Masseovne

Af Nicolaj Stenkjær, september 2011

En masseovn er en slags brændeovn, som er opbygget på en anden måde end de brændeovne man normalt ser. Masseovnen har fået sit navn, fordi den er opbygget af en stor masse af sten på typisk ca. 3 tons. Der er tale om ildfaste sten, som fungerer som en varmeakkumulator, der absorberer varmen fra ilden og afgiver den i et langsomt tempo

Masseovnen er udviklet i Finland, og den kaldes derfor også for finsk masseovn. I Finland har man brugt ovnen i flere hundrede år, og den findes i omtrent 1 mio. eksemplarer.

En masseovn er konstrueret således, at den udnytter træets energi bedst muligt, idet den forbrænder træet ved en høj temperatur, hvorefter varmen afsættes i ovnens stenmasse, som afgiver en jævn varme i et døgns tid herefter. Masseovnens særlige konstruktion sikrer en jævn varmefordeling over hele døgnet, selv om man kun fyrer en enkelt gang. Samtidig er der ikke så store temperaturudsvingninger som ved almindelige brændeovne og indeklimaet er derfor bedre. En masseovn er også mere sikker end en almindelig stålovn, idet det kun er selve ovnlågen som er lavet af jern og dermed kan man ikke brænde sig på resten af ovnens overflade.

Sammenlignet med almindelige brændeovne er masseovnen bedre for allergikere, fordi den ikke transporterer støv rundt i lokalet på samme måde som en almindelig brændeovn. Desuden er masseovnens forurening væsentlig mindre end almindelige ovnes, idet den har en højere forbrændingstemperatur, hvilket giver en renere forbrænding.

En masseovn kan også anvendes til at opvarme vand til både brugsvand og gulvvarme. Dermed er masseovnen er ideelt supplement til et solvarmeanlæg, som opvarmer vand om sommeren, mens masseovnen kan tage over om vinteren.

Selvbyg
Det er også muligt at bygge selv og dermed spare penge. Prisen for en selvbygget masseovn varierer efter størrelse og type, men en besparelse på 50% er ikke urealistisk.

Økonomi
Høj effektivitet
Forhandlere af masseovne fremhæver at en masseovn udnytter træets energi meget bedre end almindelig ovne. Det betyder, at man typisk vil kunne nøjes med omkring halvdelen af den brændemængde som bruges i en normal brændeovn.

En stor del af fyringssæsonen kan man nøjes med én fyring i døgnet med ca. 8 - 10 kg brænde. Når det er rigtigt koldt fyrer man som regel to gange i døgnet med i alt ca. 12 kg, det vil sige ca. en almindelig brændekurv.

Et års brændeforbrug vil normalt kunne holdes omkring 10 rummeter. Det svarer til en fyringsudgift på typisk ca. 4.000 kr. om året. Prisen på en masseovn er imidlertid højere end på en almindelig ovn, det vil sige fra ca. 50.000 kr. og opefter.

Udover selve masseovnen skal der dog også bygges skorsten, man skal have en trailer og en bil med anhængertræk til at transportere brændet og man har meget ekstra arbejde med at læsse, aflæsse, hugge og opbevare brændet.

Anlægsøkonomi
I samarbejde med civilingeniør Ole Stein er følgende beregning af økonomien i en masseovn sammenlignet med elvarme udarbejdet:

Anlæg masseovn 55.000 kr.

Elopvarmning: el 12.000 kwh a 1,85 kr = 22.200 kr + radiatorer 2.000 kr = 24.220 kr ialt.

Ved masseovn: 4.000 kr til brænde + anlægsudgifter pr. år anslået 10.200 kr = 14.200 kr.

Besparelse årligt = 10.000 kr

Der spares altså penge, men ulempen er at masseovnen kræver meget arbejde, samt optager meget plads.

Derfor er masseovne bedst egnede til nye huse eller folk med meget overskydende plads.

Desuden kan røgen fra masseovnen genere astmatikere og andre med dårlige lunger.

Links
Masseovn.net

Masseovn.dk

ES masseovne

DR

Masseovne.dk

Byg selv masseovn

 

Masseovn, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Dette er Nordisk Folkecenters masseovn.