for 2500 kilo træpiller = 2,5 x 1500 DKK = 3.750 DKK
Prisen for et nyt træpillefyr = fra 25.000 DKK og op.

Desuden kan man købe et brugt fyr betydeligt billigere end 25.000 DKK.

Hertil kommer dog installationsomkostninger, der kan variere betydeligt.

På hjemmesiden www.stokerpiller.dk kan man finde en model til beregning af den besparelse man kan opnå ved skift af biobrændselstype. Klik her og åbn et program, som kan beregne besparelsen.

Der er en anden model her.

Ved at anvende disse to programmer kan man få et ganske godt overslag over økonomien i et træpillefyr sammenlignet med andre former for brændsel.

Som det fremgår af de ovenstående tal og beregningsprogrammer kan man tjene investeringen ved at skifte fra oliefyr til træpillefyr hjem i løbet af ganske få år, derefter spare tusindvis af kroner på varmeregningen og samtidig gøre noget godt for miljøet.

Fordele ved træpillefyr

- Der er mulighed for automatisk påfyldning af piller
- Mulighed for automatisk iltstyring, hvilket sikrer optimal forbrænding
- Stor sikkerhed 
- Kan køre hele året med høj virkningsgrad
- Let overskuelig digital styring
- Lave anskaffelsesomkostninger
- Miljøvenligt brændsel

Ulemper ved træpillefyr

- Der er mere vedligeholdelse ved et træpillefyr, idet der skal tømmes aske og beholderen skal fyldes med jævne mellemrum. I gennemsnit vil et træpillefyr måske kræve 1times vedligeholdelse om ugen, mens et oliefyr stort set passer sig selv.

- Træpillefyr kræver mere plads end et oliefyr på grund af påfyldningen, som skal ske ovenfra.

- Et træpillefyr støver og kan derfor ikke være inde i huset, men er bedst placeret i en seperat bygning.

Af disse grunde er et træpillefyr bedst egnet til landbrugsejendomme.

Teknik

Kedlen til træpillefyret kan som regel monteres i det eksisterende fyrrum i løbet af en enkelt dag. Længere skal man altså ikke undvære varme. Anlægget holder lige så længe som et olie- eller gasfyr. Anlægget skal ses efter en gang om året af sol-bio installatøren.

Klik her og find kedelstørrelse ud fra olieforbruget.

Links

 

Wikipedia

NRGI

Energimidt

 

Træpillefyr, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi